Events Imeachtaí

Proclamation Forógra

  • Start / Tús:
  • 01.03.16
  • End / Críoch:
  • 31.10.16
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Irish artists present Proclamation, a multi-venue exhibition of new lens-based works from Irish artists in the UK, USA, France and Belgium throughout 2016.

Cuireann ealaíontóirí Éireannacha Forógra i láthair, taispeántas ilionad de shaothair lionsabhunaithe nua ó ealaíontóirí Éireannacha sa RA, i SAM, sa Fhrainc, agus sa Bheilg i rith 2016.

An artist-led project by visual artist Andrew Duggan, Proclamation is a multi-venue exhibition of new lens-based works from Irish Artists, from various disciplines, engaging with the contextually of the centenary of the 1916 Rising, redefining ‘proclamation’ and what it is ‘to proclaim’.

Andrew Duggan makes work and leads projects which bring artists and institutions, art and ideas together in dynamic new ways. Previous projects have led to new lens-based works by artists from various creative disciplines. The commissioned works have examined existing artworks held at the National Gallery of Ireland, the National Photographic Archive and the Dublin City Gallery/The Hugh Lane. The works have been presented as public outdoor projections onto the buildings which house the collections.

Tionscadal faoi threoir an ealaíontóra leis an amharc-ealaíontóir Andrew Duggan is ea Forógra, ar taispeántas ilionad é de shaothair nua lionsabhunaithe ó Ealaíontóirí Éireannacha, ó dhisciplíní éagsúla, ina dtéitear i ngleic le comhthéacs chomóradh céad bliain Éirí Amach 1916, ina ndéantar sainmhíniú nua ar ‘forógra’ agus céard atá i gceist le ‘fógairt’.

Déanann Andrew Duggan saothar agus treoraíonn sé tionscadail a thugann ealaíontóirí agus institiúidí, ealaín agus smaointe le chéile ar bhealaí nua, dinimiciúla. Tá saothair nua lionsabhunaithe ó ealaíontóirí as disciplíní cruthaitheacha éagsúla tagtha ó thionscadail roimhe seo. Tá diancheistiú déanta ag na saothair choimisiúnaithe ar shaothar ealaíne reatha atá i nDánlann Náisiúnta na hÉireann, sa Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta agus sa Hugh Lane, Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá na saothair curtha i láthair an phobail mar theilgin phoiblí allamuigh ar na foirgnimh ina bhfuil na bailiúcháin.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.