Special events to honour 100 years since the death of Roger Casement Imeachtaí speisialta chun 100 bliain ó fuair Ruairí Mac Easmainn bás a onórú

Roger Casement

Today's official State commemorations at Dublin’s Glasnevin Cemetery mark one hundred years to the day since the last of the leaders of the Rising was executed for crimes against the Crown.

I gcomóradh oifigiúil an Stáit inniu i Reilig Ghlas Naíon i mBaile Átha Cliath comóirtear céad bliain ón lá ar cuireadh an ceannaire deireanach ar an Éirí Amach chun báis as coireanna i gcoinne na Corónach.

Roger Casement, former British diplomat, member of the knighthood, humanitarian, poet and, later, Irish Volunteer was born in Dublin in 1864. After leaving school at 16, he travelled to England, where he worked as a shipping company clerk. Casement’s career would eventually take him to Africa and South America, where a dedication to humanitarian efforts would earn him international acclaim and the prestige of knighthood.

His ensuing involvement in Ireland’s fight for independence would prove to be his undoing. Captured by the RIC on Banna Strand, County Kerry just three days shy of the start of the Easter Rising, where he had been supervising the failed delivery of arms, Roger Casement was imprisoned in Pentonville Gaol, London. Following a conviction of High Treason, he was hanged on August 3rd, 1916, the last leader of the Rising to face the penalty of death and the only one to do so outside of Ireland. At the time of his execution, he was 51 years old.

To mark the centenary of Casement’s death, an official ceremony will be held at Glasnevin Cemetery, where his body now rests, on August 3, 2016. Readings of the trial documents, along with a short narrative about Casement’s life, will take place. The solemn event will be followed by a wreath-laying ceremony, a minute of silent reflection and a piper’s lament. The Last Post will be sounded before the National Flag is raised to full mast. The Reveille will then be sounded and the National Anthem played.

Further afield at Baldonnel, a free day out at the Casement Aerodrome, the headquarters of the Irish Air Corps, will celebrate Casement’s humanitarian achievements with exhibitions, market stalls, games, youth play areas, and military capability displays.

Learn more about the executed leaders of the Rising here, or Roger Casement’s execution here

You can also find more information about the wreath-laying ceremony in honour of Roger Casement here, or Casement Humanitarian Day here.

Rugadh Ruairí Mac Easmainn, iar-thaidhleoir de chuid na Breataine, ball den ridireacht, daonnúlach, file agus, níos déanaí Óglach Éireannach i mBaile Átha Cliath i 1864. I ndiaidh dó an scoil a fhágáil ag 16, thaistil sé go Sasana, áit ar oibrigh sé mar chléireach i gcuideachta loingseoireachta. Thabharfadh gairm Mhic Easmainn chun na hAfraice agus chun na hAfraice Theas é ar deireadh, áit a ngnóthódh sé moladh idirnáisiúnta agus gradam ridire de bharr a thiomantais d’iarrachtaí daonnúla.

Ba é a bhaint ina dhiaidh i gcomhrac na hÉireann ar son na saoirse a dhéanfadh a aimhleas. Arna ghabháil ag Constáblacht Ríoga na hÉireann ar Thrá na Beannaí, Co. Chiarraí trí lá go díreach ó thosach an Éirí Amach, áit a raibh maoirseacht á déanamh aige ar sheachadadh teipthe na n-arm, cuireadh Ruairí Mac Easmainn i bpríosún i bPríosún Pentonville, Londain. I ndiaidh a bheith ciontaithe as Ardtréas, crochadh é an 3 Lúnasa, 1916, agus ba é an ceannaire deireanach den Éirí Amach ar gearradh pionós an bháis air agus an t-aon duine ar gearradh pionós an bháis air lasmuigh d’Éirinn. Bhí sé 51 bliain d’aois nuair a cuireadh chun báis é.

Chun comóradh céad bliain bhás Mhic Easmainn a chomóradh, tionólfar searmanas oifigiúil ag Reilig Ghlas Naíon, ina bhfuil a chorp curtha anois, an 3 Lúnasa, 2016. Beidh sleachta ó dhoiciméid na trialach, agus scéal gairid faoi shaol Mhic Easmainn ar siúl. Beidh searmanas fleascleagain chomhthrátha, nóiméad de mhachnamh ciúin agus caoineadh píobaire ar siúl i ndiaidh an imeachta shollúnta. Séidfear an Ghairm Dheiridh sula n-ardófar an Bhratach Náisiúnta ar lánchrann. Séidfear an Reveille ansin agus seinnfear Amhrán na bhFiann.

Níos faide amach i mBaile Dhónaill, comóirfear éachtaí daonnúla Mhic Easnaimh ag lá amuigh saor in aisce ag Aeradróm Mhic Easmainn, ceanncheathrú Aerchór na hÉireann, le taispeántais, seastáin mhargaidh, cluichí, limistéir spraoi do leanaí, agus taispeántais ar chumas an airm.

Faigh tuilleadh eolais faoi cheannairí an Éirí Amach a cuireadh chun báis anseo, nó faoi chur chun báis Ruairí Mhic Easmainn anseo

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi shearmanas fleascleagain chomhthrátha in onóir Ruairí Mhic Easmainn anseo, nó faoi Lá Daonnúlachta Mhic Easmainn anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.