Events Imeachtaí

Proclamation Day 2016 Lá an Fhorógra 2016

Proclamation of Ireland
  • Start / Tús:
  • 15.03.16 00:00
  • End / Críoch:
  • 15.03.16 23:45
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Tuesday March 15th, 2016 is Proclamation Day. This is the day when every school in the country is invited to share the results of their Proclamation for a New Generation, and all other creative projects relating to 1916 that the student body have developed.

Is é Dé Máirt, an 15 Márta 2016, Lá an Fhorógra. Seo é an lá a dtugtar cuireadh do gach scoil sa tír torthaí a ‘Forógra do Ghlúin Nua’ a roinnt mar aon le gach tionscadal cruthaitheach eile a bhaineann le 1916 agus atá forbartha ag na scoláirí.

All education institutions are encouraged to put significant time aside on Proclamation Day, for activities to commemorate 1916, celebrate the present and imagine the future.

By March 15th, all primary and post-primary schools will have received National Flags and copies of the original Proclamation, either from the Defence Forces or the Thomas Francis Meagher Foundation. An ideal start to the events in a school on Proclamation Day would be a flag-raising ceremony, playing or singing the National Anthem and perhaps a reading of the Proclamation by teachers and/or students.

Some of the events on Proclamation Day could include performances of historical or contemporary music, poetry, song, art displays or short drama productions by students. Most of these cultural genres have already been highlighted through national or all-island competitions. It is likely that many schools will have a number of display and performance items which they may wish to use in this event.

As Proclamation Day falls within Seachtain na Gaeilge, schools could also consider involvement in Féile na Físe, organised by Conradh na Gaeilge. Seachtain na Gaeilge (www.snag.ie or snag@cnag.ie) will provide song lyrics, dance steps, drama, music and other resources in hard and soft copy.

A major focus on Proclamation Day should be the unveiling and reading of each school’s own Proclamation for a New Generation. Using the 1916 Proclamation as a foundation, primary and post-primary schools are invited to write a new Proclamation for 2016, to reflect the values, ideals and aspirations of the generation of 2016 and be unveiled in each school on Proclamation Day, 15th March 2016.

For full details on Proclamation Day please read here

Spreagtar gach institiúid oideachais neart ama a chur ar leataobh ar Lá an Fhorógra le haghaidh gníomhaíochtaí chun comóradh a dhéanamh ar 1916, an saol mar atá a cheiliúradh, agus an todhchaí a shamhlú.

Faoin 15 Márta, beidh Bratacha Náisiúnta agus cóipeanna den Fhorógra bunaidh faighte ag gach bunscoil agus iarbhunscoil, ó Óglaigh na hÉireann nó ó Fhondúireacht Thomas Francis Meagher. Bealach deas chun tús a chur leis na himeachtaí i scoil ar Lá an Fhorógra ná searmanas ardaithe na brataí a chur ar siúl, Amhrán na bhFiann a chanadh nó a sheinm agus b’fhéidir duine de na múinteoirí agus/nó na daltaí a fháil chun sliocht den Fhorógra a léamh.

I measc na n-imeachtaí a d’fhéadfaí a chur ar bun ar Lá an Fhorógra, d’fhéadfaí léirithe de cheol stairiúil nó comhaimseartha, filíocht, amhráin, taispeána ealaíne nó léirithe gearrdhráma leis na daltaí a chur ar siúl. Tá aird tarraingthe cheana féin ar chuid mhaith de na seánraí cultúrtha sin trí chomórtais náisiúnta nó uile-oileáin. Gach seans go mbeidh roinnt míreanna taispeána agus taibhithe ag go leor scoileanna a bheidh siad ag iarraidh a úsáid ag an imeacht seo.

Toisc go dtitfidh Lá an Fhorógra i rith Sheachtain na Gaeilge, d’fhéadfadh scoileanna a bheith rannpháirteach i bhFéile na Físe freisin, á eagrú ag Conradh na Gaeilge. Cuirfidh Seachtain na Gaeilge (www.snag.iesnag@cnag.ie) liricí amhrán, céimeanna damhsa, ceol agus acmhainní eile ar fáil i gcruachóip agus i gcóip bhog.

Ba cheart go ndíreofaí thar aon ní eile ar Lá an Fhorógra ar nochtadh agus ar léamh Fhorógra do Ghlúin Nua gach scoile. Ag úsáid Forógra 1916 mar bhunús, tugtar cuireadh do gach bunscoil agus iarbhunscoil Forógra nua a scríobh le haghaidh 2016, ina léirítear luachanna, idéil agus dóchas ghlúin 2016 agus é a nochtadh i ngach scoil ar Lá an Fhorógra, an 15 Márta 2016.

Chun na sonraí iomlána a fháil faoi Lá an Fhorógra féach anseo

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.