Events Imeachtaí

Irish Cultural Centre and McClelland Library, Phoenix An tIonad Cultúrtha Éireannach agus Leabharlann McClelland, Phoenix


As an official outpost of Ireland’s international 1916 commemoration, the Irish Cultural Centre and McClelland Library are presenting a full year of programming surrounding the commemoration of the Rising.

Mar chraobh oifigiúil de chomóradh idirnáisiúnta na hÉireann ar 1916, tá clár imeachtaí don bhliain á chur i láthair ag an Ionad Cultúrtha Éireannach agus Leabharlann McClelland atá ceaptha le comóradh a dhéanamh ar an Éirí Amach.

The exhibit commemorating the centenary of the 1916 Easter Rising will focus on the cultural and historical legacy of the Rising in the development of modern Ireland.

The exhibit will also include the many links between the 1916 Rising and Irish Independence with the actions and support of the Irish abroad in the United States.

Two guest lecturers will also be visiting the Irish Cultural Centre and McClelland Library to commemorate the centenary of the 1916 Easter Rising.

Dr. Robert K. O’Neill will deliver the first lecture on the causes and events surrounding the Easter Rising of 1916. His lecture will frame the historical context of the Rising and address the issues and questions posed by the project.

Dr. Nicholas Allen’s lecture in the spring of 2016 will focus on the cultural impact and legacy of the Easter Rising in literature, theatre, music, and nation-building. This will include the pertinent works of famous Irish authors such as Yeats, O’Flaherty, O’Casey and others, and will offer some historical perspective on the Rising after 100 years.

For more information on exact dates and times please visit: www.azirishlibrary.org/1916-commemoration-series/

For the latest information on the United States' events, click here.

Díreoidh an taispeántas atá ag comóradh céad bliain ó Éirí Amach na Cásca 1916 ar oidhreacht chultúrtha agus stairiúil an Éirí Amach i gcomhthéacs fhorbairt na hÉireann nua-aoisí.

Tabharfaidh an taispeántas léargas ar an iliomad nasc atá idir Éirí Amach 1916 agus Saoirse na hÉireann le gníomhartha agus tacaíocht ó Éireannaigh ar an gcoigríoch sna Stáit Aontaithe.

Beidh beirt aoi-léachtóirí ar cuairt ar an Ionad Cultúrtha Éireannach agus Leabharlann McClelland chomh maith le comóradh a dhéanamh ar Éirí Amach na Cásca 1916.

Is é an Dr Robert K. O’Neill a thabharfaidh an chéad léacht ar na cúiseanna agus na himeachtaí mórthimpeall ar Éirí Amach na Cásca 1916. Gheofar léargas ina léacht ar chomhthéacs stairiúil an Éirí Amach agus pléifear freisin na ceisteanna a ardaíodh mar thoradh ar an tionscadal.

Díreoidh an Dr Nicholas Allen ina léacht le linn an earraigh in 2016 ar thionchar cultúrtha agus ar oidhreacht an Éirí Amach i dtaca le cúrsaí litríochta, amharclannaíochta, ceoil agus le tógáil an náisiúin. Cuirfear saothar ábhartha mhórscríbhneoirí na hÉireann san áireamh anseo, leithéidí Yeats, Uí Fhlaithearta, Uí Chathasaigh agus eile, agus tagrófar don pheirspictíocht stairiúil ar an Éirí Amach céad bliain ó tharla sé.

Le tuilleadh eolais a fháil faoi dhátaí agus uaireanta sonracha, breathnaigh ar: www.azirishlibrary.org/1916-commemoration-series/

Chun an fhaisnéis is déanaí a fháil ar imeachtaí sna Stáit Aontaithe, cliceáil anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.