Events Imeachtaí

The Local Authority Network Líonra na nÚdarás Áitiúil


Each local authority has appointed a special co-ordinator to liaise with the Ireland 2016 Project Office and lead the development of the Ireland 2016 Centenary Programme for their county.

Tá comhordaitheoir speisialta ceaptha ag gach údarás áitiúil chun caidreamh a dhéanamh le hOifig Tionscadail Éire 2016 agus chun ceannas a ghlacadh ar Éire 2016.

Each local authority has appointed a special co-ordinator to liaise with the Ireland 2016 Project Office and lead the development of the Ireland 2016 Centenary Programme for their county. Communities are responding with enthusiasm and energy. Arts Officers, Heritage Officers, Irish Language Officers, librarians, archivists and others are also involved in this process. Each local authority will lead an extensive programme of local consultation with interest groups and community organisations, historical societies, schools and youth organisations, relatives of 1916 participants, and other interested parties to facilitate and assist in the development of initiatives for 2016.

The Irish language will be incorporated into the programmes, plans and materials. Local authorities have been asked to deliver initiatives that are relevant to each particular county and have local community ground-up involvement. A variety of different initiatives will be supported within each local authority area that are creative, inspiring and respectful and that will engage people of all ages.

More workshops are being arranged and dates will be updated here on the website and on our social media on Facebook and Twitter.

Tá comhordaitheoir speisialta ceaptha ag gach údarás áitiúil chun caidreamh a dhéanamh le hOifig Tionscadail Éire 2016 agus chun ceannas a ghlacadh ar Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain dá gcontae féin agus go dtí seo, tá an pobal ag léiriú díograis agus fuinneamh ina leith. Tá páirt á glacadh sa phróiseas sin ag Oifigigh Ealaíon, ag Oifigigh Oidhreachta, ag Oifigigh Ghaeilge, ag leabharlannaithe, ag cartlannaithe agus ag daoine eile freisin. Beidh gach údarás áitiúil i gceannas ar chlár fairsing comhairliúcháin áitiúil le grúpaí sainleasa, le heagraíochtaí pobail, le cumainn staire, le scoileanna agus le hógeagraíochtaí, le gaolta rannpháirtithe 1916 agus le páirtithe leasmhara eile chun cabhrú le tionscnaimh do 2016 agus chun iad a éascú.

Cuirfear an Ghaeilge san áireamh sna cláir, sna pleananna agus sna hábhair. Iarradh ar údaráis áitiúla torthaí inláimhsithe a sholáthar ionas go mbeidh na tionscnaimh ábhartha do gach contae ar leith agus ionas go mbeidh an pobal áitiúil páirteach iontu go hiomlán. Tacófar le roinnt tionscnaimh éagsúla laistigh de limistéar gach údaráis áitiúil, ar tionscnaimh iad a bheidh cruthaitheach, spreagúil agus measúil agus a mheallfaidh gach duine, beag beann ar aois.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.