Events Imeachtaí

The Role of Women in the Cultural Revolution Ról na mBan san Athbheochan Chultúrtha

  • Start / Tús:
  • 23.04.16

A Bilingual Seminar organised by Conradh na Gaeilge.

Seimineár Dátheangach eagraithe ag Conradh na Gaeilge.

This seminar will celebrate and commemorate the large numbers of women who were active in the cultural and social movements which changed Irish society so much in the early 20th century. There will be a particular emphasis on the relationship between the Irish Language movement and the women’s rights movement.

Were Conradh na Gaeilge and the Irish language movement more progressive than other groups? Did participation in the Irish Language movement give more courage to those women who were coming to the fore as activists in other movements

Amongst the experts debating this topic will be:

Sandra Collins - Director of the National Library of Ireland

Catherine Morris - Author, “Alice Milligan and the Irish cultural revival”

Linda Ervine - Irish Language Development Officer, Turas

For more information please visit www.cnag.ie

Déanfaidh an seimineár seo ceiliúradh agus comóradh ar na hiliomaid ban a bhí gníomhach sna gluaiseachtaí cultúrtha agus sóisialta a d’athraigh sochaí na hÉireann as cuimse ag tús na 20ú haoise. Beidh béim faoi leith ar an gcaidreamh idir gluaiseacht na Gaeilge agus gluaiseacht na mBan.

An raibh Conradh na Gaeilge agus gluaiseacht na Gaeilge níos forásaí ná grúpaí eile? Ar thug gníomhaíocht i ngluaiseacht na Gaeilge breis misnigh do na mná a bhí ag teacht chun cinn mar ghníomhaithe i ngrúpaí eile?

I measc na saineolaithe a bheidh i mbun díospóireachta beidh:

Sandra Collins - Stiúrthóir, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Catherine Morris - Údar, “Alice Milligan and the Irish cultural revival”

Linda Ervine - Oifigeach Forbartha Gaeilge, Turas

Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar www.cnag.ie

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.