May 3rd: PH Pearse, Thomas Clarke, Thomas MacDonagh An 3 Bealtaine: Pádraig Mac Piarais, Tomás Ó Cléirigh, Tomás Mac Donnchadha


On May 3rd 1916 PH Pearse, Thomas Clarke and Thomas MacDonagh were executed at Kilmainham Gaol for their roles in the Rising.

Cuireadh Pádraig Mac Piarais, Tomás Ó Cléirigh agus Tomás Mac Donnchadha chun báis i bPríosún Chill Mhaighneann an 3 Bealtaine 1916 mar gheall ar an ról a bhí acu san Éirí Amach.


PH Pearse

Pádraig Mac Piarais

Pearse was born in Dublin in 1879, becoming interested in Irish cultural matters in his teenage years. In 1898 Pearse became a member of the Executive Commmittee of the Gaelic League. He graduated from the Royal University in 1901 with a degree in Arts and Law. Pearse’s literary output was constant, and he published extensively in both Irish and English, becoming the editor of An Claidheamh Soluis, the newspaper of the Gaelic League. He was a keen believer in the value of education, and established two schools, Coláiste Éanna and Coláiste Íde, devoted to the education of Irish children through the Irish language.

One of the founder members of the Irish Volunteers, and the author of the Proclamation of Independence, Pearse was present in the GPO during the Rising, and was Commander in Chief of the Irish forces. He was executed on 3 May 1916.

I mBaile Átha Cliath a rugadh an Piarsach in 1879 agus thosaigh sé ag cur suime i gcúrsaí cultúir na hÉireann agus é ina dhéagóir. In 1898 rinneadh comhalta den Phiarsach ar Choiste Feidhmiúcháin Chonradh na Gaeilge. Bhain sé céim amach san Ollscoil Ríoga in 1901, céim Dán agus Dlí. Bhí an Piarsach ag scríobh seasta agus d’fhoilsigh sé go forleathan i nGaeilge agus i mBéarla. Rinneadh eagarthóir de ar pháipéar Chonradh na Gaeilge An Claidheamh Soluis. Chreid sé go láidir san oideachas agus bhunaigh sé dhá scoil Coláiste Éanna agus Coláiste Íde a bhí dírithe ar oideachas trí Ghaeilge do pháistí na hÉireann.

Bhí an Piarsach ar bhunaitheoirí na nÓglach, bhí sé ar na daoine a scríobh Forógra na Saoirse agus bhí sé in Ard–Oifig an Phoist le linn an Éirí Amach. Ba é Príomh-Cheannfort fhórsaí na hÉireann é. Cuireadh chun báis é 3 Bealtaine 1916.


Thomas Clarke

Tomás Ó Cléirigh

Born on the Isle of Wight in 1857, Clarke’s father was a soldier in the British army. During his time in America as a young man, he joined Clan na nGael, later enduring fifteen years of penal servitude for his role in a bombing campaign in London, 1883-1898. In 1907, having returned from a second sojourn in America, his links with Clan na nGael in America copper-fastened his importance to the revolutionary movement in Ireland.

He held the post of Treasurer to the Irish Republican Brotherhood, and was a member of the Supreme Council from 1915. The first signatory of the Proclamation of Independence through deference to his seniority, Clarke was with the group that occupied the GPO. He was executed on 3 May 1916.

Thomas Clarke's wife, Kathleen, speaks about her final moments with her husband in Kilmainham Gaol in this video.

Video courtesy of RTÉ.

Ar Oileán Íocht in 1857 a rugadh Tomás Ó Cléirigh agus bhí a athair in arm Shasana. Le linn dó a bheith i Meiriceá agus é óg chuaigh sé isteach i gClann na nGael, agus gearradh cúig bliana déag de dhaorphionós air de bharr an bhaint a bhí aige le feachtas buamála i Londain, 1883-1898. In 1907 tar éis dó filleadh go hÉirinn tar éis an dara tréimhse i Meiriceá bhí tábhacht níos mó fós lena cheangal le Clann na nGael ó thaobh ghluaiseacht na poblachta sa tír seo.

Bhí sé ina Chisteoir ag an Bráithreachas na Poblachta agus bhí ar an Ard Chomhairle acu ó 1915. Bhí an Cléireach ar an mbuíon a thóg Ard-Oifig an Phoist agus ba é a ainm seisean, an chéad ainm a bhí ar Fhorógra na Saoirse in omós dá aois. Cuireadh chun báis é 3 Bealtaine 1916.

Labhraíonn Kathleen, bean Thómais Uí Chléirigh, faoi na nóiméid dheireanacha a chaith sí lean fear céile i bPríosún Chill Mhaighneann san fhíseán seo.

Físeán a bhuíochas le RTÉ.


Thomas MacDonagh

Tomás Mac Donnchadha

A native of Tipperary, born in 1878, MacDonagh spent the early part of his career as a teacher. He moved to Dublin to study, and was the first teacher on the staff at St. Enda’s, the school he helped to found with PH Pearse. MacDonagh was well versed in literature, his enthusiasm and erudition earning him a position in the English department at University College Dublin. His play When the Dawn is Come was produced at the Abbey theatre. 

He was appointed director of training for the Irish Volunteers in 1914, later joining the IRB. MacDonagh was appointed to the IRB military committee in 1916. He was commander of the Second Battalion of Volunteers that occupied Jacob’s Biscuit Factory and surrounding houses during the Rising. He was executed on 3 May 1916.

 

Ba as Tiobraid Árann ó dhúchas é Mac Donnchadha, in 1878 a rugadh é agus chaith sé an chéad chuid dá shaol ag múineadh scoile. D’athraigh sé go Baile Átha Cliath le staidéar a dhéanamh agus ba é an chéad mhúinteoir é ar fhoireann Scoil Éanna, an scoil ar thug sé cúnamh lena bunú in éineacht le Pádraig Mac Piarais. Bhí eolas maith ag Mac Donnchadha ar an litríocht, agus bhain a chuid dúthrachta agus léinn áit amach dó i roinn an Bhéarla i gColáiste na hOllscoile i mBaile Átha Cliath. Léiríodh an dráma a scríobh sé When the Dawn is Come in Amharclann na Mainistreach.

Ceapadh é ina stiúrthóir traenála ar Óglaigh na hÉireann in 1914, agus chuaigh sé isteach san IRB ina dhiaidh sin. Ceapadh Mac Donnchadha ar choiste míleata an IRB in 1916. Bhí sé ina cheannasaí ar Dhara Cathlán na nÓglach a thóg seilbh ar mhonarcha brioscaí Jacob agus na tithe thart san áit sin le linn an Éirí Amach. Cuireadh chun báis é an 3 Bealtaine 1916.

Find out more about the 1916 executions and their commemorations, here.

Foghlaim tuilleadh faoi chur chun báis na gceannairí i 1916 agus faoin gcomóradh a dhéanfar orthu, anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.