United States Na Stáit Aontaithe


The 100th anniversary of the 1916 Rising will have particular resonance in the United States. Five of the seven signatories to the Proclamation of Independence spent periods of time in the U.S. that significantly influenced their thinking and actions. The U.S. is the only foreign country specifically mentioned in the Proclamation; it has the greatest concentration of the Diaspora and the contemporary ties are of extraordinary depth and breadth.

Beidh luí ar leith ag daoine sna Stáit Aontaithe le cothrom 100 bliain Éirí Amach 1916. Chaith cúigear den seachtar a chuir a n-ainm le Forógra na Poblachta tréimhse sna Stáit Aontaithe, rud a raibh tionchar mór aige ar a gcuid smaointeoireachta agus an méid a rinne siad. Is í S.A.M. an t-aon tír ón gcoigríoch atá luaite go sonrach san Fhorógra; tá an comhchruinniú is mó den Diaspóra ann agus tá na ceangail chomhaimseartha thar a bheith domhain agus fairsing.

The Embassy of Ireland in Washington D.C. and the six Consulates General have been working with local partners to a present a programme of political, economic and cultural events across the United States throughout the centenary year. The defining character of the year’s events will be to present modern twenty-first century Ireland with 1916 as the point of departure. The emphasis will be on the 100-year journey and point of arrival, as well as setting our compasses for the future.

Click here to see the full programme of events. 

For the latest information on the United States' events, click here.

Tá Ambasáid na hÉireann in Washington D.C agus na sé Chonsalacht Ghinearálta ag obair le comhpháirtithe áitiúla chun clár imeachtaí polaitiúla, eacnamaíocha agus cultúrtha a chur i láthair ar fud na Stát Aontaithe ar feadh na bliana comórtha go léir. Mar ghné shainiúil d’imeachtaí na bliana, cuirfear Éire nua-aimseartha an aonú haois is fiche i láthair agus 1916 mar thúsphointe aige. Cuirfear an bhéim ar an turas 100 bliain agus ar an mbuaicphointe, chomh maith lenár gcompás a leagan amach le haghaidh na todhchaí.

Cliceáil anseo chun an clár iomlán imeachtaí a fheiceáil. 

Cliceáil anseo chun breathnú ar an eolas is déanaí faoi na himeachtaí sna Stáit Aontaithe.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.