Dance comes to Banna Strand with Féile Fáilte An damhsa ag teacht go Trá na Beannaí le Féile Fáilte


Taking place on Saturday July 23rd, see Banna Strand transformed with Féile Fáilte, a free, outdoor, day-long dance celebration on idyllic County Kerry shores.

Tiocfaidh athrú ó bhonn ar Thrá na Beannaí agus Féile Fáilte ann, a bheidh ar siúl Dé Sathairn 23 Iúil, ceiliúradh lae damhsa, faoin aer, saor in aisce ar chósta aoibhinn Chontae Chiarraí.

With the beach made famous by Roger Casement’s ill-fated 1916 landing as its backdrop, Féile Fáilte starts at 3pm and runs until midnight. This day of dance will feature dance performances, an evening ceilí, a sun-down beach disco and musical guests. A unique midnight spectacle of light will also take place to “welcome the stranger”, which involves a re-imagining of the Ireland that greeted Casement’s beach-landing as a welcoming body of dynamic inclusivity.

Curated by choreographer Fearghus Ó Conchúir, Féilte Fáilte is part of The Casement Project, a year-long choreography of bodies and ideas by taking place across national boundaries and includes events on stage, on screen and more. The Casement Project uses the complicated legacy of British knight, Irish republican and international humanitarian Roger Casement to reflect on today’s issues of belonging and becoming.

Féilte Fáilte’s stellar line-up of performers includes:

  • Croí Glan Integrated Dance Company, performing Fearghus Ó Conchúir’s The Rhythm of Fierce.
  • John Scott’s Irish Modern Dance Theatre.
  • Siamsa Tíre performing an extract from their acclaimed show, Oileán.
  • Fearghus Ó Conchúir and his company of dancers presenting a special ‘unplugged’ performance of Butterflies and Bones: The Casement Project.
  • A variety of dance enthusiasts from Kerry will also perform in a specially commissioned piece by long-time Kerry Dance Artist in Residence, Catherine Young. 

More musical and dance entertainment will be provided by Kerry’s own Paddy Hanafin as céilí-master, Alma Kelliher (of The Evertides) and renowned Limerick-based musical trio Rusangano Family.

All are welcome to come, dance, enjoy and remember at this special and truly unique event.

When: Saturday July 23 (3pm to midnight)

Where: Banna Strand, Tralee, County Kerry

This event is free and unticketed 

Find out more about the event here or at thecasementproject.ie

Agus an trá a bhain cáil amach de bharr mhí-ádh Ruairí Mhic Easmainn agus é ag teacht i dtír i 1916 mar chúlra, tosóidh Féile Fáilte ar 3pm agus beidh sí ar siúl go dtí meán oíche. Beidh taibhithe damhsa, céilí oíche, dioscó trá luí na gréine, agus aíonna ceoil ann ar an lá damhsa seo. Beidh taispeántas ar leith meán oíche solais “fáilte a chur roimh an strainséir” ann chomh maith, a bhaineann le hÉirinn a bhí roimh Mhac Easmainn agus é ag teacht i dtír a athshamhlú mar cholainn fháilteach uileghabhálachta spreagúil.

Á choimeád ag cóiréagrafaí Fearghus Ó Conchúir, tá Féile Fáilte mar chuid de The Casement Project, cóiréagrafaíocht bliana ar cholainn agus ar smaointe atá ar siúl thar theorannacha náisiúnta ina bhfuil imeachtaí ar stáitse, ar an scáileán agus tuilleadh san áireamh ann. Baineann The Casement Project úsáid as oidhreacht chasta Ruairí Mhic Easmainn, ridire de chuid na Breataine, poblachtach de chuid na hÉireann agus gníomhaí daonnúil idirnáisiúnta chun machnamh a dhéanamh ar cheisteanna an lae inniu a bhaineann le muintearas agus le teacht chun bheith.

Áirítear ar shárchlár thaibheoirí Fhéile Fáilte:

  • Croí Glan Integrated Dance Company, a dhéanfaidh damhsa The Rhythm of Fierce le Fearghus Ó Conchúir.
  • Irish Modern Dance Theatre John Scott.
  • Siamsa Tíre a chuirfidh mír óna seó a bhfuil an-aird air i láthair, Oileán.
  • Fearghus Ó Conchúir agus a chompántas damhsa a chuirfidh léiriú ‘acústach’ ar leith Butterflies and Bones i láthair: The Casement Project.
  • Déanfaidh réimse daoine as Ciarraí atá an-tugtha don damhsa atá coimisiúnaithe go speisialta le Catherine Young, Ealaíontóir Damhsa Cónaithe Chiarraí le fada an lá. 

Beidh tuilleadh siamsaíochta idir ceol agus damhsa á cur ar fáil ag beirt Chiarraíoch Paddy Hanafin, a bheidh ina mháistir céilí, Alma Kelliher (The Evertides), agus ag tríréad cáiliúil ceoil Rusangano Family atá lonnaithe i Luimneach.

Tá fáilte roimh chách teacht, damhsa, cuimhneamh ag an imeacht ar leith speisialta seo agus taitneamh a bhaint as.

An dáta: Dé Sathairn Iúil 23 (3pm go meán oíche)

An áit: Trá na Beannaí, Trá Lí, Contae Chiarraí

Is imeacht saor in aisce é seo agus níl ticéad ag teastáil. 

Faigh amach tuilleadh faoin imeacht anseo nó ag thecasementproject.ie

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.