Events Imeachtaí

Roots of the Rising – The Family History of Ned Daly and Con Colbert Fréamhacha an Éirí Amach – Stair Mhuintire Ned Daly agus Con Colbert

  • Granary Library, Limerick City. Newcastle West
  • Leabharlann an Granary, Cathair Luimnigh. An Caisleán Nua
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Limerick Genealogy is planning exhibitions on the family histories of Ned Daly and Con Colbert.

Tá taispeántais á mbeartú ag Ginealas Luimnigh ar stair mhuintire Ned Daly agus Con Colbert.

Of the 15 rebel leaders executed in May 1916 for their involvement in the Easter Rising, two were born and raised in Limerick.

Ned Daly was the youngest of the 15, shot at Kilmainham Gaol on the 4th May 1916. He was Commandant of the 1st Battalion of the Irish Volunteers responsible for the Four Courts area. John Edward Daly, known as Edward or Ned, was born on Frederick Street in Limerick city on Wednesday 25th February 1891 to parents Edward Daly and Catherine O’Mara and was part of a notably nationalistic family. Ned’s uncle was the influential veteran Fenian John Daly and his sister Kathleen Daly married Thomas Clarke, one of the signatories of the 1916 Proclamation. A number of Ned’s sisters were involved in Cumman na mBan and also played a part in the Rising.

Con Colbert was Captain of F Company, 4th Battalion of the Irish Volunteers. He was executed on the 8th May 1916 with Sean Heuston, Michael Mallin and Eamonn Ceannt. Cornelius Colbert was one of 13 children born to Michael Colbert and Ann McDermot, in October 1888, in the parish of Mahoonagh and Castlemahon, County Limerick. The family moved to Athea circa 1891 but by 1911 Cornelius was living with siblings in Dublin city.

Limerick Genealogy is researching the family histories of Edward Daly and Con Colbert in Limerick using genealogical and historical sources to culminate in exhibitions on the two families. There will be an online aspect to the exhibitions allowing for more extensive family trees and details on each family member illustrated with original source material, documents and photographs. The launches of these exhibitions, aimed for next February, will be an opportunity for Daly and Colbert family gatherings, allowing members from Limerick, Ireland and around the world, to reunite or indeed meet for the first time. We welcome contact from anyone descending from the extended Daly and Colbert families and indeed from any persons with memories, memorabilia or photographs relating to the family. In collaboration with the families, Limerick Genealogy sees this as an opportunity to preserve the memory of the Daly and Colbert families and commemorate the sacrifices of their sons Ned Daly and Con Colbert.

Den chúig cheannaire déag ar an éirí amach a cuireadh chun báis i mBealtaine 1916, rugadh agus tógadh beirt acu i Luimneach.

Bhí Ned Daly ar an duine ab óige den chúigear déag, ar maraíodh le hurchar i bPríosún Chill Mhaighneann é ar an 4ú Bealtaine 1916. Bhí sé ina Cheannfort ar an 1ú Cathlán d’Óglaigh na hÉireann a bhí freagrach as ceantar na gCeithre Chúirt. Rugadh John Edward Daly, ar tugadh Edward nó Ned air, i Sráid Fhreidric i gcathair Luimnigh ar an gCéadaoin an 25ú Feabhra 1891 agus ba iad Edward Daly agus Catherine O’Mara a thuismitheoirí, teaghlach a raibh cáil an náisiúnachais orthu. Ba é John Daly uncail Ned, seanfhondúir de chuid fheachtas na bhFíníní, agus bhí a dheirfiúr Kathleen Daly pósta le Thomas Clarke, duine de shínitheoirí Fhorógra 1916. Bhí roinnt de dheirfiúracha Ned páirteach i gCumann na mBan agus ghlac siadsan páirt san Éirí Amach freisin.

Bhí Con Colbert mar Chaptaen ar Champlacht F, den 4ú Cathlán d’Óglaigh na hÉireann. Cuireadh chun báis é ar an 8ú Bealtaine 1916 in éineacht le Seán Heuston, Michael Mallin agus Éamonn Ceannt. Bhí Cornelius Colbert ar dhuine de thríúr leanbh déag a saolaíodh do Michael Colbert agus Ann McDermott i mí Dheireadh Fómhair 1888, i bparóiste Mhaigh Thamhnach, Caisleán Máí Tamhnach, Contae Luimnigh. D’aistrigh an teaghlach go Áth an tSléibhe timpeall 1891 ach faoi 1911 bhí cónaí ar Cornelius i gcathair Bhaile Átha Cliath lena shiblíní.

Tá taighde á dhéanamh ag Ginealas Luimnigh ar stair mhuintire Edward Daly agus Con Colbert i Luimneach agus úsáid á bhaint as foinsí ginealais agus staire d’fhonn taispeántais ar an dá theaghlach ar chur ar siúl. Beidh gné ar líne i gceist leis na taispeántais a cheadaíonn craobh ghinealaigh níos fairsinge agus sonraí ar gach ball teaghlaigh léirithe le foinsí bunaidh, doiciméid agus grianghrafanna. Soláthróidh seoladh na dtaispeántas eo, atá beartaithe do mhí Feabhra seo chugainn, deis do mhuintir Daly agus Colbert teacht le chéile, le deis ag baill de na teaghlaigh as Luimneach, Éire agus ar fud an domhain teacht le chéile arís, nó fiú den chéad uair. Cuirtear fáilte roimh theagmháil ó dhuine ar bith atá síolraithe ó theaghlach sínte Daly agus Colbert agus go deimhin ó an duine le cuimhní, earraí cuimhneacháin nó grianghrafanna a bhaineann leis na teaghlaigh. Féachann Ginealas Luimnigh ar seo mar dheis, i gcomhoibriú leis na teaghlaigh, cuimhne mhuintir Daly agus Colbert a chaomhnú, agus comóradh a dhéanamh ar na híobairtí a rinne a mic Ned Daly agus Con Colbert.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.