Events Imeachtaí

Media Partnerships Comhpháirtíochtaí leis na Meáin Chumarsáide

Ireland 2016 programme

An Teanga Bheo will also be supported by RTÉ Raidió na Gaeltachta, Tuairisc.ie and Foras na Gaeilge, with essays, newspaper columns, national schools competitions and more centred on Irish language and culture, identity and its part in the events of 1916.

Tabharfaidh RTÉ Raidió na Gaeltachta, Tuairisc.ie agus Foras na Gaeilge tacaíocht don Teanga Bheo freisin, le haistí, colúin nuachtáin, comórtais náisiúnta scoile agus neart eile a bheith dírithe ar an nGaeilge agus ar chultúr na hÉireann, ar ár bhféiniúlacht agus an ról a bhí ag an teanga in imeachtaí 1916.

RTÉ Raidió na Gaeltachta

RTÉ Raidió na Gaeltachta will organise a national competition for post-primary schools to produce Irish language radio programmes around the theme of the Easter Rising. A radio producer will advise and mentor participating schools. The programmes will be broadcast from 21-25 March 2016. An awards ceremony for the winning entries will be held in Dublin on Easter Monday 2016 as part of the RTÉ programme of events.

Tuairisc.ie

The online news service www.tuairisc.ie will commission and publish online 15 essays by various experts around the theme of the Centenary Programme, with particular emphasis on culture and language. Specific edits of the essays will be published on the website in a format suitable for use in the classroom while infographics will also be developed to tell the story of 1916 in a lively and compelling way.

Foras na Gaeilge

Foras na Gaeilge will support a series of newspaper columns on identity, with special emphasis on the role of language in identity. In addition, a supplement will be published in the Irish Times on Irish society from 1916 to the present day.

RTÉ Raidió na Gaeltachta

Beidh RTÉ Raidió na Gaeltachta ag eagrú comórtas náisiúnta d’iar­bhunscoileanna chun cláir raidió i nGaeilge a léiriú leis an téama Éirí Amach na Cásca. Oibreoidh léiritheoir raidió mar chomhairleoir agus meantóir leis na scoileanna a bheith páirteach. Craolfar na cláir idir an 21­25 Márta 2016. Eagrófar ócáid bhronnta do na hiomaitheoirí rathúla i mBaile Átha Cliath ar Luan Cásca 2016 mar chuid de chlár imeachtaí RTÉ.

Tuairisc.ie

Déanfaidh an tseirbhís nuachta www.tuairisc.ie 15 aiste a choimisiúnú ó shaineolaithe éagsúla faoi théamaí éagsúla an Chláir Chomórtha, le béim faoi leith ar chultúr agus teanga. Foilseofar na haistí ar an suíomh agus iad curtha in oiriúint le go mbeifear in ann leas a bhaint astu sa seomra ranga. Ina theannta sin cruthófar grafaic fhaisnéise chun scéal 1916 a insint ar bhealach bríomhar agus nua­aimseartha.

Foras na Gaeilge

Tabharfaidh Foras na Gaeilge tacaíocht do shraith de cholúin nuachtáin ar fhéiniúlacht, le béim faoi leith ar ról na teanga san fhéiniúlacht. Chomh maith leis sin, foilseofar forlíonadh leis an Irish Times ina gcuirfear síos ar ghnéithe éagsúla den tsochaí ó 1916 go dtí an lá atá inniu ann.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.