Events Imeachtaí

MindRising Cup 2016 Corn MindRising 2016

  • Start / Tús:
  • 03.02.16
  • End / Críoch:
  • 26.05.16
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

MindRising Cup 2016 is a competition where children will tell stories of the past 100 years and the next 100 years using Minecraft.

Is Corn MindRising 2016 comórtas ina Beidh páistí a insint scéalta le 100 bliain anuas agus an 100 bliana amach romhainn ag baint úsáide as Minecraft.

MindRising 2016 is a competition celebrating 200 years of the island of Ireland. MindRising champions the use of digital technology in schools & groups. MindRising is about telling stories about our past and our future. Teams will work on their digital storytelling skills across a range of media which includes building elements of their projects in Minecraft. They are encouraged to remember the past 100 years and imagine what the next 100 years could bring.

What is a MindRising project?

MindRising projects are focussed on celebrating 200 years of the Island Ireland 1916-2016-2116. The competition has 3 story paths:
1) the past;
2) the journey from past to future;
3) the future.

A project can consist of a variety of elements, including video, audio, and Minecraft animation.

Over eight weeks teams will employ digital storytelling techniques to tell stories about our past, our future and the journey from past to future. MindRising will be providing mission packs, teaching plans, examples, tutorials and other guides to help teachers or group leaders over the eight weeks.

What do we have to do?

Find a project you want to do (make sure it's fun).
Follow our design thinking-based program (available for download from the Feb 3).
Create a project portfolio built in Sway, an interactive digital storytelling tool.
Build a world in Minecraft (helpful samples will be provided).
Make a three-minute video that summarises your project, ie: where you started, what challenges you faced, the story you are telling, Minecraft fly-throughs, and anything else you can imagine.
Use your imagination to tell the stories your way.

COMPETITION ENTRY CLASSIFICATION & AWARDS

Competition entries can be submitted by entrants in three major areas:

Past: projects that explore a historical topic from any time period between the years 1916-2016;
Future: projects that explore a future topic from any time period between the years 2016-2116;
The Journey (past-to-future): projects that explore changes over any historic period between the years 1916-2016 and include a future element covering a period between 2016-2116.

AWARDS

Junior Overall MindRiser(s) of the Year.
Senior Overall MindRiser(s) of the Year.

PRIZE

The Junior Winner(s) will win €5,000 digital refresh for their school or organization.

PRIZE

The Senior Winner(s) will win €5,000 digital refresh for their school or organization

Is MindRising 2016 comórtas ceiliúradh 200 bliain d'oileán na hÉireann. MindRising Seaimpíní úsáid na teicneolaíochta digití i scoileanna agus grúpaí. Is MindRising faoi ag insint scéalta faoi ár stair agus ár dtodhchaí. Beidh foirne ag obair ar a gcuid scileanna scéalaíochta digiteach thar réimse de mheáin lena n-áirítear heilimintí tógála a dtograí i Minecraft. Spreagtar iad chun cuimhneamh ar an 100 bliain anuas agus a shamhlú cad a d'fhéadfadh an 100 bliana amach romhainn a thabhairt.
Cad is tionscadal MindRising?
tionscadail MindRising dírithe ar ceiliúradh 200 bliain ar an Oileán na hÉireann 1916-2016-2116. Tá an comórtas 3 cosáin scéal: 1) am atá thart 2) an turas ó am atá caite a todhchaí agus 3) amach anseo. Is féidir le tionscadal comhdhéanta de raon na n-eilimintí físe, fuaime, minecraft beochan.

Beidh os cionn 8 foirne seachtaine fhostú teicnící scéalaíocht digiteach a thabhairt ar scéalta faoin am atá caite, ár dtodhchaí agus an turas ó am atá caite a todhchaí a insint. Beidh MindRising ag soláthar pacáistí misin, pleananna, samplaí, ranganna teagaisc agus treoracha eile chun cabhrú le múinteoirí nó ceannairí grúpa thar an 8 seachtaine teagaisc.
Cad atá againn a dhéanamh?

Aimsigh tionscadal mian leat a dhéanamh (a dhéanamh cinnte go bhfuil sé spraoi).
Lean ár gclár bunaithe ar dhearadh ag smaoineamh (ar fáil le híoslódáil ón 3 Feabhra).
Cruthaigh punann tionscadal a tógadh i Sway uirlis scéalaíocht idirghníomhach digiteach.
Thógáil ar domhan i Minecraft (samplaí cabhrach a chur ar fáil a fheiceáil anseo).
Déan físeán 3 nóiméad a thugann achoimre ar do thionscadal - nuair a thosaigh tú cad dúshláin os tú, an scéal do insint, Minecraft eitilt-thrus, agus aon ní eile is féidir leat a shamhlú.
Bain úsáid as do shamhlaíocht a insint do na scéalta do bhealach a dhéanamh.

COMÓRTAS AICMIÚ IONTRÁLA & GRADAIM

Is féidir iontrálacha Comórtas a chur isteach Iontrálaithe faoi 3 Limistéar Mór

Past: Tionscadail a dhéanann iniúchadh ar thopaic staire ó aon tréimhse ama idir na blianta 1916-2016
Todhchaí: Tionscadail a dhéanann iniúchadh ar thopaic sa todhchaí ó aon tréimhse ama idir na blianta 2016-2116
An Turas (Past-go-Future): Tionscadail a athruithe thar aon tréimhse stairiúil idir na blianta 1916-2016 a iniúchadh agus áirítear gné amach anseo a chumhdóidh tréimhse 2016-2116
GRADAIM

Sóisearach Foriomlán MindRiser (í) na Bliana

DUAIS: Beidh an Buaiteoir Sóisearach (í) a bhuachan € 5,000 athnuachan digiteach dá scoil nó eagraíocht

Sinsearach Foriomlán MindRiser (í) na Bliana

DUAIS: Beidh an Buaiteoir Sinsearach a bhuachan € 5,000 athnuachan digiteach dá scoil nó eagraíocht

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.