Events Imeachtaí

Irisleabhar na Gaedhilge Irisleabhar na Gaedhilge

  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Irisleabhar na Gaedhilge was published regularly between 1882 and 1909.

B'irisleabhar Gaeilge é Irisleabhar na Gaedhilge, a bhíodh á fhoilsiú ón mbliain 1882 go dtí 1909.

It was an important periodical for the Irish language revival community in the time before the foundation of the Irish Free State. The journal was founded by Aondacht na Gaedhilge, an organisation founded in 1880. Among the writers who wrote for the journal were Pádraig Mac Piarais (editor 1903-1909), Eoghan Ó Gramhnaigh and Eoin Mac Néill. Maxwell Close and Norma Northwick also had connections with the journal.

As part of the work on periodicals for inclusion in Corpas na Gaeilge 1882-1926 which is being prepared by Foclóir na Nua-Ghaeilge in the Royal Irish Academy at the moment, all of the volumes of Irisleabhar na Gaedhilge (1-19) are being digitised and words and samples will be used from them in the drafting of Foclóir na Nua-Ghaeilge. In order to give due recognition to the authors, some of whom took part in the Easter Rising of 1916, and to all of the people who kept this journal alive in the revival era, it is our aim to make Irisleabhar na Gaedhilge available online in searchable form on www.fng.ie before Easter 2016.

As well as the value in preserving this material in digital form, the material will be of value to researchers – historians, linguists and the Irish language community in general. We are grateful to the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht for financial assistance with this project.

Bhí sé ina thréimhseachán tábhachtach do lucht Athbheochan na Gaeilge sa tréimhse roimh bhunú Shaorstát Éireann. Bunaíodh an t-irisleabhar seo ag lucht Aondacht na Gaedhilge, eagraíocht a bunaíodh sa bhliain 1880. I measc na scríbhneoirí a bhíodh ag scríobh ann bhí Pádraig Mac Piarais (eagarthóir 1903-1909), Eoghan Ó Gramhnaigh agus Eoin Mac Néill. Bhí baint nach mór ag Maxwell Close agus Norma Borthwick leis an iris chomh maith.

Mar chuid den obair ar Corpas na Gaeilge 1882-1926 atá á ullmhú ag Foclóir na Nua-Ghaeilge in Acadamh Ríoga na hÉireann faoi láthair, tá na h-imleabhar go léir d’Irisleabhar na Gaedhilge (1-19) á gcur ar ríomhaire agus úsáidfear focail agus samplaí astu nuair a bheidh Foclóir Stairiúil na Nua-Ghaeilge á dhréachtadh. Chun aitheantas a thabhairt do na scríbhneoirí, cuid acu a ghlac páirt in Éirí Amach na Cásca 1916, agus do gach duine eile a bhí bainteach leis an iris seo a choinneáil beo in aimsir na hathbheochana, is é an sprioc atá againn ná an tsraith a chur ar fáil ar líne i bhfoirm inchuardaithe don phobal roimh Chásc 2016 ar www.fng.ie.

Chomh maith leis an bhfiúntas a bhaineann le hábhar den chineál seo a chaomhnú go digiteach, bheadh an t-ábhar luachmhar do thaighdeoirí de gach cineál – staraithe, teangeolaithe agus pobal na Gaeilge i gcoitinne. Táimid buíoch den Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta as cuidiú leis seo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.