Events Imeachtaí

London Embassy Lecture Series Sraith Léachtaí Ambasáid Londain

Lecture
  • Start / Tús:
  • 29.10.15
  • End / Críoch:
  • 30.06.16
  • Embassy of Ireland, London
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

A series of lectures and panel discussions organised by the Irish Embassy in London exploring the themes of the Ireland 2016 programme, now available as podcasts.

Tá sraith léachtaí agus díospóireachtaí painéil á n-eagrú ag Ambasáid na hÉireann i Londain ina ndéantar iniúchadh ar théamaí chlár Éire 2016, agus tá siad ar fáil mar podchraoltaí anois.

TCD Henry Grattan Lecture: June 2016
The Embassy of Ireland, Great Britain will host the annual TCD Henry Grattan Lecture in association with Trinity College Dublin, featuring former Central Bank of Ireland Governor Patrick Honohan as the keynote speaker.

Léacht Henry Grattan Choláiste na Tríonóide: Meitheamh 2016
Beidh Ambasáid na hÉireann, an Bhreatain Mhór i mbun Léacht bhliantúil Henry Grattan Choláiste na Tríonóide i gcomhar le Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, ag a mbeidh iar-Ghobharnóir Bhanc Ceannais na hÉireann Patrick Honohan mar phríomhchainteoir.

Women of 1916, 1 March 2016
On Tuesday 1st March, Ambassador Dan Mulhall hosted a panel discussion on the Women of 1916. This was the third event of the Embassy lecture series, which forms part of the Embassy’s Ireland 2016 Centenary Programme. The event also marked International Women’s Day.

The panellists for the discussion were Prof Roy Foster, Carroll Professor of Irish History, Hertford College, Oxford, Prof Senia Paseta, Professor of Modern History, St Hugh’s College, Oxford and Dr. Lauren Arrington, Senior Lecturer at the Institute of Irish Studies, University of Liverpool. The discussion was moderated by Carolyn Quinn, BBC. The event was linked with Oxford University’s Women in the Humanities initiative, the UK’s major forum for interdisciplinary humanities scholarship on women, which encourages research related to women’s lives, identities and representations.

A podcast of this lecture and discussion is available on our website.

Mná 1916, 1 Márta 2016
Dé Máirt, an 1 Márta, bhí an tAmbasadóir Dan Mulhall i mbun díospóireacht painéil ar Mhná 1916. Ba é seo an tríú himeacht de shraith léachtaí na hAmbasáide, atá mar chuid de Chlár Comórtha Céad Bliain Éire 2016 de chuid na hAmbasáide. Rinneadh ceiliúradh ag an imeacht freisin ar Lá Idirnáisiúnta na mBan.

Ba iad seo a leanas lucht an phainéil: an tOllamh Roy Foster, Ollamh Carroll i Stair na hÉireann, Coláiste Hertford, Oxford, an tOllamh Senia Paseta, an tOllamh le Nua-Stair, Coláiste St Hugh, Oxford agus an Dr Lauren Arrington, Léachtóir Sinsearach in Institiúid an Léinn Éireannaigh, Ollscoil Learphoill. Is í Carolyn Quinn, BBC a stiúir an díospóireacht. Bhí nasc ag an imeacht leis an tionscnamh Mná sna Daonnachtaí in Ollscoil Oxford, ollfhóram na Ríochta Aontaithe le haghaidh scoláireacht na ndaonnachtaí idirdhisciplíneacha maidir le mná, ina spreagtar taighde a bhaineann le saol, le féiniúlacht agus le hionadaíocht na mban.

Tá podchraoladh den léacht agus den díospóireacht seo ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

Edward Madigan, 9 February 2016
Dr. Edward Madigan, lecturer in Public History and First World War Studies at Royal Holloway, University of London and formerly resident historian with the Commonwealth War Graves Commission delivered a lecture on Irish involvement in WW1.

The topic was: The Isle of Saints and Soldiers: the Great War in Irish History, Memory and Commemoration.

A podcast of this lecture and discussion is available on our website.

Edward Madigan, 9 Feabhra 2016
Thug an Dr Edward Madigan, léachtóir i Stair Phoiblí agus Staidéar ar an gCéad Chogadh Domhanda in Royal Holloway, Ollscoil Londan agus iar-staraí cónaithe le Coimisiún Uaigheanna Cogaidh an Chomhlathais léacht ar rannpháirtíocht na hÉireann sa Chéad Chogadh Domhanda.

Ba é an t-ábhar: The Isle of Saints and Soldiers: the Great War in Irish History, Memory and Commemoration.

Tá podchraoladh den léacht agus den díospóireacht seo ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

Professor Joe Lee: 18 January 2016
Historian Joe Lee, Glucksman Chair of Irish History and Professor of Irish Studies at New York University on why the Rising happened and how it changed Ireland. Listen to a podcast of the lecture, followed by a discussion with Ambassador Dan Mulhall and Q&A.

An tOllamh Joe Lee: 18 Eanáir 2016
An staraí Joe Lee, Cathaoirleach Glucksman ar Stair na hÉireann agus Ollamh leis an Léann Éireannach in Ollscoil Nua-Eabhrac ar an gcúis ar tharla an tÉirí Amach agus an t-athrú a chuir sé ar Éirinn. Éist le podchraoladh den léacht, agus le plé ina dhiaidh sin leis an Ambasadóir Dan Mulhall agus le seisiún Ceisteanna agus Freagraí.

Professor Keith Jeffery: 11 November 2015
Historian Keith Jeffery, Professor of British History at Queen’s University Belfast and member of the Royal Irish Academy, discusses his latest book 1916: A Global History, a history of the First World War, told through the significant global events of 1916. Listen to a podcast of the talk.

An tOllamh Keith Jeffery: 11 Samhain 2015
Pléann an staraí Keith Jeffery, Ollamh le Stair na Breataine in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste agus ball d’Acadamh Ríoga na hÉireann, an leabhar is déanaí dá chuid 1916: A Global History, stair faoin gCéad Chogadh Domhanda, a insítear trí imeachtaí móra 1916 ar fud an domhain. Éist le podchraoladh den chaint.

Ronan Fanning & Maurice Walsh: 29 October 2015
Ronan Fanning, author of Éamon de Valera: A Will to Power, and Maurice Walsh, author of Bitter Freedom: Ireland in a Revolutionary World 1918-1923, in conversation with Ambassador Dan Mulhall. Listen to a podcast of the discussion.

Ronan Fanning & Maurice Walsh: 29 Deireadh Fómhair 2015
Ronan Fanning, údar Éamon de Valera: A Will to Power, agus Maurice Walsh, údar Bitter Freedom: Ireland in a Revolutionary World 1918-1923, ag labhairt leis an Ambasadóir Dan Mulhall. Éist le podchraoladh den chaint.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.