Permanent Reminders Meabhrúcháin Bhuana


Ireland 2016 is an open invitation to everyone, of all ages, both here in Ireland and overseas,to join in a year of commemoration, conversation and exploration – through the arts, through historical research and exposition, through the Irish language, through education and children’s events – from which a new and more expansive sense of Irish identity can emerge.

Is é is Éire 2016 ann ná cuireadh oscailte do gach duine, beag beann ar aois, anseo in Éirinn agus i dtíortha thar lear, páirt a ghlacadh i mbliain ina mbeidh comóradh, comhrá agus iniúchadh óna bhféadfaidh braistint féiniúlachta Éireannaí nua agus níos leithne.

Kevin Barry Recital Room Seomraí Ceadail Chaoimhín De Barra

The National Concert Hall

Kilmainham Gaol and Courthouse Teach na Cúirte agus Príosún Chill Mhaighneann

Kilmainham Gaol and Courthouse

Richmond Barracks Nuashonrú maidir le Dún Richmond

Teach an Phiarsaigh Teach an Phiarsaigh

The Athenaeum An tAtaenaem

The GPO Witness History The GPO Witness History

The Military Archives An Chartlann Mhíleata

The Military Archives

The Tenement Museum, Dublin An Músaem Tionóntán, Baile Átha Cliath