Events Imeachtaí

Who Do We Think We Are? Exploring Collective Identities Cé Sinn dar Linn? Féiniúlachtaí Comhchoiteanna a Fhiosrú

Caption: Gaelic League Propaganda Poster by Sadhbh Trinseach c. 1920. HE-EW 1215
  • National Museum of Ireland - Decorative Arts & History
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

This collaborative project involves commissioning a designer to create new works which will be displayed in an exhibition in 2016.

Tá dearthóir á choimisiúnú sa chomhthionscadal seo chun saothair nua a chruthú a chuirfear ar taispeáint in 2016.

‘Who Do We Think We Are? Exploring Collective Identities’ is a collaborative project involving the Museum of Decorative Arts and History and the Design and Crafts Council of Ireland to mark the centenary of 1916. This project involves the commissioning of a designer to create new works which will be displayed in an exhibition in 2016.  The exhibition will include the designer’s own original work/s created in collaboration with a group of adults, as part of a series of workshops.

As part of this project a major conference will take place which will feature Edmund de Waal as a keynote speaker and will be based on the theme of ‘Exploring Design, Craft and Collective Identity over the past century’.

The National Museum of Ireland holds its collections in trust for the nation, with a unique responsibility for the rich material culture of Ireland and its peoples and the natural history of our island. Admission to all four museums is free.

Connect with the The National Museum online.
 

Comhthionscadal é ‘Cé Sinn dar Linn? Féiniúlachtaí Comhchoiteanna a Fhiosrú’ (Who Do We Think We Are?: Exploring Collective Identities’) lena mbaineann Músaem na nEalaíon Maisiúil agus Staire agus Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann chun comóradh céad bliain 1916 a cheiliúradh. Tá dearthóir á choimisiúnú sa tionscadal seo chun saothair nua a chruthú a chuirfear ar taispeáint in 2016. San áireamh sa taispeántas beidh bunsaotha(i)r an dearthóra féin a cruthaíodh i gcomhar le grúpa daoine fásta, mar chuid de shraith ceardlann.

Reáchtálfar mórchomhdháil mar chuid den tionscadal seo ina mbeidh Edmund de Waal ina spreagchainteoir. Beidh sí bunaithe ar an téama ‘Dearadh, Ceardaíocht agus Féiniúlacht Chomhchoiteann a fhiosrú le céad bliain anuas’.

Coinníonn Ard-Mhúsaem na hÉireann a mbailiúcháin ar iontaobhas don náisiún. Tá freagracht ar leith orthu as cultúr ábhartha saibhir na hÉireann agus a pobal agus as stair nádúrtha ár n-oileáin. Tá saorchead isteach sna ceithre mhúsaem.

Ceangail leis an Ard-Mhúsaem ar líne.
 

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.