Royal Irish Academy Acadamh Ríoga na hÉireann

Royal Irish Academy,

The Academy champions Irish academic research. One of its principal roles is to identify and recognise Ireland’s world class researchers. It supports excellent scholarship and promotes awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society.

Tacaíonn an tAcadamh le taighde acadúil na hÉireann. Tugann sé aitheantas do shárthaighdeoirí na hÉireann, mar cheann de na príomhróil atá aige. Tacaíonn sé le scoláireacht den scoth agus cuireann sé feasacht chun cinn ar an gcaoi a gcuireann an eolaíocht agus na daonnachtaí ár saol agus an tsochaí chun feabhais.

The Academy has several projects underway which will include a book publication or exhibition and associated events and lectures. Many of these are in collaboration with other organisations and include 1916 Portraits and Lives; At Home in Revolution: What Women Said and Did in 1916; Ulster Political Lives 1886-1921; Judging Carson and Redmond; Modern Ireland in 100 Artworks/Art and Architecture of Ireland; Digitisation of Irisleabhar na Gaedhlige; Intellectual Life in Ireland 1910-1920; National and Transnational: the Geopolitics of Ireland’s Lighthouses 1912-1923; 1916 as a Global Event; Trinity in War and Revolution; Inspiring Ireland; A History of Ireland in 100 Objects; and post-primary lesson plans.

To coincide with this programme of events the Digital Repository of Ireland launched the Decade of Centenaries Digital Preservation Award, which aims to support any custodians of heritage material in digitally preserving their holdings relating to the Decade of Centenaries.

Tá lear tionscadal ar bun ag an Acadamh lena n-áireofar foilseachán leabhar nó taispeántas agus imeachtaí agus léachtaí gaolmhara. Tá mórán acu siúd á reáchtáil i gcomhar le heagraíochtaí eile agus ina measc tá 1916 Portraits and Lives; At Home in the Revolution: What Women Said and Did in 1916; Ulster Political Lives 1886-1921; Judging Carson and Redmond; Modern Ireland in 100 Artworks/Art and Architecture of Ireland; digitiú Irisleabhar na Gaedhlige; Intellectual Life in Ireland 1910-1920; National and Transnational: the Geopolitics of Ireland’s Lighthouses 1912-1923; 1916 as a Global Event; Trinity in War and Revolution; Inspiring Ireland; A History of Ireland in 100 Objects; agus pleananna ceachta iar-bhunscoile.

Sheol Taisclann Dhigiteach na hÉireann an Gradam um Chaomhnú Digiteach mar chuid de Dheich mBliana na gCuimhneachán i gcomhthráth leis an gclár imeachtaí sin, gradam a bhfuil mar aidhm aige tacú le haon chaomhnóirí d’ábhar oidhreachta chun a gcuid bailiúchán a bhaineann le Deich mBliana na gCuimhneachán a chaomhnú go digiteach.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.