Events Imeachtaí

Rith 2016 - Limerick Rith 2016 - Luimneach

  • Start / Tús:
  • 08.03.16
  • Limerick City
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Rith 2016 – Nationwide Relay Run to Celebrate the Irish language.

Rith 2016 – Rith Sealaíochta ar Bhonn Náisiúnta le Ceiliúradh a dhéanamh ar an nGaeilge.

Rith is a relay run which inspires local communities to promote the Irish language in an athletic, lively and different manner. A different group takes ownership of each kilometre of the run.

They run with a special baton which they will pass on to the next group. In 2016 the Rith will visit the 32 counties of Ireland as part of the 2016 Commemoration. The revival of the Irish language was a hugely important part of the Easter Rising in 1916 and the aim is to promote the Irish Language in this important year to celebrate that. Rith is organised locally with a local co-ordinator in each town. Various groups take part including youth clubs, sports clubs, community groups, families and students from primary schools, secondary schools and third level.

The aim of Rith 2016 is to awaken and strengthen interest and pride in the Irish language in each town that it visits. Rith Teoranta is in charge of organising the Rith and Conradh na Gaeilge and Glor na nGael provide support and assistance. The Rith will be one of the main events taking place during Seachtain na Gaeilge and will visit Limerick on 8th March 2016.

Is rith sealaíochta atá sa Rith a spreagann pobail áitiúla an Ghaeilge a chur chun cinn ar bhealach lúthchleasach, beoga agus éagsúil. Bíonn grúpa éagsúil i mbun gach ciliméadar den rith.

Ritheann siad le bata speisialta a thugann siad don chéad ghrúpa eile. I 2016 tabharfaidh an Rith cuairt ar na 32 contae in Éirinn mar chuid de Chomóradh 2016. Bhí athbheochan na Gaeilge mar chuid an-tábhachtach d’Éirí Amach na Cásca 1916 agus tá sé mar aidhm an Ghaeilge a chur chun cinn sa bhliain tábhachtach seo mar cheiliúradh ar sin. Eagraítear an Rith go háitiúil le comhordaitheoir áitiúil i ngach baile. Glacann grúpaí éagsúla páirt ann ar a n-áirítear clubanna óige, clubanna spóirt, grúpaí pobail, teaghlaigh agus daltaí bunscoile agus meánscoile agus mic léinn tríú leibhéal. Is í aidhm Rith 2016 spéis agus mórtas as an nGaeilge a mhúscailt agus a neartú i ngach baile ar a dtugann sé cuairt.

Tá Rith Teoranta i gceannas ar an Rith a eagrú agus soláthraíonn Conradh na Gaeilge agus Glór na nGael tacaíocht agus cúnamh. Beidh an Rith ar cheann de na príomhimeachtaí a bhíonn ar siúl le linn Seachtain na Gaeilge agus tiocfaidh sé go Luimneach ar an 8ú Márta 2016.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.