Events Imeachtaí

Proclaiming a Republic: The 1916 Rising Dearbhú na Poblachta: Éirí Amach 1916

  • Start / Tús:
  • 03.03.16
  • End / Críoch:
  • 31.12.17
  • The Riding School, National Museum of Ireland | Decorative Arts & History, Collins Barracks, Dublin 7
  • The Riding School, Ard-Mhúsaem na hÉireann | Na hEalaíona Maisiúla agus an Stair, Dún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath 7

The National Museum of Ireland will open a major new exhibition to mark the centenary of the 1916 Rising.

Osclóidh Ard-Mhúsaem na hÉireann mórthaispeántas nua chun ceiliúradh a dhéanamh ar chomóradh Éirí Amach na Cásca 1916.

This exciting new exhibition will explore the ideas, movements and personalities of early 20th century Ireland, the dramatic events of Easter Week, the impact it had on the city and its citizens, and the Irish nation as a whole. These themes will be explored, in both Irish and international contexts, through the stories of civilians, rebels, and the leaders of the Rising.

The Easter Week Collection of the National Museum of Ireland holds over 200 objects, including many iconic objects such as the 1916 Proclamation and the flag of the Irish Republic, as well as unique and emotive personal objects, many of which will be on display for the first time.

The National Museum of Ireland holds its collections in trust for the nation, with a unique responsibility for the rich material culture of Ireland and its peoples and the natural history of our island. Admission to all four museums is free.

Déanfar iniúchadh sa taispeántas nua beoga seo ar na smaointe, na gluaiseachtaí agus na daoine a bhí in Éirinn ag tús an 20ú haois, ar imeachtaí drámata Sheachtain na Cásca, ar an tionchar a bhí acu ar an gcathair agus ar a saoránaigh, agus ar náisiún na hÉireann trí chéile. Déanfar iniúchadh ar na téamaí sin, i gcomhthéacsanna na hÉireann agus sa chomhthéacs idirnáisiúnta, trí scéalta na saoránach, na reibiliúnach, agus cheannairí an Éirí Amach.

Tá os cionn 200 rud i mBailiúchán Sheachtain na Cásca Ard-Mhúsaem na hÉireann, ina measc go leor rudaí aitheanta cosúil le Forógra 1916 agus bratach Phoblacht na hÉireann, mar aon le rudaí sainiúla agus rudaí pearsanta a spreagann mothúcháin i ndaoine, agus beidh cuid mhaith díobh sin ar taispeáint den chéad uair riamh.

Coinníonn Ard-Mhúsaem na hÉireann a mbailiúcháin ar iontaobhas don náisiún. Tá freagracht ar leith orthu as cultúr ábhartha saibhir na hÉireann agus a pobal agus as stair nádúrtha ár n-oileáin. Tá saorchead isteach sna ceithre mhúsaem.

Téigh chuig an Ard-Mhúsaem ar líne  i gcomhair tuilleadh faisnéise.


Information

Eolas

​​Do I need to pre-book? The Museum does not generally operate a booking system. However visitor numbers are expected to be high over the Easter period.

Is there a good time to go? A press and media opening, by invitation only, is on March 2. After that, the exhibition will be open from 10am to 5pm from Tuesday to Saturday and 2pm to 5pm on Sundays. Collins Barracks is closed on Mondays, (including Bank Holidays), Good Friday and Christmas Day. However, for this year, the Museum site will be open to the public on Easter Monday, March 28. Significant numbers can be expected at peak weekend times in particular. An off-peak visit might allow a more leisurely experience. Please note the exhibition is open until December 2017.

How do I get there? For guidance on to how to get to the exhibition, by private or public transport, visit. To plan your public transport journey please see.

Is it family friendly? Absolutely! Museum Café and Museum Shop, new exhibitions, family programmes and events are for people of all ages. Collins Barracks is easily accessed.

What about car parking? Paid car parking facilities are available on site, but be wary of peak times.

Is there an entrance charge? No. Free admission to the greatest collections of Irish heritage, culture and history in the world.

For more information please visit The National Museum online, and for FAQs and essential information on other key events, see here.

An gá dom réamháirithint a dhéanamh? Go ginearálta, ní fheidhmíonn an Músaem córas áirithinte. Ach, táthar ag súil go mbeidh líon na gcuairteoirí ard thar thréimhse na Cásca.

An bhfuil aon am maith le dul ann? Tá oscailt don phreas agus do na meáin, le cuireadh amháin, ar siúl an 2 Márta. Ina dhiaidh sin, beidh an taispeántas ar oscailt ó 10am go 5pm ón Máirt go dtí an Satharn agus ó 2pm go 5pm ar an Domhnach. Tá Dún Uí Choileáin dúnta ar an Luan, (Saoire Bainc san áireamh), Aoine an Chéasta agus ar Lá Nollag. I mbliana, áfach, beidh suíomh an Mhúsaeim ar oscailt don phobal Luan Cásca, an 28 Márta. Beifear ag súil le líon mór daoine ar an deireadh seachtain go háirithe. B’fhéidir gur mó sásamh a bhainfeá as do chuairt teacht uair éigin nuair a bhíonn an áit ciúin. Tabhair faoi deara go mbeidh an taispeántas ar oscailt go dtí mí na Nollag 2017.

Conas a bhainim an áit amach? Chun treoir a fháil ar mhaithe leis an taispeántas a bhaint amach, ar iompar príobháideach nó poiblí, féach anseo. Féach anseo chun d’aistear ar an gcóras iompair phoiblí a phleanáil.

An imeacht é atá oiriúnach do theaghlaigh? Is ea cinnte! Tá Caifé an Mhúsaeim agus Siopa an Mhúsaeim, taispeántais nua, cláir agus imeachtaí do theaghlaigh feiliúnach do gach duine, sean agus óg. Is furasta teacht ar Dhún Uí Choileáin.

Cad faoi charrpháirceáil? Tá áiseanna carrpháirceála ar fáil ar an suíomh, seachas nuair a bhíonn go leor daoine thart.

An bhfuil táille isteach? Níl. Tá saorchead isteach chuig na bailiúcháin is fearr ar domhan d’oidhreacht, cultúr agus stair na hÉireann.

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig Ard-Mhúsaem na hÉireann ar líne. Féach anseo le haghaidh Ceisteanna Coitianta agus eolas riachtanach faoi imeachtaí tábhachtacha eile.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.