RTÉ Reflecting the Rising set to be an unforgettable day out RTÉ Radharc ar an Réabhlóid le bheith ina lá siamsaíochta dodhearmadta

Couple in costume at Road to the Rising

The streets of Dublin City Centre come to life with vibrant reflection and revelry on Easter Monday, March 28, as families are warmly invited to take over our city’s public spaces for a day of wonder and celebration of the Ireland of 100 years ago. RTÉ Reflecting the Rising is a very special project presented by RTÉ in partnership with Ireland 2016.

Beidh beocht i sráideanna Lár Chathair Bhaile Átha Cliath le machnamh beoga agus macnas Luan Cásca, an 28 Márta, nuair a bheidh fáilte chroíúil roimh theaghlaigh seilbh a ghlacadh ar spásanna poiblí ár gcathrach le haghaidh lá iontais agus le hÉirinn mar a bhí tá 100 bliain ó shin a cheiliúradh. Is tionscadal an-speisialta é RTÉ Radharc ar an Réabhlóid, arna chur i láthair ag RTÉ i gcomhpháirt le Éire 2016.

Bring the whole family out on Easter Monday for the largest public historical and cultural event ever staged in Ireland. Taking place from 11am to 6pm, public spaces are set to be abuzz with an enormous range of unique and exciting events.

Walk through Mary’s Lane in one of Dublin’s oldest neighbourhoods to the Smithfield Fruit Market, transformed back into its original Victorian style. Actors and musicians in period costume will set the scene as you are surrounded by poetry and portraiture, with aerial shows, games, workshops and more. Stroll down O’Connell Street, pedestrianised for the day and brimming with vintage drama, music, attractions and re-enactments of the events of Easter Week, or even be part of a live broadcast with Joe Duffy.

Wander Merrion Square and Stephen’s Green and enjoy live music and classic cars, taste authentic Gur cake, and be amazed by circus entertainers. These spaces and many more in eight zones across the city have been set aside for public use, with an amazing array of events planned. The including a Céili Mór, talks and exhibitions, live musical and theatrical performances, special films, interactive activities and family entertainment, as well as food tastings, games and richly detailed walking tours departing from several city centre locations.

All events are free, organised courtesy of RTÉ and Ireland 2016, who together seek to capture the sights, sounds and stories of our shared past. Cooperation for this programme graciously provided the National Transport Authority, Dublin City Council and the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht.

Thousands of free tickets will be available to the public for indoor events; it’s strongly recommended that you secure your place for these as capacity is a regard.

For a full list of content and events and to book your free tickets, visit RTÉ 1916 online.

Download your event map for Easter Monday here

Tabhair leat an teaghlach ar fad Luan Cásca le haghaidh na hócáide poiblí staire agus cultúrtha is mó a eagraíodh riamh in Éirinn. Beidh sé ar siúl ó 11am go 6pm agus is cinnte go mbeidh spásanna poiblí dubh le daoine a bheidh ar bís mar gheall ar an réimse ollmhór ócáidí nach mbeidh a leithéid áit ar bith eile a chorróidh do chroí.

Siúil trí Lána Mhuire i gceann de na comharsanachtaí is sine i mBaile Átha Cliath go dtí Aonach Torthaí Mhargadh na Feirme, atá athraithe ar ais go dtí a sheanstíl ó ré Victoria. Beidh aisteoirí agus ceoltóirí ann, gléasta in éadaí ón tréimhse le blas na haimsire sin a thabhairt duit, agus beidh filíocht agus pictiúir de dhaoine thart timpeall ort, le seónna spéir, cluichí, ceardlanna agus tuilleadh. Siúil leat síos Sráid Uí Chonaill, a mbeidh cead siúil uirthi don lá, a bheidh ag cur thar maoil le drámaíocht ón tréimhse, chomh maith le ceol, rudaí spéisiúla, agus miondrámaí agus athléiriú eachtraí Sheachtain na Cásca, nó d’fhéadfá fiú bheith mar chuid de chraoladh beo le Joe Duffy.

Bí ag spaisteoireacht ar Chearnóg Mhuirfean agus ar Fhaiche Stiabhna agus bain sult as ceol beo agus seancharranna, blais d’fhíorchíste Gur, agus déan iontas de lucht sorcais. Tá na spásanna seo agus a lán eile in ocht limistéar ar fud na cathrach curtha ar leataobh le haghaidh úsáid an phobail, agus tá réimse iontach imeachtaí beartaithe. Ina measc beidh Céilí Mór, cainteanna agus taispeántais, ceol beo agus léirithe téatair, scannáin speisialta, imeachtaí idirghníomhacha agus siamsaíocht teaghlaigh, chomh maith le blaiseadh bia, cluichí agus turais siúil le saibhreas sonraí ag imeacht ó áiteanna éagsúla i lár na cathrach.

Tá na himeachtaí go léir saor in aisce, arna n-eagrú ag RTÉ agus Éire 2016, atá beirt ag iarraidh na radhairc, na fuaimeanna agus na scéalta ón am a chuaigh thart is oidhreacht dúinn go léir a chur ar shúile an phobail. Ag comhoibriú go caoin leis an gclár seo tá an tÚdarás Náisiúnta Iompair, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Beidh na mílte ticéad saor in aisce ar fáil don phobal le haghaidh imeachtaí laistigh; moltar go láidir duit d’áit a chur in áirithe nó tá spás teoranta.

Le haghaidh liosta iomlán d’ábhar agus d’imeachtaí, agus le do thicéid a chur in áirithe saor in aisce, téigh go dtí RTÉ 1916 ar líne.

Íoslódáil léarscáil d’imeachtaí Luan Cásca anseo

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.