Events Imeachtaí

It's Our: 2016 Is Linn É: 2016

  • Start / Tús:
  • 26.02.16
  • End / Críoch:
  • 22.06.16
  • County Cavan
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Is Linn É: 2016 (It's Our: 2016) is a music education project initiated by Cavan County Council Heritage and Arts offices.

Tionscadal oideachais ceoil is ea Is linn é: 2016 atá á chur ar bun ag oifigí Oidhreachta agus Ealaíon Chomhairle Contae an Chabháin.

The appointed musicians will engage young people at four geographically spread National Schools in the county to create a piece of music. The piece will commemorate and reflect on 1916 themes. The four schools; Corlurgan, Crossreagh, Milltown and Arvagh have selected a class group to work on this project with a total of one hundred and twelve children participating.

The two musicians involved in the project are Brian Dillon and Liam Mc Cabe. Liam Mc Cabe, a native of Bailieborough is a musician who received his musical education at Bailieborough School of Music. Liam is an accomplished musician and plays a range of instruments including guitar, saxophone, violin, clarinet and recorder. Brian Dillon a musician and music teacher from County Tipperary plays clarinet and guitar and teaches music technology. While completing his MA studies in Sonic Art at Queen’s University, Belfast he performed with QUBe Ensemble and Queen’s Chamber Choir.

Brian’s approach to the project is “Every child will be involved in reflecting on the actions of 1916 and will consider how Ireland has changed. Children have a role in shaping the Ireland we aspire to. We plan in this project to represent the positive aspect of our diversity whilst introducing the children to the music of the period”.

As part of the project, poet Noel Monahan will engage the children in a poetic approach to this period in Irish history. Speaking about the project Noel Monahan said “I will deal with the power of imagery and the importance of sound as found in poetry.”

The project will culminate with a professional recording of the work in the classroom and a joint performance on June 21st at Townhall, Cavan.

This project is part of the official 1916 – 2016 Centenary Programme in Cavan and is funded through Cavan County Council by the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht.

Na ceoltóirí a cheapfar, cuirfidh siad daoine óga ag ceithre Scoil Náisiúnta a bheidh scaipthe ar bhonn tíreolaíoch sa chontae ag obair chun píosa ceoil a chumadh. Déanfar comóradh agus machnamh sa phíosa ar théamaí 1916. Tá na ceithre scoil, Corlurgan, an Chros Riabhach, Baile an Mhuilinn agus Ardvagh, tar éis grúpa ranga a roghnú chun oibriú ar an tionscadal seo agus beidh 112 leanbh ar an iomlán rannpháirteach ann.

Is iad an bheirt cheoltóirí atá ag obair ar an tionscadal ná Brian Dillon agus Liam Mc Cabe. Is ceoltóir é Liam Mc Cabe, arb as Coill an Chollaigh ó dhúchas dó, a fuair a chuid oideachais sa cheol ag Scoil Cheoil Choill an Chollaigh. Is ceoltóir iomráiteach é Liam agus seinneann sé raon uirlisí, lena n-áirítear an giotár, sacsafón, veidhlín, clairinéad agus fliúit Shasanach. Is ceoltóir agus múinteoir ceoil é Brian Dillon as Contae Thiobraid Árann a sheinneann an clairinéad agus an giotár agus a mhúineann teicneolaíocht an cheoil. Le linn dó a bheith ag déanamh MA ar Ealaín Shonach in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste sheinn sé le QUBe Ensemble agus le Cór Aireagail na Banríona.

Is é an dearcadh atá ag Brian maidir leis an tionscadal ná “Go mbeidh gach leanbh in ann machnamh a dhéanamh ar an méid a tharla i 1916 agus ar an athrú atá ar Éirinn ó shin i leith. Tá ról ag leanaí maidir le cruth a chur ar an Éirinn a bhfuil tnúth againn ar fad maireachtáil ann. Beartaímid sa tionscadal seo léiriú a thabhairt ar an ngné dhearfach dár n-éagsúlacht agus ceol na tréimhse a chur faoi bhráid na leanaí.”

Mar chuid den tionscadal, cuirfidh an file Noel Monahan na leanaí ag obair ar chur chuige filíochta i dtaca leis an tréimhse seo de stair na hÉireann. Ag labhairt dó faoin tionscadal dúirt Noel Monahan “Pléifidh mé le cumhacht na samhlaíochta agus le tábhacht na fuaime mar a fhaightear san fhilíocht iad.”

Cuirfear bailchríoch leis an tionscadal le taifeadadh gairmiúil den obair sa seomra ranga agus comhléiriú an 21 Meitheamh i Halla an Bhaile sa Chabhán.

Is cuid de Chlár oifigiúil Comóradh Céad Bliain 1916 – 2016 é an tionscadal seo sa Chabhán agus maoiníonn an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta é trí Chomhairle Contae an Chabháin.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.