Comhaltas Ceoltóirí Éireann Comhaltas Ceoltóirí Éireann


Comhaltas Ceoltóirí Éireann, European Citizen’s Prize recipient, has 420 branches promoting Irish traditional music, song, dance and language worldwide. CCÉ’s 18 cultural centres and 50,000 strong voluntary structures service 3 million people annually.

Tá 420 brainse ag Comhaltas Ceoltóirí Éireann, faighteoir Dhuais an tSaoránaigh Eorpaigh, ina gcuirtear ceol, amhránaíocht, damhsa traidisiúnta Gaelach agus an Ghaeilge chun cinn ar fud an domhain. Freastalaíonn na 18 n-ionad cultúrtha agus na 50,000 struchtúr deonach atá ag CCÉ ar 3 mhilliún duine gach bliain.

At the launch of ‘Macalla 1916’ An Echo of the Past-A Vision for the future, the Comhaltas 1916 Centenary Programme, Ardstiurthóir CCÉ Senator Labhrás Ó Murchú placed the Comhaltas contribution to Ireland 1916 in its appropriate cultural context: ‘Our cultural identity was central to the aspirations and motivation of the 1916 Easter Rising. This was evident in the poetry, songs and writings of the leadership and others. This is encapsulated in the slogan ‘Éire ní hamháin saor ach Gaelach comh maith’. This cultural emphasis is reflected in the ethos of Comhaltas and will define our extensive centenary programme at home and worldwide’.

Among the highlights of the Comhaltas programme are the following: Comhaltas have commissioned Michael Rooney to compose a suite to commemorate 1916; Fleadhanna ceoil, including Fleadh Cheoil na hÉireann; the Comhaltas Seisiún programme; and the Comhaltas Concert Tours of Ireland, Britain and North America for 2016, which will incorporate specific 1916 commemorative aspects.

Chuir an Seanadóir Labhrás Ó Murchú, Ard-Stiúrthóir CCÉ, cion Chomhaltais le hÉire 1916 i gcomhthéacs cultúrtha cuí ag seoladh ‘Macalla 1916’, Macalla ón Am a Chuaigh Thart, Fís don Todhchaí, Clár Comórtha Céad Bliain 1916 Chomhaltas: ‘Bhí ár bhféiniúlacht chultúrtha i gcroílár spriocanna agus spreagadh Éirí Amach na Cásca 1916. Bhí sé seo soiléir i bhfilíocht, in amhráin agus i saothair scríbhneoireachta na gceannairí agus daoine eile. Cuireann an mana ‘Éire ní hamháin saor ach Gaelach chomh maith’ an méid seo in iúl. Tá an bhéim seo ar chultúr le feiceáil in éiteas Chomhaltais agus beidh tionchar mór ag an gcultúr ar ár gclár fairsing comórtha céad bliain in Éirinn agus ar fud an domhain.’

Beidh na himeachtaí seo a leanas i measc bhuaicphointí chlár Chomhaltais: Choimisiúnaigh Comhaltas Michael Rooney le sraith ceoil a chumadh le 1916 a chomóradh; Fleadhanna ceoil, Fleadh Cheoil na hÉireann san áireamh; clár Seisiún Chomhaltais; agus beidh gnéithe áirithe de chomóradh 1916 mar chuid de Chamchuairt Cheolchoirme Chomhaltais in Éirinn, sa Bhreatain agus i Meiriceá Thuaidh sa bhliain 2016.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.