Events Imeachtaí

A Poet's Rising Éirí Amach File


The Irish Writers Centre has commissioned six poems, one for each day of the Rising. These poems will be written and performed by the most influential contemporary poets who will reflect on a significant figure, location or event around the Rising.

Rinne Áras Scríbhneoirí na hÉireann coimisiúnú ar sé dhán, ceann le haghaidh gach lá den Éirí Amach. Scríobhfaidh agus léireoidh duine de na filí comhaimseartha is mó tionchair na dánta seo, agus déanfaidh sé machnamh ar phearsa mór, ar áit shuntasach nó ar imeacht tábhachtach a bhain leis an Éirí Amach.

The poems will be filmed and released during Easter Week. The poets include Jessica Traynor, Thomas McCarthy, Paul Muldoon, Nuala Ní Dhomhnaill, Eiléan Ní Chuilleanáin and Theo Dorgan.

An original score will be composed by Colm Mac Con Iomaire. The films will be made available as an app for download which will take the user to each location where they can watch the video of the poem performed by the poet. The poems will also be broadcast on terrestrial TV.

Irish Writers Centre

The Irish Writers Centre is a flagship resource organisation for writers.  It offers professional supports to meet the needs of writers at all stages of their development through training, information, networking opportunities and programmed events. A key part of their role is to offer a comprehensive and innovative toolkit/service to support the professional development of writers. The centre is also committed to fostering connections between writers across Ireland as well as celebrating their writing by creating audiences for their work at home and abroad. These goals are achieved through their physical hub in Parnell Square, their national and international outreach programmes and specialised online presence.

For more information please visit The Arts Council online.

Déanfar scannánaíocht ar na dánta agus eiseofar iad le linn Sheachtain na Cásca. Is iad seo na filí – Jessica Traynor, Thomas McCarthy, Paul Muldoon, Nuala Ní Dhomhnaill, Eiléan Ní Chuilleanáin agus Theo Dorgan.

Cumfaidh Colm Mac Con Iomaire scór bunaidh. Cuirfear na scannáin ar fáil mar aip le híoslódáil a thabharfaidh an úsáideoir chomh fada le gach áit ina bhféadfaidh siad féachaint ar an bhfíseán den dán á rá ag an bhfile. Craolfar na dánta ar an teilifís domhanda freisin.

Áras Scríbhneoirí na hÉireann

Is príomheagraíocht acmhainní do scríbhneoirí é Áras Scríbhneoirí na hÉireann.  Tairgeann sé tacaíochtaí chun freastal ar riachtanais scríbhneoirí ag gach céim dá bhforbairt tríd oiliúint, faisnéis, deiseanna líonraithe agus imeachtaí clársceidealaithe. Cuid lárnach dá ról is ea seirbhís/sraith straitéisí chuimsitheach agus nuálach a thabhairt chun tacú le forbairt ghairmiúil scríbhneoirí. Tá an t-áras tiomanta do cheangal a chothú freisin idir scríbhneoirí ar fud na hÉireann chomh maith lena gcuid scríbhneoireacht a cheiliúradh trí lucht féachana a chruthú dá saothar sa bhaile agus thar lear. Baintear amach na spriocanna sin trína mol fisiceach i gCearnóg Parnell, a gcláir for-rochtana náisiúnta agus idirnáisiúnta agus a láithreacht speisialta ar líne.

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar An Chomhairle Ealaíon ar líne.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.