Ireland 2016 packs its bags for Electric Picnic Éire 2016 ag ullmhú i gcomhair Electric Picnic (an Phicnic Leictreach)

MindField at Electric Picnic

Always a highlight in the summer’s music and cultural calendar, the ever-engaging MindField programme at this year’s Electric Picnic sees a unique partnership with Ireland 2016, with support from the Arts Council | An Comhairle Ealaíon, on the theme of ‘Future States’.

Is buaicphointe ar fhéilire samhraidh an cheoil agus an chultúir í an Phicnic Leictreach. Feicfear comhpháirtíocht uathúil idir Éire 2016 agus an Chomhairle Ealaíon i gclár tarraingteach MindField ag Electric Picnic (an Phicnic Leictreach) i mbliana. Beidh siad ag comhoibriú ar théama na bliana ‘Future States’ (Stáit na Todhchaí).

Electric Picnic’s designated domain for all things spoken word, MindField is the corner of the Stradbally site where raconteurs and listeners alike can gather to discuss, debate and ponder over a diversity of thoughts, ideas, and experiences.

This year, in response to the momentous and ongoing programme of country-wide centenary commemorations as well as to violence and unrest in many parts of the world, MindField is taking a galvanised cultural tack, with a programme of talks, readings and performances all poised to investigate the question of what our State will look like as we move into the future.

Future States invites festival-goers to tackle the tough questions, soak in the literary and theatrical atmospheres and engage in this lively academic and political polemic.

Mindfield Highlights 2016

Leviathan Stage

 • Waterford Whispers News producing live, daily satirical news broadcasts.
 • Soundings Live Show/Podcast hosted by award-winning comedy writer Sharon Horgan, broadcaster Dylan Haskins and comedian Aisling Bea.
 • The Experts Bite Back, BBC journalist Fergal Keane fact-checks claims made by politicians and media outlets on recent contentious issues.
 • Twenty One Sixteen Parliament chaired by Ceann Comhairle Blindboy Boatclub of the Rubberbandits, includes speakers Prof Luke O’Neill of TCD, Dr. Rhona Mahony, Master of the National Maternity Hospital and Rosaleen McDonagh, a playwright from the Traveller community.

The Word Stage

 • Daily storytelling from Candlelit Tales, evoking medieval Irish traditions.
 • See the best of Irish spoken word performers, musicians and comedians perform according to theme with Brown Bread Mixtape.
 • Music from Mik Artistik, The Resurrection, Stone and Jezreel, Mary Coughlan and John Conneely.
 • Slam poetry live in action with Cuirt Literary Festival Showcase.

Theatre Stage

 • 16 and Rising Project explores Dublin’s disenfranchised youth during emigration and austerity.
 • Rebel Rebel stages the actions and testimonies of The Abbey Theatre’s actors during the Rising.
 • Always Alone Together features solo storytelling and a search for belonging from Cathal McGuire.
 • Sinead Burke/Minnie Melange brings her podcast Extraordinary Women to the stage, delivering a talk on body image.
 • Panel discussion with Roisin Ingle featuring Minister for Health Simon Harris and Pieta House CEO Brian Higgins.

Science Gallery Stage

 • Hands On! workshops and interactive demonstrations.
 • 'Seeing' exhibition, the gallery’s most popular ever.
 • Ignite: Cabaret of Inspiring Five-Minute Talks.
 • Make Shop will also teach the fine art of hacking.

Theatre of Food

 • Talks and demonstrations from Natural Born Feeder Roz Purcell, David & Stephen Flynn of The Happy Pear and chef Clodagh McKenna.
 • Star Chef Hacks from JP McMahon, Derry Clarke, Kevin Thornton and more.

An Puball Gaeilge

 • Tara Mooney, a seamstress and songstress from contae An Chláir.
 • Na Gaibairí, rap in a new guise - as Gaeilge.
 • Tura Arutura, a Zimbabwe native and self-taught Irish-speaker who sings and mixes sean nós dancing with his own native singing and dancing style.
 • Reic, Ciara Ní Éanacháin presents a collection of grungy Gaelic linguists adapting to the technological world.

Theatre Tent | Supported by the Arts Council

Just some of the contributors include:

 • Anne Enright, Man Booker prize-winning author
 • Kevin Barry, award-winning Limerick writer
 • Tim Burgess, author and member of The Charlatans
 • Camille O'Sullivan, musician and actor
 • Niamh Sharkey, illustrator and author
 • Chris Judge, illustrator

From the playful to the provocative, this is just a sample of the entertainment and engagement on offer under MindField’s Future States theme, and indeed across the whole of Electric Picnic 2016.

Festival tickets have now completely sold out, to find out more about the event see electricpicnic.ie

To see the full MindField programme, click here.

When: September 2nd-4th, 2016
Where: Stradbally Hall, County Laois

Is é MindField cúinne sonrach Electric Picnic (an Phicnic Leictreach) le haghaidh an fhocail labhartha – agus i gcúinne an tsuímh i Sráidbhaile, áit inar féidir leis an seanchaí agus leis an scéalaí agus lucht éisteachta go deimhin cruinniú le chéile agus plé agus díospóireacht, nó machnamh agus fiosruithe a dhéanamh faoi theaglaim smaointe, tuairimí, agus eispéiris.

I mbliana, ag freagairt don chlár millteach leanúnach ar an gcomóradh céad bliain ar fud na tíre agus don fhoréigean agus don mhíshuaimhneas i gcodanna go leor den domhan, tá Mindfield chun díriú ar chur chuige cultúrtha, le clár cainteanna, léamha agus léirithe atá ceaptha chun iniúchadh a dhéanamh ar cén chuma a bheidh ar ár Stát agus muid ag bogadh ar aghaidh sa todhchaí.

Tugtar cuireadh do lucht na féile dul i ngleic leis na ceisteanna géarchúiseacha, iad féin a bhá sna hatmaisféir liteartha agus téatair, a bheith rannpháirteach sa phoileimic bríomhar acadúil agus polaitiúil in Stáit na Todhchaí.

Buaicphointí Mindfield 2016

Ardán Leiviatan

 • Beidh Waterford Whispers News ag craoladh míreanna nuachta aoracha go laethúil.
 • Beidh Seó Beo/Podchraoladh ar siúl ag Soundings a chuirfidh an scríbhneoir grinn Sharon Horgan a bhfuil gradaim buaite aici i láthair in éineacht leis an gcraoltóir Dylan Haskins agus an fuirseoir Aisling Bea.
 • The Experts Bite Back, fiosróidh an t-iriseoir Fergal Keane, a oibríonn le BBC, éilimh polaiteoirí agus na meáin maidir le ceisteanna conspóideacha atá i mbéal an phobail i láthair na huaire.
 • Twenty One Sixteen Parliament faoi chathaoirleacht an Cheann Comhairle Blindboy Boatclub as Rubberbandits, agus i measc na gcainteoirí beidh an tOllamh Luke O’Neill as Coláiste na Tríonóide, an Dr Rhona Mahony, Máistir an Ospidéil Náisiúnta Máithreachais agus Rosaleen McDonagh, drámadóir ón lucht siúil.

Stáitse Litearthachta

 • Beidh scéalaíocht ar siúl go laethúil ó Candlelit Tales, ina gcuirfear nósanna meánaoiseacha na hÉireann i gcuimhne don lucht éisteachta.
 • Feic na taibheoirí is fearr maidir leis an nGaeilge labhartha, ceoltóirí agus fuirseoirí a fheiceáil agus iad ag taibhiú faoin téama in éineacht le Brown Bread Mixtape.
 • Beidh ceol ar fáil ó Mik Artistik, The Resurrection, Stone and Jezreel, Mary Coughlan agus John Conneely.
 • Beidh plabfhilíocht bheo ar siúl ag sárthaispeántas Chúirt Féile Idirnáisiúnta Litríochta.

Ardán Drámaíochta

 • Breathnóidh16 and Rising Project ar óige Bhaile Átha Cliath agus iad gan chosaint le linn ré na heisimirce agus na déine.
 • CuirfidhRebel Rebel gníomhartha agus teistiméireachta aisteoirí Amharclann na Mainistreach le linn an Éirí Amach ar stáitse.
 • Beidh scéalaíocht aonair mar aon le cuardach muintearais mar chuid deAlways Alone Together ó Chathal McGuire.
 • Cuirfidh Sinead Burke/Minnie Melange a podchraoladh Extraordinary Women ar stáitse agus í ag caint ar íomhá choirp.
 • Éascóidh Roisin Ingle plé painéil ina nglacfaidh an tAire Sláinte Simon Harris agus Príomhfheidhmeannach Pieta House Brian Higgins páirt ann.

Ardán Gailearaí na hEolaíochta

 • Hands On! ceardlanna agus taispeántais idirghníomhacha.
 • Taispeántas'Seeing' , an ceann ba mhó a bhí ag an dánlann riamh.
 • Ignite: Cabaret cainteanna spreagúla a mhairfidh cúig nóiméad an ceann.
 • Múinfear ar cheird na tseiftiúlachta inMake Shop.

Téatar Bia

 • Beidh cainteanna agus taispeántais ar siúl ón Natural Born Feeder Roz Purcell, David & Stephen Flynn ó The Happy Pear agus ón gcócaire Clodagh McKenna.
 • Leideanna cócaireachta ó chócairí mór le rá JP McMahon, Derry Clarke, Kevin Thornton agus daoine eile.

An Puball Gaeilge

 • Tara Mooney, maintín agus amhránaí as contae an Chláir.
 • Na Gaibairí, rapcheoil i ríocht úrnua - as Gaeilge.
 • Tura Arutura, Siombábach agus Gaeilgeoir féinoilte a chanann agus a mheascann an damhsa ar an sean-nós agus stíl amhránaíochta agus damhsa a thír dhúchais.
 • Reic, cuirfidh Ciara Ní Éanacháin saothair roinnt filí fíorshalacha a scríobhann as Gaeilge i láthair agus béim ar leith ar an gcaoi a dtéann siad i dtaithí ar an domhan teicneolaíochta.

Theatre Tent | Tacaithe ag an gComhairle Ealaíon

I measc cuid de na daoine go díreach a bheidh páirteach beidh:

 • Anne Enright, údar Man Booker a bhfuil duaiseanna buaite aici
 • Kevin Barry, scríbhneoir as Luimneach a bhfuil gradam buaite aige
 • Tim Burgess, údar agus ball de The Charlatans
 • Camille O'Sullivan, seinnteoir agus aisteoir
 • Niamh Sharkey, maisitheoir agus údar
 • Chris Judge, maisitheoir

Ó imeachtaí spraíúla go dtí imeachtaí conspóideacha, ní ach samplaí iad seo ar an tsiamsaíocht agus na himeachtaí rannpháirteacha a bheidh ar fáil faoin téama ‘Future States’ (Stáit na Todhchaí) atá ag MindField agus le linn fhéile na Picnice Leictrí 2016.

Tá na ticéid uile don fhéile seo díolta amach, chun tuilleadh eolais a fháil faoin bhféile seo féach ar electricpicnic.ie

Cliceáil anseo le breathnú ar chlár iomlán MindField.

An dáta: 2-4 Meán Fómhair, 2016
Cén áit: Halla an tSráidbhaile, Contae Laoise

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.