Searching for the rhythm of rebellion Ag cuardach rithim an éirí amach


Discover the indelible links between the revolutionary idealism of 1916 and the traditional forms of art and music at its heart in 1916: Visionaries and their Words.

Faigh amach faoi na naisc dhoscriosta idir idéalachas réabhlóideach 1916 agus na cineálacha traidisiúnta ealaíne agus ceoil a bhí ina chroílár i 1916: Físithe agus a raibh le Rá acu.

Celebrated Irish singer, writer, and arranger Lorcán Mac Mathúna brings his innovative, improvisational musical style to Clare on August 16th to perform as part of Fleadh Cheoil na hÉireann, Comhaltas Ceoltóirí Éireann’s renowned Irish music competition.

Helping to mark the most important date in the traditional Irish music calendar with a nod to this exceptional centenary year, Mac Mathúna has prepared 1916: Visionaries and their Words, a cycle of songs inspired by the visions and ideals recorded in writing by leaders of the Easter Rising. His interpretations of these writings, and the collective legacy they have left for the people of Ireland, will be delivered with Mac Mathúna’s trademark dynamic touch.

Developed alongside an affinity for sean-nós vocal techniques and philosophy, his musical works plumb the depths of tone and expression, presenting traditional music and historical texts with a canny improvisational approach. The results are highly praised for their nuanced perceptions of complex works, including medieval Gaelic meters Preab Meadar, collaborations connecting Norse and Irish music, improvisational and electronic music, and compositional theory development.

In this performance, which also featured at the Temple Bar Trad Fest in January and will feature on August 11th at the Festival Interceltique Lorient at the Grand Theatre de Lorient in France, a mix of voices, from children to adults, male to female, will share the stories, private visions, and real world observations of the rebel idealists of 100 years ago, in cadence, set to a backdrop of both modern and archival images and footage.

The Fleadh Cheoil is a nationwide competition where traditional musicians, vocalists and dancers compete for the title of All-Ireland Champion. It’s a unique and welcoming festival of the best of traditional arts that offers a wide range of activities to be enjoyed by all, running this year from August 14th to the 22nd.

When: Tuesday, August 16th, 6pm

Where: Dánlann an Chláir

To find out more, see here, or visit Fleadh Cheoil online.

Tugann an t-amhránaí, scríbhneoir, agus eagraí Lorcán Mac Mathúna a stíl cheoil nuálach cumadóireachta go dtí an Clár an 16 Lúnasa lena léiriú mar chuid d’Fhleadh Cheoil na hÉireann, comórtas cáiliúil ceoil na hÉireann de chuid Chomhaltas Ceoltóirí Éireann.

Le cúnamh a thabhairt chun an dáta is tábhachtaí i bhféilire cheol traidisiúnta na hÉireann a cheiliúradh le hómós don chomóradh céad bliain iontach seo, d’ullmhaigh Mac Mathúna 1916: Físithe agus a raibh le Rá acu, sraith amhrán arna spreagadh ag na físithe agus idéil a thaifead ceannairí an Éirí Amach i scríbhinn. Déanfar a thuiscint ar na scríbhinní sin, agus an chomhoidhreacht atá fágtha acu do mhuintir na hÉireann, a sheachadadh le gné spreagúil speisialta Mhic Mhathúna.

Agus é forbartha in éineacht le bá do theicnící gutha agus d’fhealsúnacht an tsean-nóis, fiosraíonn a shaothair cheoil doimhneacht an tóin agus an léirithe, ag cur an cheoil thraidisiúnta agus téacsanna stairiúla i láthair ar mhodh cumadóireachta glic. Tugtar an-mholadh do na torthaí as a dtuiscint chaolchúiseach ar fhocail chasta, lena n-áirítear meadarachtaí Gaelacha ón meánaois Preab Meadar, comhoibrithe inar nasc sé ceol Lochlainnise agus Éireannach, ceol seiftithe agus leictreonach, agus forbairt ar an teoiric maidir leis an gcumadóireacht.

Sa léiriú seo, a léiríodh chomh maith ag Féile Traidisiúnta Bharra an Teampaill in Eanáir agus a léireofar an 11 Lúnasa ag Festival Interceltique Lorient ag an Grand Theatre de Lorient sa Fhrainc, comhroinnfear na scéalta, na físeanna príobháideacha, agus breithnithe an tsaoil nithiúil a bhí ag idéalaithe an éirí amach 100 bliain ó shin le meascán guthanna, ó leanaí agus daoine fásta, fir agus mná, agus iad i rithim, i gcúlra íomhánna agus píosaí scannánaíochta comhaimseartha agus cartlainne araon.

Comórtas náisiúnta is ea An Fleadh Cheoil ina dtéann ceoltóirí traidisiúnta, amhránaithe agus damhsóirí san iomaíocht chun teideal Sheaimpín Uile-Éireann a bhuachan. Féile uathúil agus fáilteach is ea é de na healaíona traidisiúnta is fearr ina dtairgtear raon leathan gníomhaíochtaí a mbainfidh gach duine sult astu, agus a bheidh ar siúl i mbliana ón 14 go dtí an 22 Lúnasa.

Cén uair: Dé Máirt, an 16 Lúnasa, 6pm

Cén áit: Dánlann an Chláir

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach anseo, nó tabhair cuairt ar Fleadh Cheoil ar líne.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.