The National Concert Hall hosts a century of Irish music this September Óstálann an Ceoláras Náisiúnta céad bliain de cheol na hÉireann an Meán Fómhair seo


An impressive 29 concerts of choral, orchestral, instrumental, chamber music and more, will be held over three weeks at the National Concert Hall. 'Composing the Island' celebrates a century of music in Ireland from September 7th - 25th 2016.

Reáchtálfar 29 ceolchoirm de cheol córúil, ceolfhoirneach, uirlise, aireagail agus go leor eile, thar thrí seachtaine ag an gCeoláras Náisiúnta. Déantar ceiliúradh in ‘An tOileán a Chumadh’ ar chéad bliain de cheol in Éirinn ón 7-25 Meán Fómhair 2016.

An ambitious project showcasing the country’s musical history during this centenary year, over a three-week period music-lovers can hear for themselves just how Irish music has developed, reflecting its own unique times and circumstances.

Set in the historic surrounds of the National Concert Hall, the series will see six major orchestral concerts performed by the RTÉ National Symphony Orchestra and the RTÉ Concert Orchestra, as well as performances of some 200 works by 90 different Irish composers.

Additional concerts of choral, chamber, song, mixed ensembles and instrumental music recitals will also take delight every level of musical interest, and for those looking for more context and history to the works, a series of supporting talks and related events will take place too.

Just some of the performers taking to the stage include Crash Ensemble, Chamber Choir Ireland, Concorde, Vanbrugh Quartet, Fidelio Trio, Hugh Tinney, and Robin Tritschler. And in a nod to the role the country’s military musicians played during the State’s early years, the Band of the Defence Forces School of Music will also perform.

Concert Highlights

 • The festival’s earliest orchestral piece, an Irish Rhapsody from 1914 by Charles Villiers Stanford, friend of Brahms and Offenbach.
 • The festival’s newest orchestral composition, commissioned by RTÉ especially for the event by Birmingham-based Dubliner Andrew Hamilton.
 • A new work by Ian Wilson, exploring the human, personal aspects of 1916 through the last words of the captured leaders of the Rising.
 • A century of choral music with Chamber Choir Ireland.
 • Recent orchestral works including Donnacha Dennehy’s Crane with its title reflecting that symbol of the construction boom of Celtic Tiger Ireland.
 • RTÉ Cór na nÓg presenting music written especially for children’s voices since 1980.
 • Festival finale with the RTÉ Philharmonic Choir and the RTÉ National Symphony Orchestra in a choral concert bringing Composing the Island to a close, with two works from the 1920s by now largely forgotten figures, Norman Hay and Rhoda Coghill.

Where: National Concert Hall, Dublin

When: September 7th - 25th 2016

Find out more about Composing the Island at www.nch.ie or read more here.

Tionscadal uaillmhianach atá anseo ina dtaispeánfar stair cheoil na tíre i rith na bliana comórtha céad bliain seo. Cloisfidh daoine ar breá leo an ceol, thar thréimhse trí seachtaine, an chaoi ar fhorbair ceol na hÉireann agus an chaoi a léiríonn sé amanna agus cúinsí uathúla.

Arna lonnú i dtimpeallacht stairiúil an Cheolárais Náisiúnta, cuirfear sé cheolchoirm mhóra ar siúl arna dtaibhiú ag Ceolfhoireann Náisiúnta Shiansach RTÉ agus Ceolfhoireann Náisiúnta Ceolchoirme RTÉ, mar aon le taibhithe de 200 saothar ó 90 cumadóir éagsúla Éireannacha.

Cuirfidh ceadail cheoil bhreise de cheol córúil, aireagail, amhrán, ensemble measctha agus uirlise siamsaíocht ar fáil do dhaoine is cuma cén suim atá acu sa cheol, agus dóibh siúd a bhfuil níos mó comhthéacs á lorg acu, reáchtálfar sraith cainteanna tacaíochta agus imeachtaí lena mbaineann chomh maith.

Áirítear ar roinnt de na taibheoirí a bheidh ar an stáitse Crash Ensemble, Chamber Choir Ireland, Concorde, Vanbrugh Quartet, Fidelio Trio, Hugh Tinney, agus Robin Tritschler. Agus mar chomhartha ómóis don ról a d’imir ceoltóirí an airm i luathbhlianta an Stáit, seinnfidh Banna Ceoil Scoil Cheoil Óglaigh na hÉireann chomh maith.

Buaicphointí na Ceolchoirme

 • Is é an píosa ceolfhoirneach is luaithe a sheinnfear ag an bhféile, Rapsóid Éireannach ó 1914 le Charles Villiers Stanford, cara le Brahms agus Offenbach.
 • Choimisiúnaigh RTÉ an píosa ceolfhoirneach is nuaí a sheinnfear ag an imeacht, a chum fear Bhaile Átha Cliath atá lonnaithe in Birmingham, Andrew Hamilton go speisialta don ócáid.
 • Saothar nua de chuid Ian Wilson, ina bhfiosraítear gnéithe daonna, pearsanta de 1916 trí na focail dheiridh a labhair ceannairí an Éirí Amach.
 • Céad bliain de cheol córúil le Chamber Choir Ireland.
 • Áirítear le saothair cheolfhoirneacha a cumadh le déanaí Crane le Donnacha Dennehy agus machnamh á dhéanamh sa teideal ar an tsiombail sin de bhorradh tógála an Tíogair Cheiltigh in Éirinn.
 • Cór na nÓg RTÉ ag cur ceol i láthair a cumadh go speisialta do ghuthanna leanaí ó 1980.
 • Críoch na féile le Cór Fiolarmónach RTÉ agus Ceolfhoireann Náisiúnta Shiansach RTÉ i gceolchoirm córúil a thabharfaidh An tOileán a Chumadh chun críche, agus dhá shaothar ó na 1920idí le beirt atá dearmadta anois den chuid is mó, Norman Hay agus Rhoda Coghill.

Cén áit: An Ceoláras Náisiúnta, Baile Átha Cliath

Cén uair: 7 – 25 Meán Fómhair 2016

Faigh tuilleadh amach faoi An tOileán a Chumadh ag www.nch.ie nó léigh tuilleadh anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.