Events Imeachtaí

Maloney’s Dream Brionglóid Maloney

  • Start / Tús:
  • 06.04.16
  • End / Críoch:
  • 19.05.16
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

To mark the centenary celebrations of the 1916 Rising, Maloney’s Dream is a family-friendly action-packed, bi-lingual show full of live music, physical theatre and puppetry.

Chun ceiliúradh a dhéanamh ar chomóradh céad bliain Éirí Amach 1916, seó dátheangach lán le gníomhaíocht atá oiriúnach do theaghlaigh is ea Brionglóid Maloney ina bhfuil ceol beo, drámaíocht fhisiciúil agus puipéadóireacht le feiceáil.

Suitable for all audiences aged eight and upwards, this is a captivating story of how one man’s dream collided with the birth of a nation.

Thaddeus Maloney returns home to Ireland to realise his dream of opening a new hotel on Easter Monday 1916 on Sackville Street (now O’Connell Street). However, the events of that week impact his plans. Using diary entries and recorded personal accounts, the show explores the impact the Rising had on the lives of ordinary people and introduces audiences to the history that shaped our country.

Branar is one of one of the country’s leading lights in children’s theatre. If you do one thing to commemorate 1916, see this lively and imaginative blend of physical theatre, storytelling, music and puppetry. Audiences can also connect with the show long before they come to the theatre through Branar’s interactive website featuring videos, images and resources. It brings this period in our history to life and provides a snapshot of the life of a child in 1916.

Irish Tour: April 6 – May 19

April 6-9 | Galway | Town Hall Theatre

April 12 | Sligo | Hawkswell Theatre  

April 14-15 | Roscommon | Arts Centre

April 18-19 | Castlebar | Linenhall Arts Centre

April  21-23 | Limerick | The Lime Tree Theatre

April 26 | Dublin | Civic Theatre

April 28-30 | Dublin | Draiocht Blanchardstown

May 4 | Dún Laoghaire | Pavilion Theatre

May 6-7 | Dublin | Axis Ballymun

May 10 | Clifden | Clifden Station House

May 12-14 | Newbridge | Riverbank Arts Centre

May 18-19 | Bray | Mermaid County Wicklow Arts Centre

 

Tour times from April 21 – May 19:

April 21-23 | Limerick Lime Tree Theatre (schools & family performances) Thursday April 21st: 10am & 12pm; Friday April 22nd: 10am & 12pm; Saturday April 23rd: 12pm & 3pm Tickets: €8 | €25 family ticket

Tel: 061 774774 or book online.

April 26 | Dublin Civic Theatre, Tallaght (schools performances) April 26th: 9.45am & 11.45am Tickets: €6.50

Tel: 01 4627477 or book online.

April 28-30 | Dublin Draoícht, Blanchardstown (schools & family performances) April 28th: 10am & 12pm; April 29th: 10am & 12pm; April 30th: 2pm Tickets: €5 | €7

Tel: 01 885 2622 or book online.

May 4 | Dublin Pavilion, Dún Laoghaire (school & family performances) May 4th: 10am & 3.30pm Tickets: €5 (schools & teachers free), Child €6, Adult €8, Family Ticket €24

Tel: 01 231 2929 or book online.

May 6-7 | Dublin Axis Ballymun (schools & family performances) May 6th: 10am & 12pm; May 7th: 12pm Tickets: €7

Tel: 01 883 2100 or book online.

May 10 | Clifden, Co. Galway Station House Theatre (schools performances) May 10th: 10am & 12pm Tickets: €5

Tel: 095 216 99

May 12-14 | Newbridge, Co.Kildare Riverbank Arts Centre (schools & family performances) May 12th: 10am & 12pm; May 13th: 10am & 12pm; May 14th: 2pm Tickets: €7 | €8 | €30 family ticket

Tel: 045 448 327 or book online.

May 18-19 | Bray, Co. Wicklow Mermaid Arts Centre (schools & family performances) May 18th: 11am & 7pm; May 19th: 10am & 12pm Tickets: €8 | €10 | €30 family ticket

Tel: 01 272 4030 or book online

Tá an seó oiriúnach do dhaoine ó ocht mbliana d’aois, agus is scéal fíorspéisiúil atá ann ar conas a tháinig breith náisiúin salach ar bhrionglóid fir.

Filleann Thaddeus Maloney ar Éirinn chun an bhrionglóid a bhí aige a fhíorú agus óstán nua a oscailt Luan Cásca 1916 ar Shráid Sackville (Sráid Uí Chonaill sa lá atá inniu ann). Mar sin féin, téann imeachtaí na seachtaine sin i gcion ar a phleananna. Le sleachta dialainne agus cuntais phearsanta thaifeadta, féachann an seó ar thionchar an Éirí Amach ar shaol na ngnáthdhaoine agus tugann sé léiriú don lucht féachana ar an stair a mhúnlaigh ár náisiún.

Tá Branar ar cheann de mhórchompántais na tíre i réimse na drámaíochta do pháistí. Mura ndéanfaidh tú ach rud amháin chun 1916 a chomóradh, bí cinnte dul chuig an meascán bríomhar samhlaíoch seo den drámaíocht fhisiciúil, scéalaíocht, ceol agus puipéadóireacht. Is féidir leis an lucht féachana dul i ngleic leis an seó roimh theacht chuig an amharclann dóibh ar shuíomh gréasáin idirghníomhach Bhranar ar a bhfuil físeáin, íomhánna agus acmhainní le fáil. Cuireann sé beocht sa tréimhse sin dár stair agus tugtar léargas ann ar shaol linbh i 1916.

Camchuairt ar Éirinn: an 6 Aibreán – an 19 Bealtaine

an 6-9 Aibreán | Gaillimh | Amharclann na Cathrach

an 12 Aibreán | Sligeach | Amharclann Hawkswell  

an 14-15 Aibreán | Ros Comáin | Ionad Ealaíon

an 18-19 Aibreán | Caisleán an Bharraigh | Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh

an 21-23  Aibreán | Luimneach | Amharclann Lime Tree

an 26 Aibreán | Baile Átha Cliath | Civic Theatre

an 28-30 Aibreán | Baile Átha Cliath | Draíocht, Baile Bhlainséir

an 4 Bealtaine | Dún Laoghaire | Amharclann an Pavilion

an 6-7 Bealtaine | Baile Átha Cliath | Axis, Baile Munna

an 10 Bealtaine | An Clochán | Teach Stáisiúin an Chlocháin

an 12-14 Bealtaine | Droichead Nua | Ionad Ealaíon Riverbank

an 18-19 Bealtaine | Bré | Ionad Ealaíon Mermaid Chontae Chill Mhantáin

 

Amanna camchuairte an 21 Aibreán – an 19 Bealtaine:

an 21-23 Aibreán | Luimneach, Amharclann Lime Tree (seónna do scoileanna agus do theaghlaigh), Déardaoin, an 21 Aibreán: 10am & 12pm; Dé hAoine, an 22 Aibreán: 10am & 12pm; Dé Sathairn, an 23 Aibreán: 12pm & 3pm Ticéid: €8 | €25 ticéad teaghlaigh

Teil: 061 774774 nó ceannaigh ticéid ar líne.

an 26 Aibreán | Baile Átha Cliath, Civic Theatre, Tamhlacht (seónna do scoileanna), an 26 Aibreán: 9.45am & 11.45am Ticéid: €6.50

Teil: 01 4627477 nó ceannaigh ticéid ar líne.

an 28-30 Aibreán | Baile Átha Cliath, Draíocht, Baile Bhlainséir (seónna do scoileanna & do theaghlaigh), an 28 Aibreán: 10am & 12pm; an 29 Aibreán: 10am & 12pm; an 30 Aibreán: 2pm Ticéid: €5 | €7

Teil: 01 885 2622 nó ceannaigh ticéid ar líne.

an 4 Bealtaine | Baile Átha Cliath, Amharclann an Pavilion, Dún Laoghaire (seónna do scoileanna & do theaghlaigh), an 4 Bealtaine: 10am & 3.30pm Ticéid: €5 (scoileanna & saorchead isteach do mhúinteoirí), Páistí €6, Daoine Fásta €8, Ticéad teaghlaigh €24

Teil: 01 231 2929 nó ceannaigh ticéid ar líne.

an 6-7 Bealtaine | Baile Átha Cliath, Axis, Baile Munna (seónna do scoileanna & do theaghlaigh), 6 Bealtaine: 10am & 12pm; an 7 Bealtaine: 12pm Ticéid: €7

Teil: 01 883 2100 nó ceannaigh ticéid ar líne.

an 10 Bealtaine | An Clochán, Co. na Gaillimhe, Amharclann Theach an Stáisiúin (seónna do scoileanna), an 10 Bealtaine: 10am & 12pm Ticéid: €5

Teil: 095 216 99

an 12-14 Bealtaine | Droichead Nua, Co. Chill Dara, Ionad Ealaíon Riverbank (seónna do scoileanna & do theaghlaigh), an 12 Bealtaine: 10am & 12pm; an 13 Bealtaine: 10am & 12pm; an 14 Bealtaine: 2pm Ticéid: €7 | €8 | €30 ticéad teaghlaigh

Teil: 045 448 327 nó ceannaigh ticéid ar líne.

an 18-19 Bealtaine | Bré, Co. Chill Mhantáin, Ionad Ealaíon Mermaid (seónna do scoileanna & do theaghlaigh), an 18 Bealtaine: 11am & 7pm; an 19 Bealtaine: 10am & 12pm Ticéid: €8 | €10 | €30 ticéad teaghlaigh

Teil: 01 272 4030 nó ceannaigh ticéid ar líne

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.