Events Imeachtaí

New pedestrian and cycle entrance and civic space at St. Enda’s Park and Pearse Museum. Bealach isteach nua do choisithe agus rothair agus spás cathartha ag Páirc Naomh Éanna agus Iarsmalann an Phiarsaigh.


The National Transport Authority is funding South Dublin County Council to design and build cycle tracks along the Grange Road.

Tá an tÚdarás Náisiúnta Iompair ag maoiniú Comhairle Contae Átha Cliath Theas le rothar-raonta ar Bhóthar na Gráinsí a dhearadh agus a dhéanamh.

The council have carried out a feasibility study which has highlighted the need to develop
a more integrated, holistic plan that worked with the existing character
of the road and the requirement to integrate the historic elements along its length and to create spaces through which road users pass along the length of Grange Road.

It is fitting that the concept for this project developed from a proposed cycle scheme, as the public consultation workshops highlighted the role of the bicycle in the movement of people during the 1916 Rising; including that of Pádraig and Willie Pearse leaving St. Enda’s by bicycle
to meet at the City Quays on the morning of the Rising.

For further details email: travelsmart@sdublincoco.ie

Rinne an chomhairle staidéar indéantachta a leag béim ar a riachtanaí atá sé plean níos comhtháite, níos iomlánaíche a bheadh ag teacht le nádúr an bhóthair faoi láthair agus an ceanglas atá ann na gnéithe stairiúla atá lena thaobh a chomhtháthú agus spásanna a chruthú a dtéann úsáideoirí bóithre tríothu feadh Bhóthar na Gráinsí.

Is cuí gur fhorbair coincheap an tionscadail seo as scéim rothar a moladh, mar gur leag na ceardlanna comhairliúcháin phoiblí béim ar ról na rothar i ngluaiseacht daoine le linn Éirí Amach 1916; cuirtear
san áireamh Pádraig agus Liam Mac Piarais, a d’fhág Scoil Naomh Éanna ar rothar chun teacht le chéile ag Céanna na Cathrach maidin an Éirí Amach.

Le tuilleadh sonraí a fháil cuir ríomhphost chuig travelsmart@sdublincoco.ie

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.