Teagasc Teagasc


Teagasc is the agriculture and food development authority in Ireland. Its mission is to support science-based innovation in the agri-food sector and the broader bioeconomy.

Is é Teagasc an tÚdarás Forbartha Talmhaíochta agus Bia in Éireann. Is é a bheart tacú le nuálaíocht eolaíocht bhunaithe san earnáil agraibhia agus san bhithgheilleagair níos leithne.

Teagasc, in partnership with Galway County Council, will host a major national event on Friday, June 10 and Saturday, June 11, 2016 commemorating Farming and Country Life 1916 at Teagasc, Mellows Campus in Athenry. The venue has particular significance due to the role it played during the Galway Rising in 1916. Liam Mellows (1892 – 1922) and his volunteers camped at the Mellows site (now Teagasc) during the Rising. The event will seek to recreate rural life as it was in 1916 and reflect on developments in farming and country life across Ireland over the last century. This event will form part of the official 1916 Rising Commemorations and will reflect on an important part of life in Ireland at the beginning of the last century.

The role of women in the Rising, farming, and rural life in 1916 will be at the forefront of this event.

Visitors will experience high quality and authentic performances and exhibits that will accurately retell the stories of farming and country life and local military events during 1916. The event will showcase a significant number of interactive exhibits, dramatic re-enactments, lectures, and reconstructions. There will be a series of highly interactive villages that will explore all aspects of farming and country life in Ireland 100 years ago and will chart the major developments in the first half of the 20th century.

These will include:

Ireland 1916
Farm Family: The Role of Women and Rural Life
The Land
Education and Cooperatives
Mechanization of Farming
Livestock of the Early 20th Century
Sporting and Cultural Life

This national event will appeal to a wide audience, from children to grandparents, urban and rural, farm families, schools, the diaspora and visitors to our country. We expect an attendance of 50,000 people over the two days, which will make this the largest 1916 commemoration outside of Dublin. Entry will be free of charge.

Beidh Teagasc, i gcomhpháirt le Comhairle Contae na Gaillimhe, ag óstáil imeacht náisiúnta mór ar an Aoine , 10 Meitheamh agus Dé Sathairn, 11 Meitheamh, 2016 ag comóradh feirmeoireacht agus saol na tuaithe 1916 ag Campás Uí Mhaoilíosa, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe Tá an t-ionad áirithesea seo tábhacht mar gheall ag an baint a bhí aige i rith Éirí Amach na Gaillimhe in 1916. Chaith Liam Ó Maoilíosa (1892 - 1922) agus a chuid Óglaigh oiche ag an suiomh ag a bhfuil Teagasc, Campás Uí Mhaoilíosa lonnaithe faoi lathair. Beidh an t-ócáid ag iarragh saol tuaithe mar a bhí sé i 1916 a athchruthú agus machnamh a dhéanamh ar fhorbairtí san fheirmeoireacht agus a saoil tuaithe ar fud na hÉireann le céad blian anuas . Beidh an ócáid seo mar chuid de Comóradh Oifigeach Éirí Amach 1916 agus léireoidh sé páirt thábhachtach de shaol na hÉireann ag tús an chéid atá caite .

Beidh páirt na mban san Éirí Amach, feirmeoireacht , agus an saol tuaithe i 1916 chun thús san ócáid seo .

Beidh cuairteoirí in ann taithí a fháil trí éirithe atá ar ardchaighdeán agus atá barántúla agus taispeántaisí a dhéanas athinsint cruinn ar na scéalta faoi feirmeoireachta agus saol na tuaithe agus imeachtaí míleata áitiúla le linn 1916. Tá sé beartaithe líon suntasach de thaispeántais idirghníomhacha, d’athléirithe drámatúil, de léachtaí agus d’athchruthuithe a thaispeáint. Beidh sraith sráidbhailte atá idirghníomhach ann freisin, áit a ndéanfariniúchadh ar gach gné den fheirmeoireacht agus de shaol na tuaithe in Éirinn 100 bliain ó shin agus a sonrófar na mórfhorbairtí a bhí ann sa chéad leath den 20ú haois.

Beidh an t-imeacht eagraithe i seacht sráidbhaile théamacha:

• Éire 1916 - An tÉirí Amach
• Teaghlach Feirme, Saol na Tuaithe agus Ról na mBan
• An Talamh
• Oideachas agus Comhoibriú
• Meicniú na Feirmeoireachta
• Beostoc
• An Saol Spóirt agus Cultúrtha

Déanfaidh an t-imeacht náisiúnta tarraint leathan chuig lucht féachana ó leanaí go seantuismitheoirí , daoine cathrach agus tuaithe , teaghlaigh feirme , scoileanna , an Diaspóra agus cuairteoirí chuig ár dtír. Táimid ag súil le tinreamh de 50,000 duine thar an dá lá, a dhéanas é seo an comóradh 1916 is mó taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath. Beidh cead dul iseach saor in aisce.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.