Experience the Rising through the eyes of its leaders Faigh blas ar imeachtaí an Éirí Amach de réir mar a chonaic a cheannairí iad


Witness the intimate, captivating power of the monologue at Signatories, a brand new work created by eight of Ireland’s most celebrated writers for the Ireland 2016 Centenary Programme.

Bí i láthair le cumhacht domhain agus tarraingteach na monalóige i Sínitheoirí a chloisteáil; saothar úrnua a chum ochtar de na scríbhneoirí is mó clú in Éirinn do Chlár Comórtha Céad Bliain Éire 2016.

On Friday, August 5th, an ‘unplugged’ performance of Signatories will take to the stage as part of the Féile an Phobail/Festival of the People summer programme in Belfast.

Directed by Patrick Mason and produced by Verdant Productions, with the support of the Department of Foreign Affairs and Trade and the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Signatories is a unique production which shares the personal experiences of the seven signatories of the Proclamation, as well as that of Irish nurse and Cumann na mBan member Elizabeth O’Farrell.

With insight, courage and tenderness, the innermost fears, hopes, and observations of these eight extraordinarily influential people are shared, detailing events surrounding the Easter Rising as though in contemplation or in confidence to a friend. The audience becomes immersed in the all-too-human experience of great change and times of struggle.

Writers Emma O’Donoghue, Thomas Kilroy, Hugo Hamilton, Frank McGuinness, Rahel Fehily, Éilis ní Dhuibhne, Marina Carr, and Joseph O’Connor will take you on a journey unlike any you’ve experienced before.

Féile an Phobail is the largest community arts festival in Ireland, established in 1988 as a proactive response to the conflict in Northern Ireland. With a focus on unity through the arts and a mission to provide affordable and inclusive creative outlets and entertainment, the organisation has grown from a one-week festival at its inception to a charity organisation providing cultural events throughout the year.

The August Féile is the highlight of the programme, one of the most anticipated on Ireland’s festival calendar.

This special production is commissioned by University College Dublin.

When: Friday, August 5th, 8pm

Where: An Chultúrlann, Falls Road, Belfast

Admission is strictly limited to ticketholders. Tickets are available at eventbrite.ie.

Learn more about this performance by visiting Féile an Phobail online.

Dé hAoine, 5 Iúil, cuirfear léiriú ‘acústach’ de Sínitheoirí ar stáitse mar chuid de chlár samhraidh Fhéile an Phobail i mBéal Feirste.

Arna stiúradh ag Patrick Mason agus arna táirgeadh ag Verdant Productions le tacaíocht ón Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, is léiriú speisialta é Sínitheoirí ina roinntear eispéiris phearsanta an tseachtar a shínigh an Forógra, chomh maith le heispéireas an altra Éireannaigh agus an bhaill de Chumann na mBan Elizabeth O’Farrell.

Is le léargas, le misneach agus le goilliúnacht a roinntear an eagla, an dóchas agus na tuairimí a bhí i gcroí an ochtar seo a raibh tionchar forleathan acu. Tugtar eolas ar imeachtaí a tharla mórthimpeall ar an Éirí Amach amhail is dá mbeadh an t-ochtar iad féin ag déanamh machnaimh orthu nó ag labhairt le cara faoi rún fúthu. Sáitear an lucht féachana san eispéireas daonna den athrú mór in aimsir streachailte.

Tógfaidh na scríbhneoirí Emma O’Donoghue, Thomas Kilroy, Hugo Hamilton, Frank McGuinness, Rahel Fehily, Éilis ní Dhuibhne, Marina Carr agus Joseph O’Connor ar turas thú, turas neamhchosúil le haon turas eile a thóg tú riamh.

Is í Féile an Phobail an fhéile ealaíne pobail is mó in Éirinn, arna bhunú sa bhliain 1988 mar fhreagra réamhghníomhach ar an gcoimhlint i dTuaisceart Éireann. Agus béim ar aontacht trí na healaíona agus an chuspóir acu le hasraonta cruthaíochta atá uileghabhálach agus atá ar phraghas réasúnta a chur ar fáil, forbraíodh an fhéile seo ó fhéile a bhí ar siúl ar feadh seachtaine nuair a bunaíodh í go heagraíocht charthanachta a chuireann imeachtaí cultúrtha ar siúl le linn na bliana.

Is í Féile Lúnasa a bheidh mar bhuaicphointe den chlár, ceann de na féilte is mó a bhfuiltear ag súil léi ar chlár féilte na hÉireann.

Choimisiúnaigh an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath an léiriú speisialta seo.

An dáta: Dé hAoine, an 5 Iúil, 8pm

Cén áit: An Chultúrlann, Bóthar na bhFál, Béal Feirste

Ní cheadófar ach amháin daoine a bhfuil ticéid acu isteach. Tá ticéid ar fáil ar eventbrite.ie.

Faigh tuilleadh eolais faoin léiriú seo trí chuairt a thabhairt ar Fhéile an Phobail ar líne.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.