Events Imeachtaí

What's Happening this October/November? Cad atá ar Siúl um Dheireadh Fómhair agus Samhain seo?


Autumn has arrived, and with it comes a fresh look at what life in Ireland is really like 100 years on from the events of the Rising. This October and November, arts and culture events - from performances and exhibitions to festivals - express what it means to be a citizen of Ireland in 2016. Meanwhile, a landmark centenary conference in Galway will draw from the past and present to explore what the next hundred years might look like for future generations.

Tá an fómhar tagtha, agus in éineacht leis tá breathnú ar an saol in Éirinn 100 bliain tar éis imeachtaí an Éirí Amach. Um Dheireadh Fómhair agus Samhain seo, cuirtear in iúl trí imeachtaí ealaíon agus cultúir – ó thaibhithe agus taispeántais go féilte – an rud is ciall le bheith i do shaoránach Éireannach in 2016. Ag an am céanna, tarraingeofar i gcomhdháil mhór ar an gcomóradh céad bliain i nGaillimh ar an stair agus ar an am i láthair ar na gcéad bliain amach romhainn do na glúine le teacht.

Find an event that's perfect for you by checking out the highlights below. And be sure to check back as fresh new events are announced. 

 

1. The Plough and the Stars: North American Tour, United States, 28.09.16 - 30.10.16

 

2. In Dreams Begin Responsibilities: A Journey in Words and Music, Belfast, 11.10.16

 

3. Ancient Rain, Australia, 12.10.16 - 15.10.16

 

4. iBAM! Chicago, United States, 14.10.16 - 16.10.16

 

5. The Role of Women in 1916 with specific focus on Cumann na mBan, Galway, 15.10.16

 

6. Gala Centenary Concert: Where East Meets West, Waterford, 22.10.16

 

7. Stormy Petrel / Guairdeall, Carlow, 31.10.16 - 29.01.17

 

8. Duncan Campbell, Dublin, 01.11.16 - 01.12.16

 

9. Mise Éire? Shaping a Nation through Design, Dublin, 04.11.16 - 05.11.16

 

10. The Beauty Queen of Leenane, United States, 09.11.16

 

11. The Centenary Conversations, Galway, Galway, 10.11.16 - 12.11.16

 

12. National Conference | Fringe Programme, Galway, 10.11.16 - 12.11.16

 

13. Cork Film Festival 2016, Cork, 11.11.16 - 20.11.16

 

14. The Dublin City 1916 Rising Tour (GMIT), Dublin, 14.11.16

 

15. Aisling?, Galway|Cork|Kerry|Donegal, 26.11.16

 

Find out what else is happening here.

Aimsigh imeacht a fheileann duitse trí fhéachaint ar na buaicphointí thíos. Agus bí cinnte teacht ar ais de réir mar a fhógraítear imeachtaí nua. 

 

1. The Plough and the Stars: Camchuairt ar Mheiriceá Thuaidh, na Stáit Aontaithe, 28.09.16–30.10.16

 

2. In Dreams Begin Responsibilities: A Journey in Words and Music, Béal Feirste, 11.10.16

 

3. Ancient Rain, an Astráil, 12.10.16–15.10.16

 

4. iBAM! Chicago, na Stáit Aontaithe, 14.10.16–16.10.16

 

5. Ról na mBan sa bhliain 1916 agus béim faoi leith ar Chumann na mBan, Gaillimh, 15.10.16

 

6. Ceolchoirm Mhór Comórtha: Thoir agus Thiar le Chéile, Port Láirge, 22.10.16

 

7. Stormy Petrel / Guairdeall, Ceatharlach, 31.10.16–29.01.17

 

8. Duncan Campbell, Baile Átha Cliath, 01.11.16–01.12.16

 

9. Mise Éire? Múnlú Náisiúin trí Dhearadh, Baile Átha Cliath, 04.11.16–05.11.16

 

10. The Beauty Queen of Leenane, na Stáit Aontaithe, 09.11.16

 

11. Ag Cur is ag Cúiteamh faoin gComóradh Céad Bliain, Gaillimh, Gaillimh, 10.11.16–12.11.16

 

12. Chomhdháil Náisiúnta | An Clár Imeallach, Gaillimh, 10.11.16–12.11.16

 

13. Féile Scannán Chorcaí 2016, Corcaigh, 11.11.16–20.11.16

 

14. Turas Éirí Amach 1916 Chathair Bhaile Átha Cliath (GMIT), Baile Átha Cliath, 14.11.16

 

15. Aisling?, Gaillimhe|Corcaigh|Ciarraí|Dún na nGall, 26.11.16

 

Faigh eolas anseo faoi imeachtaí eile a bheidh ar siúl.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.