Events Imeachtaí

From a Whisper to a Roar: Exploring the Untold Story of Monaghan 1916 From a Whisper to a Roar: Exploring the Untold Story of Monaghan 1916

  • Start / Tús:
  • 10.03.16
  • End / Críoch:
  • 31.12.16
  • Monaghan County Museum
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Monaghan 1916: when the whisper of an Irish Republic exploded into a roar following the bombshell of the Rebellion.

Muineachán 1916: nuair a phléasc cogar Phoblacht na hÉireann ina gháir tar éis mhaidhm an Éirí Amach.

A never before told story about the lives of Monaghan people caught up in the Rising as well as the Monaghan people who fought in the British Army during the Battle of Somme. This ground breaking exhibition looks at life in the county during this turbulent time and how these violent and chaotic events affected everyone in Monaghan and changed their lives forever. Monaghan County Museum has been working in collaboration with renowned historian and Monaghan man, Professor Terence Dooley of Maynooth University to research and develop this gripping story of passion, sacrifice and patriotism.

The region of Ireland that would eventually became known as County Monaghan has been defined by life on the frontier since the Bronze Age and the construction of the Black Pig’s Dyke, an ancient barrier cutting off Ulster from the rest of the country. The Home Rule Bill that was passed in 1914 but postponed until the end of the war proposed a separate state in the North of Ireland and Monaghan was once again about to experience life on the border. This possible future aroused great fury in a county that was at the epicentre of the political divide in Ireland.

In this exhibition we investigate how the people of Monaghan, from both Nationalist and Unionist backgrounds, dealt with the initial shock of the 1916 Rising and we see how the tremors of the rebellion eventually shook the county to the core, forever changing the future of Monaghan.

For many in the county, the summer of 1916 brought focus to the battlefields of France. Thousands of men from Monaghan signed up and went to fight in the British Army during World War I. Many of them formed part of the 36th (Ulster) Division who went over the top on the first day of the Somme offensive on July 1st and never came back. For the men who were lucky enough to survive, the Monaghan they came home to was a very different place.

The exhibition will run from March 10 until the end of 2016 and will be supported by a vast array of workshops, talks, tours and events throughout the year.

For full details visit Monaghan County Museum online.

Scéal nár insíodh riamh faoi shaol mhuintir Mhuineacháin a bhí gafa san Éirí Amach chomh maith le muintir Mhuineacháin a throid in Arm na Breataine le linn Chath an Somme. Breathnaíonn an taispeántas ceannródaíoch ar shaol an chontae le linn an ama shuaite seo agus conas a d’imir na heachtraí foréigneacha anordúla tionchar ar gach duine i Muineachán agus a d’athraigh siad a saol go deo. Tá Músaem Contae Mhuineacháin tar éis bheith ag comhoibriú leis an staraí iomráiteach ó Mhuineachán, an tOllamh Terence Dooley ó Ollscoil Mhá Nuad, chun taighde a dhéanamh ar an scéal fíorspéisiúil seo a bhaineann le paisean, le híobairt agus le tírghrá, agus chun é a fhorbairt.

Saintréith atá ag an réigiún in Éirinn ina bhfuil Contae Mhuineacháin anois is ea saol ar an teorainn ó bhí an Chré-umhaois ann agus ó tógadh Claí na Muice Duibhe, bacainn ón tseanaois a dhéanann Cúige Uladh a dheighilt ón gcuid eile den tír. Sa Bhille um Rialtas Dúchais, a ritheadh i 1914 ach a cuireadh ar athló go dtí deireadh an chogaidh, beartaíodh stát ar leith i dTuaisceart na hÉireann agus bhí saol ar an teorainn le bheith i Muineachán arís. Spreag an todhchaí fhéideartha seo fearg mhór i gcontae a bhí ag croílár na scoilte polaitiúla in Éirinn.

Sa taispeántas seo fiosraímid conas a phléigh muintir Mhuineacháin, ó chúlra Náisiúnach agus ó chúlra Aontachtach araon, le chéad turraing Éirí Amach 1916, agus feicfimid conas a bhain an tÉirí Amach croitheadh ó bhun go barr an chontae, ag athrú go deo thodhchaí Mhuineacháin.

Do mhórán daoine sa chontae bhí a n-aird i samhradh 1916 ar pháirceanna catha na Fraince. Liostáil na mílte fear ó Mhuineachán agus chuaigh siad ag troid in Arm na Breataine le linn an Chéad Chogaidh Dhomhanda. Bhí a lán acu sa 36ú Rannán (Uladh) a chuaigh thar an mbruach ar an gcéad lá d’ionsaí an Somme ar an 1 Iúil agus nár tháinig ar ais riamh. Do na fir sin a raibh sé d’ádh orthu teacht slán, áit an-éagsúil a bhí i Muineachán nuair a tháinig siad abhaile.

Beidh an taispeántas ar siúl ón 10 Márta go dtí deireadh 2016 agus ag tacú leis beidh réimse an-mhór ceardlann, cainteanna, turas agus imeachtaí i rith na bliana.

Leis na sonraí go léir a fháil tabhair cuairt ar Mhúsaem Contae Mhuineacháin ar líne.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.