National Library of Ireland Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

National Library

The National Library of Ireland collects and preserves Ireland's documentary heritage, and shares it with Ireland and the world.

Bailíonn agus caomhnaíonn Leabharlann Náisiúnta na hÉireann oidhreacht dhoiciméadach na hÉireann agus roinneann sí le hÉirinn agus leis an domhan mór í.

The National Library of Ireland was a key location for the intellectual and social activity of 1916, and will take its place in the centenary events through a programme built around the unparalleled collections.

Collecting and making available the Irish experience to people everywhere is at the heart of the National Library’s plans for 2016. A major digitisation project will see thousands of personal archives – letters, diaries and photographs – connected with the seven signatories of the 1916 proclamation freely available online. The first digital images from this project will go online in October 2015, and the NLI will be engaging the public through its social media platforms to discover more about these collections.

In addition to making these historic materials available, the National Library will fulfil its mission to collect the record of Ireland today, in which so much of the national conversation about 1916 will take place online, through its web archiving programme. The public will be asked to help select the key websites that tell the story of 2016, so that their content can be harvested and preserved for the next 100 years.

Alongside these raw materials of history, the NLI will be offering a series of curated perspectives on 1916, onsite and online. Its magnificent front hall will offer a carefully selected display of key individual documents of 1916, while the National Photographic Archive in Temple Bar will feature extraordinary images of the events and locations of 1916.

The manuscript of the poem “Easter 1916” will be on display in the NLI’s exhibition Yeats: The Life and Works of WB Yeats, and its exhibition World War Ireland, which explores the Irish experience of WWI, will have a module dedicated to Ireland’s experience of WWI during 1916. The NLI’s online exhibition The 1916 Rising: Personalities and Perspectives (www.nli.ie/1916) will continue to be freely available worldwide.

The NLI will offer a free programme of events and activities for schools, the culturally curious, and lifelong learners of all ages and levels throughout the year, in keeping with its long tradition as a centre for learning and debate. This programme will range from the series “Inspiration Proclamation”, in which major figures will explore the resonance of themes of the 1916 Proclamation, to themed school workshops around original documents, and from performances of literature related to 1916 throughout the historic buildings, to a 1916 song research and performance project.

Bhí Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ina príomhionad le haghaidh gníomhaíocht intleachtúil agus shóisialta sa bhliain 1916, agus glacfaidh sí páirt sna himeachtaí don chomóradh céad bliain trí chlár atá bunaithe ar na bailiúcháin thar cuimse nach bhfuil a sárú le fáil.

Tá bailiú thaithí na hÉireann agus í a chur ar fáil do dhaoine i ngach áit i gcroílár phleananna na Leabharlainne Náisiúnta don bhliain 2016. Mar thoradh ar mhórthionscadal digitithe, cuirfear na mílte cartlann phearsanta – litreacha, dialanna agus grianghraif – a bhaineann le seachtar sínitheoirí Fhorógra 1916, ar fáil ar líne saor in aisce. Beidh na chéad íomhánna digiteacha ón tionscadal seo ar líne i mí Dheireadh Fómhair 2015, agus beidh Leabharlann Náisiúnta na hÉireann i mbun comhrá leis an bpobal trí na meáin shóisialta chun níos mó a fháil amach faoi na bailiúcháin seo.

Ní hamháin go gcuirfidh an Leabharlann Náisiúnta na hábhair stairiúla seo ar fáil, ach comhlíonfaidh sí a misean freisin maidir leis an taifead ar Éirinn an lae inniu a bhailiú, ina mbeidh cuid mhór den chomhrá náisiúnta faoi 1916 ar siúl ar líne, trína clár cartlannaithe gréasáin. Iarrfar ar an bpobal mór cabhair a thabhairt le roghnú na bpríomhshuíomhanna gréasáin a insíonn scéal na bliana 2016, ionas gur féidir a n-inneachar a bhailiú agus a chaomhnú don 100 bliain atá amach romhainn.

I dteannta na n-amhábhar staire sin, beidh Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ag cur sraith dearcthaí coimeádta ar 1916 ar fáil, san ionad féin agus ar líne. Cuirfear taispeántas de phríomhcháipéisí aonair a bhaineann le 1916, arna roghnú go cúramach, i láthair sa halla tosaigh álainn. Cuirfear íomhánna iontacha d’eachtraí agus de láithreacha 1916 ar taispeáint sa Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta i mBarra an Teampaill.

Cuirfear lámhscríbhinn an dáin “Easter 1916” ar taispeáint i dtaispeántas Leabharlann Náisiúnta na hÉireann dar teideal ‘Yeats: The Life and Works of William Butler Yeats’; agus sa taispeántas ‘World War Ireland’, ina ndéantar iniúchadh ar thaithí na hÉireann ar an gCéad Chogadh Domhanda, díreofar i modúl ar leith ar thaithí na hÉireann ar an gCéad Chogadh Domhanda le linn na bliana 1916. Cuirfear taispeántas ar líne Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, ‘The 1916 Rising: Personalities & Perspectives’ (www.nli.ie/1916) ar fáil ar fud an domhain gan srian mar is gnách.

Cuirfidh Leabharlann Náisiúnta na hÉireann clár imeachtaí agus gníomhaíochtaí ar fáil saor in aisce do scoileanna, dóibh siúd atá fiosrach faoi chúrsaí cultúir, agus d’fhoghlaimeoirí ar feadh an tsaoil de gach aois agus cumas i rith na bliana. Tagann sé sin lena traidisiún fada mar ionad foghlama agus díospóireachta. San áireamh sa chlár sin beidh an tsraith ‘Inspiration Proclamation’, ina ndéanfaidh daoine mór le rá scrúdú ar bhrí théamaí Fhorógra 1916, ceardlanna scoile téamúla bunaithe ar cháipéisí bunaidh, léirithe litríochta a bhaineann le 1916 ar fud na bhfoirgneamh stairiúil, agus tionscadal taibhithe agus taighde amhrán i dtaobh 1916.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.