Events Imeachtaí

(Re)Public (Re)Public

  • Start / Tús:
  • 01.05.16
  • End / Críoch:
  • 24.07.16
  • Hyde Park Arts Centre, Chicago
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Create present (Re)Public, an exhibition showcasing the work of seven leading socially-engaged Irish artists at Hyde Park Arts Centre, Chicago, USA from May to July 2016.

Cuireann Create (Re)Public i láthair. Taispeántas atá ann ina léirítear saothar le seachtar de na healaíontóirí Éireannacha is mó a bhíonn gníomhach go sóisialta. Beidh an taispeántas ar siúl in Ionad Ealaíon Hyde Park, Chicago, SAM, idir Bealtaine agus Iúil 2016.

(Re)Public is an exhibition which engages with key issues, reflecting the complexity of 21st century Ireland and the dynamic and diverse arena of collaborative arts.

Their practices go to the heart of issues current in 21st century Ireland - hidden histories of state institutional abuse (Seamus Nolan), community identity in post conflict rural border regions (Marie Barrett/North 55), issues relating to natural cycles in time, climate change and its global effects (Sean Taylor and Mikael Fernström/Softday), the individual’s struggle for autonomy within the field of psychiatric medicine (Dylan Tighe), the importance of creative autonomy and independence for older people (Philippa Donnellan) and strategies of resistance that include artistic intervention, self-organisation, and collectivism (Megs Morley).

Organised by Create, the national development agency for collaborative arts in Ireland, (Re)Public takes place at the Hyde Park Arts Centre, one of the longest established arts centre in Chicago.

For the latest information on the United States' events, click here.

Taispeántas atá in (Re)Public ina dtéitear i ngleic le saincheisteanna tábhachtacha, trína léirítear castacht na hÉireann san 21ú hAois agus saol dinimiciúil éagsúil na n-ealaíon comhpháirteach.

Téann a gcleachtais go smior sna saincheisteanna comhaimseartha in Éirinn san 21ú haois – scéalta ceilte na mí-úsáide in institiúidí faoi stiúir an stáit (Seamus Nolan), féiniúlacht an phobail i réigiúin thuaithe na teorann i ndiaidh coimhlinte (Marie Barrett/North 55), saincheisteanna a bhaineann le timthriallacha nádúrtha san am, leis an athrú aeráide agus leis na héifeachtaí domhanda atá leis (Sean Taylor agus Mikael Fernström/Softday), iarrachtaí an duine aonair chun an neamhspleáchas a bhaint amach i réimse an leighis shíciatraí (Dylan Tighe), tábhacht an neamhspleáchais chruthaithigh agus an fhéinriar phearsanta do dhaoine scothaosta (Philippa Donnellan), agus straitéisí frithbheartaíochta lena gcuimsítear idirghabháil ealaíne, féin-eagrú, agus comhsheilbheachas (Megs Morley).

Tá (Re)Public á eagrú ag Create, an ghníomhaireacht forbartha i gcomhair na n-ealaíon comhpháirteach, agus beidh sé ar siúl in Ionad Ealaíon Hyde Park, ceann de na hionaid ealaíon is faide atá ar an bhfód in Chicago.

Chun an fhaisnéis is déanaí a fháil ar imeachtaí sna Stáit Aontaithe, cliceáil anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.