Dublin City University (DCU) Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath


As a young university, founded in the latter years of the 20th Century, Dublin City University has focused primarily on the future of our society, but we have always recognised that the lessons of our past should inform our chosen path.

Mar ollscoil nua a bunaíodh sna blianta deireanacha den 20ú haois, bíonn Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ag díriú go príomha ar thodhchaí ár sochaí.

2016 is a pivotal year in the history of this island and it is appropriate that we mark this centenary year with a programme of events that explore the full diversity of experiences of 1916, that celebrate the achievements of our citizens, that analyse our contested histories, that focus on reconciliation rather than conflict, and that envisage a better future for our shared society.

Colleagues across the DCU family of institutions, with partners across the island of Ireland have come together to produce a comprehensive and exciting programme of events that reflect the chosen themes of Remember, Reflect, Reconcile, Re-imagine, and Celebrate.

Remember: We will commemorate the historic events of 1916 across all dimensions.

Reflect: We will engage in historical reflection on the lessons of 1916 and subsequent developments in these islands.

Reconcile: We will place a particular focus on the Irish experience of conflict and its resolution, together with the lessons for contemporary conflicts.

Re-imagine: We will explore the role of the university as a change agent in society and envision the future of our society over the coming century.

Celebrate: We will celebrate key events and individuals that have shaped our shared society and provide a template for our future.

As a young, progressive university with an emphasis on innovation, it is not surprising that this eras’ ubiquitous digital revolution has been integrated appropriately into many of the activities in our programme.

As DCU enters an historic year in its own development, it is important that we play our part in acknowledging and analysing the milestones of our past over the last century and point the way to a better future for our citizens.

Mar sin féin, aithnímid go maith gur chóir eachtraí a tharla san am a chuaigh thart a úsáid mar threoir dúinn faoin mbealach ar aghaidh. Is bliain shuntasach i stair an oileáin seo í an bhliain 2016. Is tábhachtach clár imeachtaí a bheith againn mar chuid den chomóradh céad bliain chun na nithe seo a leanas a chur i gcrích: éagsúlacht iomlán eachtraí 1916 a fhiosrú, éachtaí shaoránaigh na tíre a cheiliúradh, anailís a dhéanamh ar na hinsintí éagsúla atá déanta ar an stair, díriú ar athmhuintearas seachas ar choimhlint, agus todhchaí níos fearr a shamhlú don phobal uile.

Tháinig lucht na n-institiúidí éagsúla in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath le chéile le comhpháirtithe as áiteanna fud fad na hÉireann chun clár cuimsitheach spreagúil imeachtaí a shocrú lena léirítear na príomhthéamaí seo a leanas: Cuimhneamh, Machnamh, Athmhuintearas, Athshamhlú agus Ceiliúradh.

Cuimhneamh: Déanfaimid gach gné d'imeachtaí stairiúla 1916 a chomóradh.

Machnamh: Déanfaimid machnamh ar stair 1916 agus ar an méid atá le foghlaim ó na heachtraí sin agus ó fhorbairtí ina dhiaidh sin sna hoileáin seo.

Athmhuintearas: Díreoimid ar choimhlint i gcomhthéacs na hÉireann agus ar réiteach coimhlinte; smaoineoimid chomh maith ar na ceachtanna atá le foghlaim agus le cur i bhfeidhm i gcás coimhlintí comhaimseartha.

Athshamhlú: Fiosróimid ról na hollscoile mar ghníomhaire don athrú sa tsochaí agus samhlóimid todhchaí an phobail sa tréimhse céad bliain atá romhainn.

Ceiliúradh: Déanfaimid ceiliúradh ar na príomhimeachtaí agus ar na daoine a mhúnlaigh an tsochaí agus cuirfimid teimpléad ar fáil don todhchaí.

Mar ollscoil nua fhorásach a chuireann béim ar an nuálaíocht, ní hionadh ar bith é go bhfuil réabhlóid dhigiteach na linne seo, atá le sonrú i ngach gné den saol, fite fuaite i gcuid mhór de na himeachtaí a bheidh againn.

Tá bliain stairiúil i bhforbairt Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath romhainn. Tá sé tábhachtach, mar sin, go ndéanfaimis aithint agus anailís ar imeachtaí móra na staire le céad bliain anuas agus treoir a chur ar fáil chun todhchaí níos fearr a fhíorú ar mhaithe le saoránaigh na tíre seo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.