Dun Laoghaire Institute of Art, Design + Technology (IADT) Institúid Deatha agus Teicneolaíochta, Dhún Laoghaire


Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology (IADT) is a dynamic and specialist higher education institution focusing on the creative, cultural, and technological sectors.

Institiúid dhinimiciúil agus speisialaithe ardoideachais is ea Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire a dhíríonn ar na hearnálacha cruthaitheacha, cultúrtha agus teicneolaíocha.

Our 1916 commemorations focus on two areas central to our identity: the visual and the literary, and reflect our interest and expertise in virtual reality. These areas of interest are centred on our history; our current campus was formerly the Carriglea Park Industrial School from 1894 to 1954, and there is shared history with 1916 events as the Sherwood Foresters camped in the school grounds in 1916.

The Industrial School Resident Project explores the life and background of a resident of Carriglea Park Industrial School in 1916, drawing on archival material, including written and oral accounts of those who spent time at the school, and by the local community.

Our IS Complex project explores the history of the Carriglea Park school, by creating a Virtual Reality (VR) space that re-maps the Industrial School and its narratives.

Contested Memories: The Battle of Mount Street Bridge project employs spatial and temporal methods to create a virtual world visualisation of the events of The Battle of Mount Street Bridge.

When Virtual Worlds Collide brings together the IS Complex and Contested Memories projects, and presents and discusses their shared history in April 1916 when the Sherwood Foresters camped out on the grounds of Carriglea Park Industrial School prior to marching on to the Battle of Mount Street Bridge.

We will also present works-in-progress by the students of 3D Design, Model-making and Digital Art, who are visualising the encampment for its centenary.

A small exhibition at IADT in March will seek to re-establish the links between the Sherwood Foresters and Dún Laoghaire by showcasing memorabilia and artefacts about the Sherwood Foresters in April 1916.

2016 marks the centenary of Joyce’s Portrait of the Artist as a Young Man, and as such, Joyce Day 2016 at IADT will focus on the relationship between the novel and the 1916 commemorations, as well as national and international strands of modernity and modernism.

The years 1916-1922 saw the nascent Irish nation take shape between the Easter Rising and the birth of the Irish Free State. The same years also function as a crucible for literary and artistic modernism, in which the relatively lean publication year of 1916 helps forge the explosion of publishing activity associated with modernism’s annus mirabilis of 1922.

The Other 1916 conference in June at IADT seeks to re-evaluate narratives of 1916 within each of these contexts, with a particular focus on what has often been occluded from each of these narratives.

Institiúid dhinimiciúil agus speisialaithe ardoideachais is ea Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire a dhíríonn ar na hearnálacha cruthaitheacha, cultúrtha agus teicneolaíocha.
Díríonn ár gcomóradh ar 1916 ar dhá limistéar a bhaineann go dlúth lenár bhféiniúlacht – cúrsaí físiúla agus liteartha, agus léiríonn siad ár spéis agus ár saineolas i réaltacht fhíorúil. Tá na limistéir spéise seo láraithe inár stair – bhíodh Scoil Saothair Pháirc na Carraige Léithe lonnaithe ar thailte ár gcampais tráth den saol ó 1894 go dtí 1954, agus tá comhstair againn le himeachtaí 1916 mar gheall gur champáil na Sherwood Foresters ar thailte na scoile i 1916.

Fiosraíonn an tionscadal Cónaitheoir sa Scoil Saothair beatha agus cúlra cónaitheora i Scoil Saothair Pháirc na Carraige Léithe i 1916, bunaithe ar ábhar cartlainne, cuntais scríofa agus ó bhéal araon orthu siúd a chaith am ag an scoil, agus ón bpobal áitiúil.

Fiosraíonn ár dtionscadal ‘IS Complex’ stair Scoil Saothair Pháirc na Carraige Léithe trí spás Réaltachta Fíorúla (RF) a chruthú a dhéanann athmhapáil ar an Scoil Saothair agus na scéalta a bhain léi.

Úsáideann an tionscadal Cuimhní Conspóideacha: Cath Dhroichead Shráid an Mhóta (‘Contested Memories: The Battle of Mount Street Bridge’) modhanna spásúla agus ama chun léirshamhlú domhain fhíorúil a chruthú d’imeachtaí Chath Dhroichead Shráid an Mhóta.

Tugann ‘When Virtual Worlds Collide’ na tionscadail ‘IS Complex’ agus ‘Cuimhní Conspóideacha’ le chéile, agus cuireann sé i láthair agus déanann sé plé ar a gcomhstair in Aibreán 1916, tráth a champáil na Sherwood Foresters ar thailte Scoil Saothair Pháirc na Carraige Léithe sular mháirseáil siad faoi dhéin Chath Dhroichead Shráid an Mhóta.

Chomh maith leis sin, cuirfimid obair i láthair atá ar siúl ag mic léinn sna hábhair a leanas: Dearadh 3D, Déanamh Samhaltán agus Ealaín Dhigiteach a bhfuil léirshamhlú á dhéanamh acu ar an suíomh campála don chomóradh céad bliain.

Tabharfaidh taispeántas beag ag Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire i Márta faoi na ceangail idir na Sherwood Foresters agus Dún Laoghaire a athbhunú trí earraí cuimhneacháin agus déantáin faoi na Sherwood Foresters in Aibreán 1916 a thaispeáint.

Tugtar suntas in 2016 do chomóradh céad bliain A Portrait of the Artist, le Joyce agus, mar dhea, díreoidh Lá Joyce 2016 ag Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire ar an gcaidreamh idir an t-úrscéal agus comóradh 1916, anuas ar shnáitheanna náisiúnta agus idirnáisiúnta na nua-aimsearthachta agus an nua-aoiseachais.

I gcaitheamh na mblianta 1916-1922, tháinig múnla ar náisiún nuaghinte na hÉireann idir Éirí Amach na Cásca agus cruthú Shaorstát Éireann. Feidhmíonn na blianta céanna mar bhreogán, chomh maith, le haghaidh an nua-aoiseachais liteartha agus ealaíonta, ina gcabhraíonn an bhliain 1916, bliain nár foilsíodh ach beagán foilseachán lena linn, le holl-leathadh na gníomhaíochta foilsithe a fhairsingiú a bhaineann le annus mirabilis an nua-aoiseachais, 1922.

Lorgaíonn an Chomhdháil ‘The Other 1916’ a bheidh ar siúl i Meitheamh ag Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire chun athmheasúnú a dhéanamh ar scéalta 1916 laistigh de gach ceann de na comhthéacsanna seo, agus díriú ar leith ar an méid is minic a fhágtar ar lár ó gach ceann de na scéalta seo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.



Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.