Events Imeachtaí

Roger Casement, Voice of the Voiceless Ruairí Mac Easmainn, Voice of the Voiceless

Caption: Small collection of butterflies from the Forest of the Igaraparaná, South  America, given by Sir Roger Casement to the National Museum of Ireland in 1911. NH-1911-248
  • Start / Tús:
  • 03.08.16
  • End / Críoch:
  • 31.12.16
  • National Museum of Ireland – Archaeology, Kildare Street, Dublin 2 and National Museum of Ireland – Natural History, Merrion Street, Dublin
  • Ard-Mhúsaem na hÉireann – Seandálaíocht, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 agus Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra, Sráid Mhuirfean, Baile Átha Cliath
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

This project will consider Roger Casement and his work as a humanitarian.

Déanfar Ruairí Mac Easmainn agus a chuid oibre mar dhaonnúlach a mheas sa tionscadal seo.

This project will consider the life of one of the most important humanitarians who was involved in the fight for Ireland’s independence, Roger Casement. It will focus on his work in bringing international awareness to the terrible working and living conditions of native people in Africa and South America, the dubious ethics of some international trade and the resurgence of slavery at this time.

Two new displays of objects from the Natural History and Ethnographical collections will explore the relatively unknown humanitarian and scientific work carried out by Casement prior to 1911. These will be located in the National Museum of Ireland - Natural History and the National Museum of Ireland - Archaeology. A series of talks and other events will be organised to highlight the relevance of Casement’s humanitarian work to contemporary society.

The exhibition is open to the public from 1pm on August 3rd; admission to the exhibition is free. 

The Museum’s 1916 Public Engagement Programme will take place at the Museum’s four sites throughout 2016.

The National Museum of Ireland holds its collections in trust for the nation, with a unique responsibility for the rich material culture of Ireland and its peoples and the natural history of our island.

Contemporary images of violence are shown in this exhibition. Parental guidance is strongly advised.

For more information please visit The National Museum or join the conversation #NMIER1916 #1916Rising.

Caithfear súil sa tionscadal seo ar shaol an duine a bhí i measc na ndaonnúlach is tábhachtaí a bhí páirteach sa chomhrac ar son neamhspleáchas na hÉireann – Ruairí Mac Easmainn. Díreoidh sé ar an obair a rinne sé le haird an domhain a dhíriú ar dhálaí gránna oibre agus maireachtála na ndaoine dúchasacha san Afraic agus i Meiriceá Theas, ar an eitic amhrasach a bhain le roinnt trádáil idirnáisiúnta agus ar athbheochan na sclábhaíochta um an dtaca sin.

Déanfar fiosrú in dhá thaispeántas nua de mhíreanna as an mbailiúchán, Stair an Dúlra, agus as an mbailiúchán Eitneagrafaíochta ar an obair dhaonnúil agus eolaíochta a rinne Mac Easmainn roimh 1911 nach bhfuil mórán eolais fúithi. Lonnófar iad seo in Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra agus in Ard-Mhúsaem na hÉireann – Seandálaíocht. Reáchtálfar sraith cainteanna agus imeachtaí eile chun aird a tharraingt ar ábharthacht obair dhaonnúil Mhic Easmainn i sochaí na linne seo.

Tá an taispeántas ar oscailt don phobal ón 1pm an 3 Lúnasa; tá cead isteach chuig an taispeántas saor in aisce. 

Beidh Clár Rannpháirtíochta Pobail 1916 an Mhúsaeim ar siúl ag ceithre shuíomh an Mhúsaeim i rith 2016.

Coinníonn Ard-Mhúsaem na hÉireann a mbailiúcháin ar iontaobhas don náisiún. Tá freagracht ar leith orthu as cultúr ábhartha saibhir na hÉireann agus a pobal agus as stair nádúrtha ár n-oileáin.

Taispeántar íomhánna comhaimseartha foréigin sa taispeántas seo. Moltar treoir tuismitheoirí go láidir.

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig Ard-Mhúsaem na hÉireann nó glac páirt sa chomhrá #NMIER1916 #1916Rising.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.