An event for everyone this Heritage Week Ócáid do chách i rith na Seachtaine Oidhreachta


National Heritage Week 2016 gets underway Saturday, August 20th with more than a thousand events and activities taking place over seven days nationwide to celebrate, educate and share in Ireland's rich cultural traditions.

Cuirfear tús leis an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2016 ar an Satharn, an 20 Lúnasa agus beidh breis is míle imeacht agus gníomhaíocht ar siúl thar seacht lá ar fud na tíre chun mórthraidisiúin chultúrtha na hÉireann a cheiliúradh agus chun foghlaim fúthu agus iad a chomhroinnt.

Coordinated by the Heritage Council, this annual end-of-summer event draws on the fundamental concepts behind European Heritage Days - to promote awareness of our shared built, natural and cultural heritage - and turns the programme into a week-long festival of diversity, encouraging greater understanding, conservation and development of every aspect of Irish life.

Throughout Ireland, national and local events, many of them free, will invite locals and visitors alike to explore, to play, to learn, sing and dance, and to take part in experiencing what it means to be Irish in 2016.

History buffs can come face to face with the ghosts of the past in Leitrim with a tour of the Famine Work House and Graveyard, or experience the chill of an authentic 1830s prison in Kerry’s Tarbert Bridewell Courthouse and Jail. In Dun Laoghaire, the Genealogical Society of Ireland will help you to discover your ancestors with a special day of advice and guidance.

Carlow’s Traditional Rambling Night or a peek inside De Valera’s Limerick cottage will appeal to traditional culture hounds, while those seeking a thrill from the outdoors can stretch their legs in Galway City on a Wild Atlantic Way Walking Tour. Go wild seashore foraging in Mayo, or take to the waves on a sea kayaking excursion in Waterford, gliding past monastic sites, copper mines, a Napoleonic watchtower, and the wreck of the Samson.

There’s plenty in store for families, too. Be part of the excitement at the opening of the National Science Museum at NUI Maynooth in Kildare, or hop aboard a 1949 Bord na Móna steam locomotive for a kilometre-long ride in Laois. Little ones and parents alike are sure to love Dublin City’s free All About Hurling Croke Park Stadium guided tour.

Arts lovers will be spoiled for choice across the country; catch the screening of Ladies of Science in Offaly, see the entire first episode of James Joyce’s Ulysses reenacted in its original locations in Dun Laoghaire at Telemachus at the Tower, or pop into the National Gallery of Ireland in Dublin City for a special screening of Older than Ireland, a landmark documentary telling the story of 100 years in the lives of 30 Irish centenarians.

Events with a centenary focus will take place in several locations, including Louth, where you can take in the award-winning The Birth of a Nation exhibition, and Tipperary, where you can join the fun for an afternoon of period entertainment at The Spirit of 1916 in Music & Song.

For the more structure-oriented, don’t miss an eye-opening tour of the 1798 Rebellion Centre in Wexford, complete with a re-enactment of Battle of Vinegar Hill, and if you’re in Roscommon, be sure to check out the only fully restored working windmill in the west of Ireland at the Elphin Windmill. Dublin, too, has tours galore; find out where you can enjoy free guided tours of sites around the city such as St Audoen's Church, Iveagh House, the Freemason’s Hall, and more.

Finally, groups looking for a little hands-on activity can put their collective skills to the test at Jailbreak 1916, a live escape room in Donegal where visitors must work together to escape from a locked cell in just 60 minutes using only the historic clues and puzzles hidden inside the cell. In the Fingal area why not muck in at Swords Castle for the Digging History community archaeological dig.

These events and countless more await the culturally curious at this year’s National Heritage Week.

When: August 20-28, 2016
Where: Locations nationwide

To learn more, see here, or visit Heritage Week online to see individual county event guides.

Is í an Chomhairle Oidhreachta a bheidh i mbun comhordaithe ar an tseachtain, agus tarraingítear aird san ócáid deireadh samhraidh seo a bhíonn ar siúl gach bliain ar na coincheapa bunúsacha a bhaineann le Laethanta Oidhreachta na hEorpa – d’fhonn feasacht a ardú maidir lenár n-oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha chomhroinnte – agus cruthaítear as sin féile éagsúlachta seachtaine, ina spreagtar tuiscint níos fearr, comhrá agus forbairt ar gach gné de shaol na hÉireann.

Ar fud na hÉireann, tabharfar cuireadh ag imeachtaí náisiúnta agus áitiúla, a mbeidh go leor acu saor in aisce, do mhuintir na háite agus do chuairteoirí araon iniúchadh a dhéanamh, a bheidh ag súgradh, ag foghlaim, ag gabháil fhionn agus ag damhsa, agus a bheith páirteach in imeachtaí ina leagfar béim ar mhianach an Éireannaigh agus an bhrí a bhaineann le bheith i d’Éireannach in 2016.

Dóibh siúd ar spéis leo cúrsaí staire, féadfaidh siad bualadh le taibhsí an tsaoil atá caite i Liatroim agus turas a thabhairt ar Theach na mBocht agus ar Reilig an Ghorta Mhóir, nó seasamh istigh i bpríosún fuarchúiseach ó na 1830í i gCiarraí áit a bhfuil Teach Cúirte agus Príosún an Bridewell i dTairbeart. I nDún Laoghaire, cabhróidh Cumann Ginealais na hÉireann leat teacht ar do shinsear áit a bhfaighidh tú comhairle agus treoir speisialta.

Téigh ar Oíche Spaisteoireachta Traidisiúnta Cheatharlach nó faigh spléachadh beag ar theachín De Valera i Luimneach rud a thaitneoidh le daoine a bhfuil spéis acu sa chultúr traidisiúnta, agus dóibh siúd ar mhaith leo dul ag spaisteoireacht faoin spéir is féidir leo a gcuid cosa a shíneadh i gCathair na Gaillimhe ar  Thuras Siúlóide de Bhealach an Atlantaigh Fhiáin. Téigh ag sealgaireacht cois trá i Maigh Eo, nó tabhair na tonnta ort féin ar thuras cadhcála mara i bPort Láirge, ag dul thar láithreáin mhainistreacha, mianaigh copair, túr faire Napoléon, agus briseadh an Samson.

Beidh neart le déanamh ag teaghlaigh, freisin. Bí páirteach sa spleodar nuair a osclófar an Músaem Náisiúnta Eolaíochta ag Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad i gCill Dara, nó téigh ar bord inneall gluaiste gail de chuid Bhord na Móna ó 1949 le haghaidh turas ciliméadair i Laois. Is cinnte go mbeidh idir shean is óg tógtha le turas treoraithe Chathair Bhaile Átha Cliath ar Staid Pháirc an Chrócaigh chun foghlaim faoin Iománaíocht, turas saor in aisce.

Beidh a rogha le déanamh ag lucht ealaíon ar fud na tíre; féach ar an léiriú deLadies of Science in Uíbh Fhailí, féach ar an gcéad eipeasóid iomlán de Ulysses James Joyce sna chéad suíomhanna ina ndearnadh scannánú air i nDún Laoghaire ag Telemachus at the Tower, nó buail isteach i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann i  gCathair Bhaile Átha Cliath  le haghaidh léiriú speisialta de Older than Ireland, clár faisnéise faoi leith ina n-insítear scéal faoi 100 bliain i saol 30 Éireannach in aois a gcéid.

Beidh imeachtaí ina ndíreofar ar an gcomóradh céad bliain ar siúl i roinnt áiteanna, lena n-áirítear , áit a bhfaighidh tú deis an taispeántas The Birth of a Nation a fheiceáil, agus Tiobraid Árann, áit a mbeidh spraoi agat i mbun siamsa stairiúla ag The Spirit of 1916 in Music & Song.

Dóibh siúd ar mhaith leo beagán níos mó struchtúir agus oird, bí cinnte dul ar thuras ar Ionad Éirí Amach 1798 i Loch Garman, mar aon le hathléiriú de Chath Chnoc Fhiodh na gCaor, agus má bhíonn tú i Ros Comáin, déan cinnte cuairt a thabhairt ar an aon mhuileann gaoithe amháin atá athchóirithe go hiomlán in iarthar na hÉireann ag Muileann Gaoithe Ail Finn.Is iomaí turas is féidir leat a thabhairt i mBaile Átha Cliath freisin; faigh amach cá bhfuil na turais threoraithe in aisce ar láithreáin timpeall na cathrach mar Eaglais San Audoen, Teach Uíbh Eachach, Halla an Mháisiúin, agus neart eile.

Ar deireadh, do ghrúpaí a bheadh ag iarraidh rud éigin praiticiúil a dhéanamh féadfaidh siad a gcuid scileanna a chur ag obair le chéile ag Jailbreak 1916, seomra éalaithe beo i nDún na nGall áit a gcaithfidh cuairteoirí oibriú le chéile chun éalú as cillín faoi ghlas i 60 nóiméad agus gan acu ach na leideanna stairiúla agus na puzail atá curtha i bhfolach laistigh den chillín. I gceantar  Fhine Gall buail isteach chuig Caisleán Shoird le haghaidh na tochailte seandálaíochta pobail  Digging History .

Beidh na himeachtaí seo agus neart eile nach iad ar fáil dóibh siúd atá fiosrach faoi chúrsaí cultúrtha ag an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta na bliana seo.

Cén uair: 20-28 Lúnasa, 2016
Áit: Áiteanna ar fud na tíre

Le tuilleadh eolais a fháil, féach anseo nó tabhair cuairt ar an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta ar líne chun treoracha aonair a fheiceáil maidir le himeachtaí i do chontae.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.