Google Google

Google partnership with ireland 2016 Centenary Programme

Google is a technology company specialising in internet-related services and products.

Is cuideachta teicneolaíochta é Google a bhfuil saineolas speisialta aige i seirbhísí agus i dtáirgí a bhaineann leis an idirlíon.

2016 is a significant year for Ireland, commemorating as it does the events of 1916 which subsequently led to the birth of the modern Ireland we are today.

In commemoration, Google has worked with a number of partners and historians to help people in Ireland and around the world, explore, learn and talk about the people, events, places and objects that shaped these defining events. Dublin Rising 1916-2016, is an interactive Google Street View tour, narrated by actor Colin Farrell, which lets visitors virtually explore the city streets, events and people who shaped history 100 years ago.

The tour was developed by Google in partnership with Ireland 2016, with expert advice from a dedicated team of archivists and historians, and resources from some of our National Cultural Institutions, museums and academic institutions. Throughout the tour, visitors stop at city centre locations as they are today, hear what happened there and click to explore photos, videos, stories and witness statements from the Dublin of 1916. Google is about giving everyone access to the best information, culture and experiences through technology and this tour gives people a way to peel back the layers of history and experience what life was like 100 years ago in Ireland.

The Google Cultural Institute, where you can further explore the historic events of Easter Week 1916, has contributed to this tour. Discover a digital archive of hundreds of photographs, artefacts, and documents in high resolution and get to know the people, places and stories of the Easter Rising that forever changed the course of history.

In addition to the tour, this year’s Doodle 4 Google competition for school children, asks students to design a special Google Doodle on the theme ‘Ireland Is…’ which describes what Ireland means to them. The winning Doodle will appear on the Google Ireland homepage on Easter Monday, 28th March 2016.

Is bliain thábhachtach d’Éirinn é 2016, ag comóradh eachtraí 1916 a raibh breith Éire nua-aoiseach an lae inniu mar thoradh orthu.

I gcúrsaí comórtha, d’oibrigh Google le roinnt comhpháirtithe agus staraithe chun cabhrú le daoine in Éirinn agus ar fud an domhain, iniúchadh a dhéanamh, foghlaim agus labhairt faoi na daoine, na heachtraí, na háiteanna agus na rudaí a mhúnlaigh na heachtraí cinniúnacha seo. Éirí Amach Bhaile Átha Cliath 1916-2016, turas idirghníomhach de chuid Google Street View, á insint ag an aisteoir Colin Farrell, a thugann deis do chuairteoirí iniúchadh fíorúil a dhéanamh ar shráideanna na cathrach, agus ar eachtraí agus ar dhaoine a mhúnlaigh an stair 100 bliain ó shin.

Is é Google a d’fhorbair an turas i gcomhpháirt le hÉire 2016, le sainchomhairle ó fhoireann thiomnaithe cartlannaithe agus staraithe, agus le hacmhainní ó roinnt dár bhForais Chultúrtha Náisiúnta, dár músaeim agus dár n-institiúidí oideachais. Ar feadh an turais go léir, stopann cuairteoirí ag áiteanna lárnacha sa chathair mar atá inniu, cloisfidh siad faoinar tharla ann agus cliceálfaidh siad chun grianghraif, físeáin, scéalta agus ráitis finnéithe a fheiceáil ó Bhaile Átha Cliath 1916. Beartaíonn Google teacht a thabhairt do gach duine ar an bhfaisnéis is fearr, ar chultúr agus ar eispéiris tríd an teicneolaíocht agus tugann an turas seo bealach do dhaoine chun súil a chaitheamh siar sa stair agus léargas a fháil ar an saol in Éirinn 100 bliain ó shin.

Institiúid Chultúrtha Google, áit a bhféadfaidh tú iniúchadh breise a dhéanamh ar eachtraí stairiúla Sheachtain na Cásca 1916, a rannchuidigh leis an turas seo. Aimsigh cartlann dhigiteach de na céadta grianghraf, iarsma, agus doiciméad ardtaifeach agus faigh amach faoi na daoine, faigh na háiteanna agus faoi scéalta Éirí Amach na Cásca a d’athraigh cúrsa na staire go deo na ndeor.

Mar aon leis an turas, iarrtar ar dhaltaí i gcomórtas na bliana seo de Doodle 4 Google le haghaidh daltaí scoile Google Doodle speisialta a dhearadh ar an téama ‘Tá Éire...’ ina ndéantar cur síos ar Éirinn agus an bhrí atá leis dóibhsean. Taispeánfar an Doodle a bhuann ar leathanach baile Google Ireland ar Luan Cásca, an 28 Márta 2016.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.