Heritage Council An Chomhairle Oidhreachta


The Heritage Council will coordinate an inclusive community based Ireland 2016 Centenary Programme. Heritage Week 2016 will be themed Communities and 2016.

Déanfaidh an Chomhairle Oidhreachta comhordú ar Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain a bheidh pobalbhunaithe agus uileghabhálach: Beidh seachtain oidhreachta 2016 bunaithe ar an téama Pobail agus 2016.

County Heritage Officers will facilitate projects and events at local level. County Heritage Plans will include projects commemorating 1916. Heritage Council Community Grants will include projects commemorating 1916. Participants in the Museums Standards Programme of Ireland will promote events and exhibitions commemorating 1916.

National Heritage Week is coordinated by The Heritage Council and its aim is to build awareness and education about our heritage to encourage its conservation and preservation.

There are more than 1800 events planned by 1000 event organisers across Ireland, from organisations to community groups to individuals. For nine days Ireland celebrates not only heritage but also community involvement and a deep connection between people and place.

Déanfaidh oifigigh oidhreachta Contae tionscadail agus imeachtaí a éascú ar bhonn áitiúil. Beidh tionscadail ag déanamh comóradh ar 1916 mar chuid de Phleananna Oidhreachta Contae. Beidh tionscadail ag déanamh comóradh ar 1916 mar chuid de Dheontais Pobail na Comhairle Oidhreachta. Déanfaidh rannpháirtithe Chlár Caighdeáin Mhúsaeim na hÉireann imeachtaí agus taispeántais a chur chun cinn a dhéanann comóradh ar 1916.

Is í an Chomhairle Oidhreachta a dhéanann comhordú ar an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta agus is é an aidhm atá aici ná daoine a chur ar an eolas faoinár n-oidhreacht trí bhíthin na feasachta agus an oideachais, i dtreo is go gcaomhnófar í.  

Tá níos mó ná 1,800 imeachtaí á n-eagrú ag 1,000 díograiseoirí oidhreachta ar fud na hÉireann ó eagraíochtaí, go dtí ghrúpaí pobail agus daoine aonair. Ar feadh naoi lá ceiliúrann Éire ní hamháin oidhreacht ach rannpháirtíocht an phobail agus nasc mór idir daoine agus áiteanna.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.