Events Imeachtaí

Online Learning Resources Acmhainní Foghlama ar Líne


With a view to encouraging people to engage with the Irish language as part of the Ireland 2016 Centenary Programme, improved accessibility to a wide range of online learning resources will be developed.

D’fhonn daoine a spreagadh chun an Ghaeilge a fhoghlaim, a labhairt agus a léamh mar chuid de chlár Éire 2016, déanfar inrochtaineacht níos fearr a sholáthar ar réimse leathan acmhainní foghlama ar líne.

Portal Website for Irish

Foras na Gaeilge will develop a portal site for Irish on www.gaeilge.ie in order to provide easy open access to all materials and resources for and in Irish, to include e-learning materials, publications, media, terminology, placenames, academic publications, language networks, digitised sources, and social and professional networks.

In order to further support and encourage engagement with the Irish language, improved accessibility to a wide range of online learning resources will be developed on www.gaeilge.ie as part of the Ireland 2016 Centenary Programme.

Suíomh Tairsí don Ghaeilge

Cuirfidh Foras na Gaeilge suíomh tairsí i nGaeilge ar fáil ar www.gaeilge.ie chun go mbeidh teacht oscailte éasca ag daoine ar gach ábhar agus acmhainn don Ghaeilge agus sa Ghaeilge, lena n-áirítear ábhair ríomhfhoghlama, foilseacháin, meáin, téarmaíocht, logainmneacha, foilseacháin acadúla, líonraí teanga, foinsí digitithe, agus líonraí sóisialta agus gairmiúla.

Chun spreagadh breise a thabhairt don phobal leas a bhaint as an nGaeilge, déanfar inrochtaineacht níos fearr a sholáthar trí www.gaeilge.ie ar réimse leathan acmhainní foghlama ar líne mar chuid den chlár comórtha Éire 2016.

Online Irish Language and Culture Course

Dublin City University will develop an online course, focusing on Irish language and culture, which will be targeted at universities overseas where Irish is taught.

Cúrsa Gaeilge agus Cultúir ar Line

Déanfaidh Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath cúrsa ar líne a fhorbairt, ina leagfar béim ar an nGaeilge agus ar chultúr na tíre, a bheidh dírithe ar ollscoileanna thar lear ina múintear an Ghaeilge.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.