Events Imeachtaí

Loose Ends by Willie Doherty Loose Ends le Willie Doherty

  • Start / Tús:
  • 03.09.16
  • End / Críoch:
  • 19.10.16
  • Kerlin Gallery, Dublin

Loose Ends is a new commission by the artist Willie Doherty that explores how people, events and places associated with the 1916 Easter Rising are remembered and imagined today.

Is coimisiún nua é Loose Ends leis an ealaíontóir Willie Doherty ina ndéantar iniúchadh ar conas a chuimhnítear agus a shamhlaítear sa lá atá inniu ann daoine, imeachtaí agus áiteanna a bhain le hÉirí Amach na Cásca 1916.

Loose Ends is a new commission by Willie Doherty that considers how people, places and events associated with the 1916 Easter Rising are remembered and imagined today. The work explores if a residual response to these events continues to be played out and how the voices and actions of one generation resonate in the unconscious of another.

Filmed on Gola Island, Donegal and Moore Street, Dublin, Doherty uses the camera to examine the material evidence of how these places look today, 100 years after the events of 1916.

The use of a slow and extended zoom brings the viewer closer to the surface of existing architectural structures and the surrounding urban and rural contexts, while a voiceover explores the fraught relationship between fiction and reality.

Loose Ends is commissioned by Donegal County Council/Regional Cultural Centre in partnership with Nerve Centre, Earagail Arts Festival, Kerlin Gallery and Matt’s Gallery.

For more information please see Kerlin Gallery or the Arts Council online. 

Coimisiún nua is ea Loose Ends le Willie Doherty ina mbreathnaítear ar an dóigh a gcuimhnítear ar dhaoine, áiteanna agus imeachtaí a bhaineann le hÉirí Amach 1916 agus ar an dóigh a samhlaítear iad. Déantar iniúchadh sa saothar ar cibé an leanfar ag tabhairt freagra fós ar na himeachtaí seo agus conas a bhíonn dáimh i ngan fhios dóibh féin ag glúin amháin le glórtha agus le gníomhartha glúin eile.

Scannánaithe ar Oileán Ghabhla, Dún na nGall agus Sráid an Mhúraigh, Baile Átha Cliath, baineann Doherty úsáid as an gceamara le scrúdú a dhéanamh ar an bhfianaise ábhair ar an gcuma atá ar na háiteanna sin inniu, 100 bliain i ndiaidh imeachtaí 1916.

Agus úsáid á baint as zúmáil mhall agus leathnaithe, tugtar an breathnóir níos cóngaraí do dhromchla na struchtúr ailtireachta atá ann cheana agus do na comhthéacsanna uirbeacha agus tuaithe máguaird, agus déantar iniúchadh trí ghuthú ar an gcaidreamh corrach idir an ficsean agus an saol i ndáiríre.

Loose Ends coimisiúnaithe ag Comhairle Contae Dhún na nGall/Ionad Cultúrtha Réigiúnach i gcomhpháirtíocht le Nerve Centre, Féile Ealaíona an Earagail Kerlin Gallery agus Matt’s Gallery.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Kerlin Gallery nó an Chomhairle Ealaíon ar líne. 

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.