Events Imeachtaí

Walking Tour: 1916 Art Trail Siúlóid: Rian na hEalaíne 1916

  • Start / Tús:
  • 01.01.16
  • End / Críoch:
  • 31.12.16
  • Crawford Art Gallery
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

The 1916 Art Trail, available throughout the year to visitors to Crawford Gallery, will highlight works on display at the Crawford that are relevant to the period surrounding the 1916 Rising.

Beidh Rian na hEalaíne 1916 ar fáil do chuairteoirí ar Áiléar Crawford i gcaitheamh na bliana. Leagfar béim ann ar shaothair atá ar taispeáint in Áiléar Crawford a bhaineann leis an tréimhse thart ar Éirí Amach 1916.

Works directly depicting life and politics of the era will be the main focus of the trail, the intention being to make the audience aware of the wider context of the Rising and thus bring this tumultuous era to full, colourful life. Other related works will include artists and themes that are tied in some way to the Rising itself and the social and political climate in which it occurred.

The main goal of the gallery is to make tracing Ireland's political history as easy as possible for visitors. 

For more information please visit the Crawford Art Gallery online. 

Díreofar sa raon ar na saothair a léiríonn saol agus polaitíocht na linne sin go díreach. Tá sé i gceist go gcuirfear an lucht féachana ar an eolas faoi mhór-chomhthéacs an Éirí Amach agus go dtabharfar beocht dhathannach iomlán don ré racánach sin dá thoradh. I measc na saothar gaolmhar eile beidh ealaíontóirí agus téamaí atá nasctha ar bhealach éigin leis an Éirí Amach é féin agus leis an timpeallacht shóisialta agus pholaitíochta inar tharla sé.

Is é príomhaidhm na dánlainne go mbeidh sé chomh héasca agus is féidir do chuairteoirí stair pholaitíochta na hÉireann a rianú. 

Breathnaigh ar Áiléar Crawford ar líne  i gcomhair tuilleadh eolais.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.