May 4th: Joseph Mary Plunkett, Edward Daly, Michael O'Hanrahan, William Pearse An 4 Bealtaine: Seosamh Máire Pluincéad, Éamonn Ó Dálaigh, Mícheál Ó hAnnracháin, Liam Mac Piarais


On May 4th 1916, Joseph Mary Plunkett, Edward Daly, Michael O'Hanrahan and Willie Pearse were executed at Kilmainham Gaol for their roles in the Rising.

Cuireadh Seosamh Máire Pluincéad, Éamonn Ó Dálaigh, Mícheál Ó hAnnracháin agus Liam Mac Piarais chun báis i bPríosún Chill Mhaighneann an 4 Bealtaine 1916 mar gheall ar an ról a bhí acu san Éirí Amach.


Joseph Mary Plunkett

Seosamh Máire Pluincéad

Born 1887 in Dublin, son of a papal count, Plunkett was initially educated in England, though he returned to Ireland and graduated from UCD in 1909. After his graduation Plunkett spent two years travelling due to ill health, returning to Dublin in 1911.

Plunkett shared Thomas MacDonagh’s enthusiasm for literature and was an editor of the Irish Review. Along with MacDonagh and Edward Martyn, he helped to establish an Irish national theatre. He joined the Irish Volunteers in 1913, subsequently gaining membership of the IRB in 1914. Plunkett travelled to Germany to meet Roger Casement in 1915. During the planning of the Rising, Plunkett was appointed Director of Military Operations, with overall responsibility for military strategy.

Plunkett was one of those who were stationed in the GPO during the Rising. He married Grace Gifford while in Kilmainham Gaol following the surrender and was executed on 4 May 1916.

In this video, Plunkett's sister Geraldine describes his interest in military strategy from a young age, how he became involved in the Rising and her own perceptions of some of the Rising's other leaders.

In this video, Plunkett's other sister Fiona recalls how she and Geraldine searched for their parents and brothers who had been arrested after the Rising. Fiona also describes how the newspaper had misreported that Joseph Plunkett had been sentenced to penal servitude, giving his new bride Grace Gifford, false hope.

Videos courtesy of RTÉ.

I mBaile Átha Cliath a rugadh Seosamh Máire Pluincéad in 1887. Fuair sé a chuid oideachais ar dtús i Sasana ach d’fhill sé ar Éirinn agus bhain céim amach in UCD in 1909. Tar éis dó an chéim a bhaint amach chaith sé dhá bhliain ag taisteal mar bhí sé i ndrochshláinte agus tháinig ar ais go Baile Átha Cliath in 1911.

Fearacht Mhac Donnchadha bhí suim ag Pluincéad sa litríocht agus bhí sé ina eagarthóir ar an Irish Review. I gcomhar le Mac Donnchadha agus Edward Martyn chuidigh sé le hamharclann náisiúnta na hÉireann a bhunú. Chuaigh sé isteach sna hÓglaigh in 1913 agus ina dhiaidh glacadh leis isteach san IRB. Chuaigh Pluincéad go dtí an Ghearmáin le casadh le Ruairí Mac Easmainn in 1915. Le linn don Éirí Amach a bheith á phleanáil ceapadh Pluincéad ina Stiúrthóir ar Oibríochtaí Míleata agus freagracht fhoriomlán air as straitéis mhíleata.

Bhí Pluincéad ar dhuine de na daoine a bhí lonnaithe in Ard Oifig an Phoist le linn an Éirí Amach. Phós sé Grace Gifford agus é i bPríosún Chill Mhaighneann nuair a ghéill lucht an Éirí Amach. Cuireadh chun báis é 4 Bealtaine 1916.

San fhíseán seo, déanann Geraldine, deirfiúr Phluincéid, cur síos ar an spéis a bhí ag a deartháir i gcúrsaí oirbheartaíochta ó bhí sé óg, ar an gcaoi ar thosaigh sé ag plé leis an Éirí Amach, agus ar a tuairim féin i leith cuid de cheannairí eile an Éirí Amach.

San fhíseán seo, cuimhníonn Fiona, deirfiúr eile le Pluincéad, ar na hiarrachtaí a rinne sí féin agus Geraldine a dtuismitheoirí agus a ndeartháireacha a aimsiú nuair a gabhadh iad i ndiaidh an Éirí Amach. Déanann Fiona cur síos chomh maith ar an mífhaisnéis a tugadh sa nuachtán a dúirt gur gearradh pianseirbhís air, rud a thug dóchas gan údar dá bhrídeog, Grace Gifford.

Físeán a bhuíochas le RTÉ.


Edward Daly

Edward Daly

Born in Limerick in 1891, Daly’s family had a history of republican activity; his uncle John Daly had taken part in the rebellion of 1867. Edward Daly led the First Battalion during the Rising, which raided the Bridewell and Linenhall Barracks, eventually seizing control of the Four Courts.

A close friend of Tom Clarke, their ties were made even stronger by the marriage of Clarke to Daly’s sister. Daly was executed on 4 May 1916.

In this video Volunteer Piaras Béaslaí describes seeing Daly surrender his sword to a British Officer at the Four Courts and later being shown by a tearful Daly, Pearse's order to surrender.

Videos courtesy of RTÉ.

I Luimneach in 1891 a rugadh é agus bhí baint ag a mhuintir roimhe le poblachtánachas; bhí a uncail John Daly páirteach in Éirí Amach 1867. Ba é Edward Daly a bhí i gceannas an Chéad Chathláin le linn an Éirí Amach, d’ionsaigh siad an Bridewell agus Beairic Linenhall agus thóg sé na Ceithre Chúirt ina dhiaidh sin.

Bhí sé an-mhór le Tomás Ó Cléririgh agus neartaigh an cairdeas tuilleadh nuair a phós an Cléireach deirfiúr Edward Daly. Cuireadh Edward Daly chun báis an 4 Bealtaine 1916.

San fhíseán seo, déanann an tÓglach Piaras Béaslaí cur síos ar ghéilleadh Uí Dhálaigh, nuair a thug sé a chlaíomh d’Oifigeach de chuid na Breataine ag na Ceithre Cúirteanna, agus ar an uair a thaispeáin Ó Dálaigh, agus na deora ag sileadh uaidh, ordú géillte Mhic Phiarais dó.

Físeán a bhuíochas le RTÉ.


Michael O’Hanrahan

Michael O’Hanrahan

Born in Wexford in 1877. As a young man, O’Hanrahan showed great promise as a writer, becoming heavily involved in the promotion of the Irish language. He founded the first Carlow branch of the Gaelic League, and published two novels, A Swordsman of the Brigade and When the Norman Came.

Like many of the other executed leaders, he joined the Irish Volunteers from their inception, and was second in command to Thomas MacDonagh at Jacob’s Biscuit Factory during the Rising, although this position was largely usurped by the arrival of John MacBride. His execution took place on 4 May 1916.

I Loch Garman a rugadh Michael O’Hanrahan. Léirigh sé bua na scríbhneoireachta agus é óg agus d’oibrigh sé go dúthrachtach leis an nGaeilge a chur chun cinn. Ba é a bhunaigh an chéad chraobh de Chonradh na Gaeilge i gCeatharlach agus d’fhoilsigh sé dhá úrscéal, A Swordsman of the Brigade agus When the Norman Came.

Ar nós go leor eile de na ceannairí a cuireadh chun báis bhí sé sna hÓglaigh ó bunaíodh iad agus ba é an dara ceannaire é faoi Thomás Mac Donnchadha ag monarcha brioscaí Jacob le linn an Éirí Amach cé gur ghlac John Mac Bride an ról sin air féin cuid mhaith nuair a tháinig sé ann. Cuireadh chun báis é an 4 Bealtaine 1916. 


William Pearse

Liam Mac Piarais

Born in 1881 in Dublin. The younger brother of Patrick, William shared his brother’s passion for an independent Ireland. He assisted Patrick in running St. Enda’s. The two brothers were extremely close, and fought alongside each other in the GPO.

William was executed on 4 May 1916. Pearse Railway Station on Westland Row in Dublin was re-named in honour of the two brothers in 1966.

I mBaile Átha Cliath a rugadh é in 1881. Deartháir le Pádraig Mac Piarais a bhí ann, bhí sé níos óige ná Pádraig agus bhí an tsuim chéanna aige i saoirse na hÉireann. Chuidigh sé le Pádraig le Scoil Éanna a rith. Bhí an bheirt deartháir an-mhór le chéile agus throid siad le hais a chéile in Ard Oifig an Phoist.

Cuireadh Liam chun báis an 4 Bealtaine 1916. Athainmníodh stáisiún iarnróid na bPiarsach i Rae an Iarthair i ndiaidh an bheirt dearthár in 1966.

Find out more about the 1916 executions and their commemorations, here.

Foghlaim tuilleadh faoi chur chun báis na gceannairí i 1916 agus faoin gcomóradh a dhéanfar orthu, anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.