Our National Flag Ár mBratach Náisiúnta

Flag

Our National Flag, the tricolour of green, white and orange, is a key focus of the Ireland 2016 programme.

Tá ár mBratach Náisiúnta, ar dhath glas, bán agus oráiste, ina fhócas lárnach ag clár Éire 2016.

From solemn flag-raising ceremonies in every county, to the Defence Forces' presentation of flags to schools nationwide, the 1916 centenary year is a unique opportunity to discover the origin of our national emblem, why its colours were chosen and what they signify for us today.

Find out more about National Flag events below:

2016 Flag-Raising Ceremony, Dublin Castle

Marking the beginning of the Ireland 2016 State Ceremonial programme, on 1 January the flag was raised and the Defence Forces – Óglaigh na hÉireann, read the Roll of Honour of the volunteers who lost their lives in 1916. Flags were also raised on O'Connell Street in Dublin and at key city centre locations including the GPO and the site of the Imperial Hotel. Find out more about the event here.

Flags for Schools

The National Flags for Schools Initiative saw the Defence Forces carry out over 3,300 individual visits to primary schools across the Republic between September 2015 and February 2016, delivering a handmade Irish Flag and a copy of the 1916 Proclamation to schoolchildren nationwide. Find out more about the initiative here.

National Flag Presentation Ceremony for Post-Primary Schools

Students were invited to Croke Park for a special ceremony on 7 March where a representative from every secondary school was presented with the National Flag and a copy of the Proclamation by members of the Defence Forces. The ceremony also included a special address from President Higgins. Find out more here.

Local Flag-Raising Ceremonies

Military personnel will carry out flag-raising ceremonies in every county in the Republic, across all 31 local authorities. Find out when flag-raising ceremonies take place in your area, here.

Daily Flag-Raisings at the GPO

Scoilnet has developed learning resources about the National Flag, aimed at primary and post-primary levels. This includes a special online resource pack on the flag and our other national symbols. Find out more here. Find out more here.

National Flag Resource & Scoilnet

Scoilnet have developed learning resources about the National Flag aimed at primary and post-primary levels. This includes a special online resource pack on the flag and our other national symbols which schools can use. Find out more here.

Scouting Ireland

At a special ceremony on 20 February, the Defence Forces presented a National Flag to the Chief Scout, signalling the formal presentation by Ireland 2016 of a National Flag to every troop within Scouting Ireland in the Republic.

Learn more about the National Flag with these 10 Facts.

Ó shearmanais shollúnta chun an bhratach a chur ar foluain, go bronnadh na mbratacha ar scoileanna ar fud na tíre ó Óglaigh na hÉireann, is deis uathúil í bliain chomórtha 1916 chun foghlaim faoi bhunús ár suaitheantais náisiúnta, faoin gcúis a roghnaíodh dathanna na brataí agus faoin mbrí atá leo dúinne sa lá atá inniu ann.

Faigh amach tuilleadh faoi na himeachtaí a bhaineann leis an mBratach Náisiúnta thíos:

Searmanas Ardaithe na Brataí 2016, Caisleán Bhaile Átha Cliath

Agus ceiliúradh á dhéanamh ar thús chlár Searmanais Stáit Éire 2016, ardaíodh an bhratach an 1 Eanáir agus léigh Óglaigh na hÉireann an Liosta Laochra de na hóglaigh a fuair bás i 1916. Ardaíodh bratacha freisin ar Shráid Uí Chonaill i mBaile Átha Cliath agus i bpríomháiteanna i lár na cathrach lena n-áirítear Ard-Oifig an Phoist agus láthair an Imperial Hotel. Faigh amach tuilleadh faoin imeacht anseo.

Bratach do na Scoileanna

Sa Tionscnamh Náisiúnta Bratach do na Scoileanna thug Óglaigh na hÉireann cuairt ar os cionn 3,300 bunscoil ar fud na Poblachta idir mí Mheán Fómhair 2015 agus mí Feabhra 2016, agus bhronn siad Bratach lámhdhéanta na hÉireann agus cóip d’Fhorógra 1916 ar leanaí scoile ar fud na tíre. Faigh tuilleadh amach faoin tionscnamh  anseo.

Searmanas Bronnta na Brataí Náisiúnta d’Iar-bhunscoileanna

Tugadh cuireadh do scoláirí chuig Páirc an Chrócaigh le haghaidh searmanas speisialta an 7 Márta áit ar bhronn baill d’Óglaigh na hÉireann an Bhratach Náisiúnta agus cóip den Fhorógra ar ionadaí as gach meánscoil. Thug an tUachtarán Ó hUigínn aitheasc speisialta ag an searmanas freisin. Tá níos mó eolais anseo.

Searmanais Áitiúla chun an Bhratach a Ardú

Beidh pearsanra míleata páirteach i searmanais ardaithe brataí i ngach contae sa Phoblacht, i ngach limistéar den 31 údarás áitiúil. Faigh amach cathain a bheidh searmanais ardaithe na brataí ar siúl i do cheantar féin anseo.

Ardú na Brataí gach lá ag Ard-Oifig an Phoist

Tá acmhainní foghlama forbartha ag Scoilnet maidir leis an mBratach Náisiúnta, dírithe ar leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile. Áirítear leis sin pacáiste acmhainní speisialta ar líne maidir leis an mbratach agus lenár siombailí náisiúnta eile. Tá níos mó eolais anseo. Tá níos mó eolais anseo.

Acmhainn maidir leis an mBratach Náisiúnta & Scoilnet

Tá acmhainní foghlama forbartha ag Scoilnet maidir leis an mBratach Náisiúnta atá dírithe ar leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile. Áirítear leis sin pacáiste acmhainní speisialta ar líne maidir leis an mbratach agus lenár siombailí náisiúnta eile ar féidir le scoileanna leas a bhaint astu. Tá níos mó eolais anseo.

Gasóga na hÉireann

Ag searmanas speisialta an 20 Feabhra, bhronn Óglaigh na hÉireann an Bhratach Náisiúnta ar an bPríomh-Ghasóg. Chuir sé sin bronnadh foirmiúil Éire 2016 den Bhratach Náisiúnta ar gach trúpa i nGasóga na hÉireann sa Phoblacht in iúl.

Foghlaim níos mó faoin mBratach Náisiúnta leis na 10 bhFíric.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.