Events Imeachtaí

Talks: Women Rising - Sinéad McCoole Cainteanna: Mná an Éirí Amach – Sinéad McCoole

  • Start / Tús:
  • 24.04.16
  • End / Críoch:
  • 01.05.16
  • The Coach House, Dublin Castle
  • An Teach Cóiste, Caisleán Bhaile Átha Cliath

Sinéad McCoole - author, historian and curator of the exhibition, Women 1916 - Mná 1916, will present a week of talks taking place across the historic dates between April 24th and May 1st.

Cuirfidh Sinéad McCoole – údar, staraí agus coimeádaí an taispeántais, Mná 1916, seachtain cainteanna i láthair a bheidh ar siúl ar dhátaí stairiúla idir an 24 Aibreán agus an 1 Bealtaine.

The talks will focus on the 300 women who took part in the Rising and will provide new names and information on the participants that shaped this centenary exhibition

These talks coincide with Sinéad's exhibiton in the Coach House at Dublin Castle - Mná 1916.

Talks will bring people through the day to day events of the Rising during the actual centenary - women's roles as they happened a 100 years on.

Join Sinéad and see images from private collections supplied for these talks.

The talks will give insights and tips on research and sources. 

When: Talks will take place daily from Sunday the 24th April to Sunday the 1st May, 1.15pm

Where: Next to the exhibition in the Coach House at Dublin Castle

The talks are free however space is limited so registration is neccessary.

Please email 1916women@ahg.gov.ie to book a place.

Díreofar sna cainteanna ar an 300 bean a ghlac páirt san Éirí Amach agus gheofar ainmneacha agus faisnéis nua faoi na rannpháirtithe a mhúnlaigh an taispeántas seo don chomóradh céad bliain

Beidh na cainteanna seo ar siúl i gcomhthráth le taispeántas Shinéad sa Teach Cóiste i gCaisleán Bhaile Átha Cliath – Mná 1916.

Gheobhaidh daoine léargas sna cainteanna ar gach ar tharla ó lá go lá san Éirí Amach i rith an chéad bliain féin – ról na mban de réir mar a tharla siad 100 bliain ar aghaidh.

Téigh i gcuideachta Shinéad agus feicfidh tú íomhánna ó bhailiúcháin phríobháideacha a cuireadh ar fáil i gcomhair na gcainteanna seo.

Tabharfaidh na cainteanna léargais agus leideanna ar thaighde agus ar fhoinsí. 

An dáta: Beidh cainteanna ar siúl gach lá ón Domhnach an 24 Aibreán go dtí an Domhnach an 1 Bealtaine, 1.15pm

An áit: In aice leis an taispeántas sa Teach Cóiste i gCaisleán Bhaile Átha Cliath

Tá cead isteach saor in aisce chuig na cainteanna ach tá spásanna teoranta mar sin ní mór clárú dóibh roimh ré.

Seol ríomhphost chuig 1916women@ahg.gov.ie chun áit a chur in áirithe.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.