Events Imeachtaí

The University of Notre Dame Diaspora Projects Tionscadail Diaspóra Ollscoil Notre Dame


The Keough-Naughton Institute for Irish Studies at the University of Notre Dame is planning to hold an academic panel in Boston examining the impact of the Irish diaspora on America and on 1916.

Tá sé beartaithe ag Institiúid Mhic Eochaidh-Uí Neachtain um an Léann Éireannach in Ollscoil Notre Dame painéal acadúil a reáchtáil i mBostún ina scrúdófar an tionchar atá ag an diaspóra Éireannach ar Mheiriceá agus ar Éirí Amach na bliana 1916.

A series of international academic events called Reframing 1916 is also being developed in conjunction with a number of host universities in different locations around the world, including Australia, Canada, India, New Zealand, Argentina, the United Kingdom and the Czech Republic. The series will bring together Notre Dame faculty, students and other interested parties in lectures, panels and screenings of the documentary (see Historical Reflection strand) which will be linked to Irish Embassies and Consulates around the world, thus ensuring the highest possible level of exposure and attendance.

For the latest information on the United States' events, click here.

Tá sraith imeachtaí acadúla idirnáisiúnta darb ainm Reframing 1916 á forbairt freisin i gcomhar le roinnt ollscoileanna i láithreacha éagsúla timpeall an domhain, lena n-áirítear an Astráil, Ceanada, an India, an Nua-Shéalainn, an Airgintín, an Ríocht Aontaithe agus Poblacht na Seice. Tríd an tsraith sin, tabharfar foireann teagaisc agus mic léinn Ollscoil Notre Dame agus páirtithe leasmhara eile le chéile i léachtaí, i bpainéil agus i léirithe den chlár faisnéise (féach Machnamh Stairiúil), a nascfar le hAmbasáidí agus le Consalachtaí na hÉireann fud fad an domhain, rud a chinnteoidh an leibhéal rannpháirtíochta agus freastail is airde is féidir.

Chun an fhaisnéis is déanaí a fháil ar imeachtaí sna Stáit Aontaithe, cliceáil anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.