Making Ireland Modern examines the building blocks of a nation Breathnaítear ar bhloic thógála an náisiúin in Making Ireland Modern (Éire Nua-Aimseartha a Chruthú)

Making Ireland Modern exhibition

A fascinating exploration into how modern Ireland was quite literally built and structured, Making Ireland Modern details how important identities can be formed and informed via architecture and infrastructure.

Is éard atá in Making Ireland Modern (Éire Nua-Aimseartha a Chruthú) iniúchadh an-suimiúil ar an gcaoi ar tógadh agus ar struchtúraíodh Éire, agus sonraítear an tábhacht a bhíonn ag ailtireacht agus ag bonneagar mar bhonn eolais i gcruthú féiniúlachtaí.

Part of the Arts Council’s ART: 2016 initiative, Making Ireland Modern explores the relationship between architecture, infrastructure and technology in the building of a new nation.

An exhibition divided into 10 infrastructural episodes – Negation, Electricity, Health, Transportation, Television, Aviation, Education, Telecommunications, Motorways, Data – it spans a period of 100 years from the wake of 1916 to the present day, highlighting some revolutionary architectural and infrastructural hallmarks of Irish life.

Some of these markers of modern Ireland include Dublin’s Michael Scott-designed 1953 Busáras building, the 1929 Ardnacrusha Power Station - then one of the biggest civil engineering undertakings in the world and a project which marked another world first, the start of Ireland’s Rural Electrification Scheme, as well as the future-facing, modular style of RTÉ Television Centre built in 1962.

Describing architecture’s intricate role in transforming the physical and cultural identity of the new state through its place in the everyday lives of its people, view this compelling exhibition at the historic St Peter’s Church venue, Cork City this September.

When: 8th September - 1st October 2016

Where: St Peter’s Church, North Main Street, Cork City

Read more about the event here or see makingirelandmodern.ie

Is cuid den tionscnamh EALAÍN: 2016 é Making Ireland Modern (Éire Nua-Aimseartha a Chruthú) ina ndéantar iniúchadh ar an ngaol idir ailtireacht, bonneagar agus teicneolaíocht nuair a bhíonn náisiún nua á thógáil.

Roinneadh an taispeántas i ndeich gcinn d’eipeasóidí bonneagair – Frithoibríocht, Leictreachas, Sláinte, Iompar, Teilifís, Eitlíocht, Oideachas, Teileachumarsáid, Mótarbhealaí agus Sonraí – ag dul thar thréimhse céad bliain ó 1916 nuair a thosaigh an tÉirí Amach go dtí an lá atá inniu ann. Sonraítear ann roinnt sainmharcanna ailtireachta agus bonneagair a bhí réabhlóideach i saol na hÉireann.

I measc na gcomharthaí is mó d’Éirinn nua-aimseartha tá; foirgneamh an Bhusárais arna dhearadh ag Michael Scott sa bhliain 1953, an stáisiún cumhachta in Ard na Croise a tógadh sa bhliain 1929 – a bhí ar cheann de na tograí innealtóireacht shibhialta ba mhó ar domhan ag an am agus tionscnamh ceannródaíoch eile, Scéim Leictriú Tuaithe na hÉireann, mar aon leis an Ionad Teilifíse agus a bhí todhchaíoch lena stíl mhodúlach nuair a tógadh é i gcomhair RTÉ sa bhliain 1962.

Déantar cur síos ar an ról casta a bhíonn ag an ailtireacht chun féiniúlacht fhisiceach agus chultúrtha an stáit nua a chlaochlú i ngnáthshaol a phobail. Féach ar an taispeántas iontach seo a bheidh ar siúl i suíomh stairiúil ag Eaglais Naomh Peadar, i gcathair Chorcaí i mí Mheán Fómhair.

Cén uair: 8 Meán Fómhair – 1 Deireadh Fómhair 2016

Cén áit: Eaglais Naomh Peadar, An Phríomhshráid Thuaidh, Cathair Chorcaí

Faigh amach tuilleadh faoin imeacht anseo nó amharc ar makingirelandmodern.ie.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.