Mná 1916: Women 1916 Nationwide Tour Mná 1916 ar Chamchuairt Náisiúnta


Ireland 2016's new exhibition Women of the Rising is going on a nationwide tour. Visitors can learn more about Barbara Retz and the other inspirational revolutionary women at different venues around the country.

Tá taispeántas nua Éire 2016 Mná an Éirí Amach ag dul ar chamchuairt náisiúnta. Foghlaimeoidh cuairteoirí níos mó faoi Barbara Retz agus faoi mhná inspioráideacha, réabhlóideacha eile in ionaid éagsúla ar fud na tíre.

In the shocked and unsteady decades following the Rising, the narrative of events most commonly shared was that of the sacrifices made by the leaders of Ireland’s rebellion - men who had risked everything to secure a future they wouldn’t see. These men, now revered and familiar, died at the hands of the British, who were eager to flex their political muscles by making examples of them.

The examples might have worked; executing the Rising’s leaders might have stood as a warning of the severe penalties facing anyone who would challenge the might of the empire again, effectively traumatising the citizens of England’s Ireland into perpetual submission.

But many did not take into account the power and strength of the women involved in Ireland’s uprising, who, on account of their perception by the public as delicate and helpless members of society, were simply sent home when they surrendered alongside their rebel brothers on April 29, 1916.

Precisely because they remained free, these women - who had helped plan, prepare, provide and fight during the Rising - were able to help keep the fire lit under the cause for Irish home rule.

This centenary year, Ireland 2016 presents Mná 1916: Women 1916, a very special exhibition telling the stories of 300 of Ireland’s mothers, daughters, sisters, and wives involved in the Rising.

The exhibition which opened in the Coach House at Dublin Castle in April is now touring to different locations nationwide.

Visitors from each county can explore this remarkable variety of previously unseen items, from personal objects, images and documentation, to newly digitised birth, death, marriage and census records from private and public collections. 

First stop on the tour is St. Peters Church Cork where the exhibition will be open from June 25 to July 22. It will then be travelling to Cavan Library.

Learn how members of Cumann na mBan mobilised to support the Volunteers, arriving in Dublin from places such as Glasgow, London, and Liverpool. Hear the story of music teacher Annie Higgins, dispatched from the GPO with a message for rebels in the North but arrested along her way, the note confiscated, its contents never revealed. View previously unseen images of key female characters, on generous loan from the vast artefact collection of Sorcha MacMahon.

Mná 1916 – Women 1916 is lovingly curated by Sinead McCoole, an author and historian whose collaborations and expertise in many areas of Irish civil history, including the Rising, have been received with acclaim both at home and abroad. Enhanced by material from the Military Archives, the National Library of Ireland and the National Museum of Ireland, it’s a loving and fitting tribute to the resilience and ability of those previous considered the ‘fairer’ sex.

Where: St. Peter's Cork. 

When: 25th June : 22nd of July 

Stay up to date here and on social media for exact venues and dates as they are confirmed.

 

Sna blianta suaite agus míshocra a lean an tÉirí Amach, ba é an íobairt a rinne ceannairí an Éirí Amach in Éirinn an scéal ba mhó a bhí i mbéal an phobail – fir a sheas isteach sa bhearna bhaoil ar mhaithe le todhchaí nach bhfeicfidís féin. Chuir an Bhreatain na fir seo chun báis – daoine a bhfuil meas agus cáil orthu anois – toisc go raibh na Briotanaigh ag iarraidh a gcumhacht pholaitiúil a léiriú trí shampla a dhéanamh díobh.

D’fhéadfadh rath a bheith ar a leithéid de shampla; d’fhéadfadh bás na gceannairí a bheith ina rabhadh faoin bpionós dian a ghearrfaí ar aon duine a thabharfadh a dhúshlán don Impireacht arís, rud a scanródh muintir na hÉireann faoi smacht Shasana chun síorghéillte.

Ach níor chuir go leor daoine cumhacht agus láidreacht na mban a ghlac páirt san Éirí Amach san áireamh. Ní dhearnadh ach na mná seo a chur abhaile, de bharr gur daoine leochaileacha agus laga a bhí iontu, dar leis an tsochaí mhór, nuair a ghéill siad taobh le taobh lena gcomrádaithe fir an 29 Aibreán 1916.

Mar thoradh díreach ar na mná seo a bheith saor, bhí siad – daoine a chuidigh le cúrsaí pleanála, ullmhúcháin agus troda le linn an Éirí Amach – in ann borradh a choinneáil faoi chúis an Rialtais Dúchais d’Éirinn.

Sa bhliain chomórtha seo, cuireann Éire 2016 i láthair Mná 1916 sár-thaispeántas ina n-insítear scéalta 300 duine de mháithreacha, d’iníonacha, de dheirfiúracha agus de mhná céile na hÉireann a raibh baint acu leis an Éirí Amach.

Tá an taispeántas, a d’oscail sa Teach Cóiste i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i mí Aibreáin ag dul ar camchuairt anois chuig ionaid éagsúla ar fud na tíre.

Is féidir le cuairteoirí as gach contae breathnú ar an mbailiúchán suntasach earraí nach bhfacthas riamh roimhe seo, idir earraí pearsanta, íomhánna agus cháipéisí, agus súil a chaitheamh ar thaifeadtaí nua-dhigitithe breithe, báis, pósta agus daonáirimh ó bhailiúcháin phríobháideacha agus phoiblí. 

Is é an chéad stop ar an gcamchuairt Séipéal Naomh Peadar, Corcaigh áit a mbeidh an taispeántas ar siúl ón 25 Meitheamh go dtí an 22 Iúil. Rachaidh sé ansin chuig Leabharlann an Chabháin.

Faigh amach cén chaoi a ndeachaigh Cumann na mBan i mbun gnímh chun tacú leis na hÓglaigh, ag tarraingt ar Bhaile Átha Cliath ó áiteanna chomh fada sin uainn le Glaschú, Londain agus Learpholl. Faigh scéal an mhúinteora ceoil, Annie Higgins, a seoladh amach ó Ard-Oifig an Phoist le teachtaireacht do na reibiliúnaigh sa Tuaisceart ach a gabhadh ar an mbóthar, agus ar tógadh an nóta di, nóta nár scaoileadh a rún riamh. Breathnaigh ar íomhánna nach bhfacthas riamh go dtí seo de mhná a raibh ról lárnach acu sna himeachtaí, a tugadh ar iasacht go fial flaithiúil ó bhailiúchán mór Shorcha MacMahon.

Mná 1916 á choimeád go cúramach ag Sinéad McCool, údar agus staraí a bhfuil an-mheas ar a cuid comhshaothar agus saineolais ar an iomaí gné de stair shibhialta na hÉireann, an tÉirí Amach san áireamh, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Cuireann ábhar ó na Cartlanna Míleata, ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus ó Ard-Mhúsaem na hÉireann go mór leis an taispeántas, agus is comhartha ómóis cuí atá sa taispeántas ar theacht aniar agus ar chumas na daoine a samhlaítí laige agus leochaileacht leo.

An áit: Séipéal Naomh Peadar, Corcaigh. 

Dátaí: 25 Meitheamh: 22 Iúil 

Fan cothrom le dáta anseo agus ar na meáin shóisialta chun na hionaid agus dáta a fheiceáil nuair a fhógraítear iad.

 

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.