May 12th: Seán MacDiarmada, James Connolly An 12 Bealtaine: Seán Mac Diarmada, Séamus Ó Conghaile


On May 12th 1916, Seán MacDiarmada and James Connolly were executed for their roles in the Rising.

Ar an 12 Bealtaine 1916, cuireadh Seán Mac Diarmada agus Séamus Ó Conghaile chun báis mar gheall ar an ról a bhí acu san Éirí Amach.


Seán MacDiarmada

Seán Mac Diarmada

Born in 1884 in Leitrim, MacDiarmada emigrated to Glasgow in 1900, and from there to Belfast in 1902. A member of the Gaelic League, he was acquainted with Bulmer Hobson. He joined the Irish Republican Brotherhood in 1906 while still in Belfast, later transferring to Dublin in 1908 where he assumed managerial responsibility for the IRB newspaper Irish Freedom in 1910.

Although MacDiarmada was afflicted with polio in 1912, he was appointed as a member of the provisional committee of Irish Volunteers from 1913, and was subsequently drafted onto the military committee of the IRB in 1915. During the Rising MacDiarmada served in the GPO. He was executed on 12 May 1916.

Founding member of Cumann na mBan, in this video Min Ryan describes meeting Seán MacDiarmada for the first time in 1905-1906 and also her final meeting with him in his Kilmainham cell.

Video courtesy of RTÉ.

Rugadh Mac Diarmada i Liatroim i 1884, chuaigh sé ar imirce go Glaschú i 1900, agus as sin chuaigh sé go Béal Feirste i 1902. Bhí sé ina bhall de Chonradh na Gaeilge, agus bhí aithne aige ar Bulmer Hobson. Chuaigh sé isteach i mBráithreachas Phoblacht na hÉireann i 1906 agus bhí sé fós i mBéal Feirste ag an am, agus chuaigh sé go Baile Átha Cliath i 1908 áit ar ghlac sé freagracht as bainistiú nuachtán IRB Irish Freedom i 1910.

Cé gur buaileadh Mac Diarmada síos le póilió i 1912, ceapadh é mar bhall de choiste sealadach Óglaigh na hÉireann ó 1913, agus cuireadh é ina dhiaidh sin ar choiste míleata an IRB i 1915. Bhí Mac Diarmada ag troid in Ard-Oifig an Phoist le linn an Éirí Amach. Cuireadh chun báis é an 12 Bealtaine 1916.

San fhíseán seo, déanann Min Ryan, ball bunaithe Chumann na mBan, cur síos ar an gcéad lá ar bhuail sí le Seán Mac Diarmada i 1905-1906 agus ar an lá a bhfaca sí den uair dheireanach é ina chillín i gCill Mhaighneann.

Físeán a bhuíochas le RTÉ.


James Connolly

Séamas Ó Conghaile

Irish Proclamation signatory James Connolly

Born in Edinburgh in 1868, Connolly was first introduced to Ireland as a member of the British Army. Despite returning to Scotland, the strong Irish presence in Edinburgh stimulated Connolly’s growing interest in Irish politics in the mid 1890s, leading to his emigration to Dublin in 1896 where he founded the Irish Socialist Republican Party. He spent much of the first decade of the twentieth century in America, he returned to Ireland to campaign for worker’s rights with James Larkin. A firm believer in the perils of sectarian division, Connolly campaigned tirelessly against religious bigotry.

In 1913, Connolly was one of the founders of the Irish Citizen Army. During the Easter Rising he was appointed Commandant-General of the Dublin forces, leading the group that occupied the General Post Office. Unable to stand to during his execution due to wounds received during the Rising, Connolly was executed while sitting down on 12 May 1916. He was the last of the leaders to be executed.

James Connolly's eldest daughter Nora describes seeing her father for the last time on the eve of his execution, in this video.

Video courtesy of RTÉ.

Rugadh é i nDún Éideann i 1868, fuair sé eolas ar Éirinn an chéad lá riamh nuair a bhí sé in Arm na Breataine. In ainneoin gur fhill sé ar Albain, spreag muintir na hÉireann i nDún Éideann an spéis a bhí anois ag an gConghaileach i bpolaitíocht na hÉireann i lár na 1890í, agus bhog sé go Baile Átha Cliath i 1896 áit ar bhunaigh sé an Páirtí Sóisialach Poblachtach. Chaith sé an chuid is mó den chéad deich mbliana den fhichiú haois déag i Meiriceá, d’fhill sé ar Éirinn chun feachtas a chur ar bun ar son chearta na mban in éineacht le Séamus Ó Lorcáin. Chreid sé go láidir sna contúirtí a bhain le scoilt seicteach, agus bhí feachtas i ndiaidh feachtais ag Ó Conghaile i gcoinne biogóideachta bunaithe ar chreideamh.

I 1913, bhí Séamus Ó Conghaile ar dhuine de bhunaitheoirí Arm Cathartha na hÉireann. I rith Éirí Amach na Cásca ceapadh é mar Cheannfort-Ghinearál ar fhórsaí Bhaile Átha Cliath, ag stiúradh an ghrúpa a d’áitigh Ard-Oifig an Phoist. Ní raibh sé ábalta seasamh suas nuair a bhíothas á chur chun báis mar gheall ar ghortuithe a bhain dó san Éirí Amach, cuireadh Séamus Ó Conghaile chun báis agus é ina shuí síos an 12 Bealtaine 1916. Bhí sé ar an gceannaire deiridh a cuireadh chun báis.

Labhraíonn an iníon ba shine a bhí ag Séamus Ó Conghaile, Nora, faoin uair dheireanach a chonaic sí a hathair an oíche sular cuireadh chun báis é, san fhíseán seo.

Físeán a bhuíochas le RTÉ.

Find out more about the 1916 executions and their commemorations, here.

Foghlaim tuilleadh faoi chur chun báis na gceannairí i 1916 agus faoin gcomóradh a dhéanfar orthu, anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.